Kreativita bez omezení

To je slogan, spojený s novým produktem firmy Quantel, Paintbox Bravo, který prý do světa televizní grafiky přináší ...


To je slogan, spojený s novým produktem firmy Quantel, Paintbox Bravo, který
prý do světa televizní grafiky přináší návrat ke kořenům kreativity.
Firma Quantel, která s tímto produktem přišla, pracuje od začátku 70. let v
oblasti televizní techniky. Značné částky investované v minulých letech do
vývoje digitálních technologií znamenaly pro Quantel návratnost v podobě
špičkových systémů s vysokou stabilitou a výkonem.
Nový produkt Paintbox Bravo má řadu oblíbených "předků". Všechno začal Classic
Paintbox, o němž se říkalo, že komplexně změnil vizuální svět. Po něm přišel
menší a rychlejší Paintbox V, dále maximálně rychlý a produktivní Paintbox
Express, provázený sloganem "technologie bez kompromisů". A nyní je tu tedy
nový Paintbox Bravo, postavený právě na platformě předchozího Expressu. Vždyť
také každý systém Paintbox Express můžete upgradovat na Paintbox Bravo.
Čím je Paintbox Bravo jiný?
O čase nynější digitální revoluce se říká, že kromě řady výhod přináší i jednu
značnou nevýho-du, kterou je ztráta individuality umělce. Firma Quantel se vždy
snažila, aby to nebyla pravda, a tak individualitu a originalitu vyzdvihuje i u
produktu Paintbox Bravo. Výsledky jsou podle beta-testerů mnohem realističtější
a živější než dříve. Sada kreativních nástrojů, které tento systém nabízí, prý
dává grafikům novou dimenzi tvůrčí svobody a nebyla dosud nikde k dispozici.
Změny v systému jdou opravdu do hloubky. Plného výkonu se dosahuje kombinací
nejrůznějších variant funkcí. Teprve po prozkoumání řady těchto možností můžete
dosáhnout dosud netušených možností grafiky. Systém tedy představuje víc, než
jen součet funkcí.
Nové možnosti produktu
Tyto změny se týkají především sekcí Painting a Effects, určité změny jsou i v
sekci Library.
Podívejme se nejprve na změny v sekci Painting. Nové řízení tlaku pro změnu
denzity umožňuje nejen práci s pevnou denzitou nebo rozsahem, ale také náhodné
změny denzity a modulované změny pro všechny štětce. Nové jsou i nástroje pro
řízení velikosti nebo šířky štětce. Opět si lze vybrat pevnou či proměnnou
velikost, náhodné změny či modulaci. Nástroj pro práci se sprejem vytváří velmi
realistické stříkance na vybrané části obrazu. Rozsah je buď pevný, nebo
tlakově závislý.
Novinkou je i funkce Pick Up, která slouží pro "nabírání" barev z obrazu přímo
během malování. To je ideální především pro retuše či pro vytváření
realistických maleb z fotografických podkladů. Funkce Mix slouží pro míchání
dvou nebo více barev během malování. Barva se míchá v závislos-ti na tlaku,
náhodně nebo podle přesného nastavení. Nové jsou i uživatelské štětce Custom
Brushes. Ty umožňují vytvářet libovolné tvary, které vás zrovna napadnou. Tento
vámi vytvořený štetec se pak používá jako štětec normální. Uživatel si z menu
Custom Brush může definovat i své vlastní airbrushe.
Filtry a efekty
Paintbox Bravo přináší filtry pro ty, kteří si chtějí pohrát s číselným
nastavením efektů. Dají se tu snadno definovat uživatelské matice filtrů. Kromě
toho jsou u nového produktu k dispozici i Bravo Effects, jakýsi umělecký
ekvivalent filtrů. Poskytují zcela nové možnosti a cesty při tvorbě a řízení
aplikací štětců v obrazu. Trochu zjednodušeně je možno říci, že tyto efekty
rozeberou obraz na jednotlivé elementy a překreslí ho vybraným nástrojem podle
nastavení v menu. Řídit lze například rozteče mezi otisky štětců, velikost
těchto otisků, lze nasta-vit náhodné pozice, jejich posun a denzitu.
Všechny tyto a další funkce lze nastavovat buď v absolutních hodnotách či
náhodně s mnoha proměnnými, které jsou závislé na denzitě masky. Takto lze
například vytvořit zcela nový obraz nanesený realisticky na pozadí plátna nebo
látky.
Novinky v knihovně
A nyní ještě několik novinek v sekci Library. Jedná se především o nově
setříděný Search, který umožňuje přetřídit knihovnu podle mnoha nastavení. K
dispozici je i nové řízení podle celých stránek, takže lze kopírovat a mazat
současně nejen v jedné stránce. Výhodou je urychlení práce při čištění knihovny
a pohodlné přenesení celé knihovny do archivu, kde systém zastaví při naplnění
disku a pokračuje po vložení nového disku bez přerušení.
(jam)
8 0833 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.