Krátké zprávy

Na tohtoročnom Cofaxe bol oficiálne vyhlásený projekt Internet Art 2000, ktorý vyhlásil a organizuje časopis Svet komun...


Na tohtoročnom Cofaxe bol oficiálne vyhlásený projekt Internet Art 2000, ktorý
vyhlásil a organizuje časopis Svet komunikácie.
Uvádzací ročník (apríl 1999 -marec 2000) si kladie za ciel uskutočniť prvé
reprezentatívne hodnotenie, ocenenie a propagáciu dosiahnutej úrovne
internetového umenia v oblasti World Wide Web stránok, počítačových animácií a
multimediálnych prezentácií vytvorených na Slovensku.
Začiatkom mája odstúpil z funkcie generálneho riaditel a spoločnosti Oracle
Slovensko Elemír Farkaš. Na záväzkoch Oracle voči slovenskému trhu sa nič
nemení a spoločnosť naďalej pokračuje v budovaní dobrých vzťahov so svojmi
zákazníkmi a partnermi.
V prechodnom období zastáva funkciu generálneho riaditel a Gerhard F. Sobotka,
riaditel divízie Oracle Marketing & Business Development pre oblasť ECEMEA.
Zo stránok Slovenských telekomunikácií zmizli informácie o službe ST Online
Start, ktorá umožňovala pripojenie sa k Internetu prostredníctvom jednotného
používatelského konta. Služba bola zastavená na základe nariadenia Ministerstva
dopravy, pÖšt a telekomunikácií. Ministerstvo uviedlo, že služba nie je v
súlade s podmienkami na vytvorenie konkurenčného prostredia v oblasti
poskytovania internetových služieb.
Spokojný boli predovšetkým ďalší internetový provideri.
Zdroj: klik.sk

9 1366 / ijan

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.