Krátký pohled: pcAnywhere 11.0

Softwarové produkty na vzdálené ovládání počítače existují již dlouhou dobu. Symantec získal pcAnywhere v roce 199...


Softwarové produkty na vzdálené ovládání počítače existují již dlouhou dobu.
Symantec získal pcAnywhere v roce 1991 spolu s akvizicí firmy Dynamic
Microprocessor Associates. Mnohé z funkcí raných verzí těchto typů programů
Microsoft zahrnul do svých operačních systémů, například vzdálené hledání a
odstraňování problémů. Windows 2000 a pozdější verze dovolují správci IT na
dálku spravovat jiné počítače s využitím stejných nástrojů, které používáte na
počítači lokálním. Na mysl proto přichází zřejmá otázka: "Proč platit navíc za
něco, co je součástí operačního systému?"
Symantec na tuto otázku odpovídá nabídkou dodatečných funkcí a rozšíření.
Jednou z nejotravnějších a časově nejnáročnějších částí implementace softwaru
pro vzdálenou správu, je instalace klientů. Symantec to vyřešil pomocí funkce
Quick Deploy and Connect, se kterou lze cílový počítač na síti ovládat již
během pěti minut. Dříve byste museli jít ke vzdálenému počítači, pokud jste
neměli k dispozici další nástroj na distribuci softwaru.
Vzdálená správa je vůbec u této verze v centru pozornosti. Ke zvládnutí mnoha
běžných úkolů při vzdáleném ovládání, jakými jsou např. úprava registrů,
přístup k příkazové řádce nebo vypnutí a restartování počítače, není třeba
navázání spojení. Pro ty, které zajímá bezpečnost, nabízí pcAnywhere třináct
typů autorizace včetně SecurID.
Do nové verze se vešla četná rozšíření uživatelského rozhraní včetně používání
složek, oblíbených položek a historie. Základní proces vzdáleného ovládání má
velmi dobrý čas odezvy a velmi dobře je zvládnut i celoobrazovkový režim.
Drobné vychytávky, například schopnost přenést obsah schránky na cílový počítač
či opačným směrem, usnadňují úkoly, jako je kopírování licenčních klíčů mezi
jednotlivými počítači. Lze také ukládat snímky obrazovky nebo nahrát celé
spojení pro pozdější přehrání. Jediným negativem těchto funkcí je fakt, že
Symantec využívá pro ukládání proprietárního formátu, takže jeho software je
nutný i pro pozdější přehrání.
Přenos souborů je věcí, kterou většina lidí považuje za samozřejmou. Produkt
pcAnywhere nabízí možnost bezpečného přenosu souborů, který pracuje na pozadí.
Můžete vytvořit frontu souborů a následně je ve stanoveném pořadí přenést.
Navíc využitím synchronizace složek zajistíte, že jejich obsah bude na obou
počítačích shodný, zatímco s pomocí klonování složek můžete kopírovat všechny
soubory obsažené ve složce jednoho počítače na počítač jiný. Podpora
příkazových dávek dovoluje zautomatizovat úlohy, jako je třeba synchronizace
složek, a naplánovat jejich provedení ve stanovenou dobu pomocí plánování úloh
ve Windows.
Otázkou zůstává, zda produkt nabízí dostatek vylepšení oproti běžným funkcím
Windows, aby se jeho nákup vyplatil. Odpověď závisí na vaší konkrétní situaci.
Pokud máte malou síť umístěnou v jedné lokalitě s omezeným počtem serverů,
pravděpodobně jej nepotřebujete. Jestliže vyžadujete vzdálený přístup k
systémům prostřednictvím nejrůznějších typů připojení a potřebujete provádět ty
typy úloh, které pcAnywhere podporuje, pak je pro vás tento produkt správnou
volbou.

Symantec pcAnywhere 11.0
+mnoho nových funkcí, vylepšená použitelnost, rychlá odezva u vzdáleného
ovládání
-proprietární formát pro ukládání snímků obrazovky a záznamů, pouze podpora
platformy Windows
Prodejce: SWS, www.sws.cz
Cena (vč. DPH): hostitelský a vzdálený počítač 9 758 Kč
Platformy: Windows 2000/Me/98/XP/NT

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.