Krátké zprávy

Firma Capgemini a komunikační skupina Mather vypracovaly studii, která mapuje uplatňování mladých lidí ve vysokých ř...


Firma Capgemini a komunikační skupina Mather vypracovaly studii, která mapuje
uplatňování mladých lidí ve vysokých řídících pozicích. V rámci ankety mezi 150
top manažery z ČR, Maďarska, Velké Británie, Francie a Německa vyšly na povrch
teritoriální rozdíly. Podle mínění 57 % českých odborníků dosáhne na vrchol své
kariéry profesionál do 37 let. Oproti tomu ten samý názor zastává pouze 13 %
Angličanů. Na tom, zdali se více prosazují mladí lidé do 37 let, se shodli ve
většině manažeři z Maďarska (83 %) a ČR (71 %). Opačného názoru byli odborníci
z britských ostrovů, kteří upřednostňují uplatňování starších osob zejména ve
farmaceutickém průmyslu. Ze studie také vyplynulo, že nejvíce se mladí
prosazují v mezinárodních organizacích, konkrétně pak v malých a středně
velkých podnicích. (max) 5
Společnost Belkin představila zařízení TuneStage pro přehrávač iPod, které
umožňuje uživateli přehrávat hudbu z iPodu ve stereofonním systému
prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Přístroj, který se skládá z
vysílače připojeného k přehrávači a z přijímače připojeného přes konektor RCA
nebo přes 3,5mm zvukový výstup, nevyžaduje žádné baterie, automaticky se zapíná
a vypíná se samotným přehrávačem.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.