Křemík dosáhl svých limitů

Firmy hledají vhodnou náhradu Substrát čistého křemíku doslouží jako základní surovina pro výrobu polovodičov


Firmy hledají vhodnou náhradu

Substrát čistého křemíku doslouží jako základní surovina pro výrobu
polovodičových prvků s příchodem 65 a 45nanometrové technologie výroby. Jak
uvedl Stanley Myers, prezident Semiconductor Equipment and Materials, budou
tyto výrobní procesy poslední, kterým stávající materiál vyhoví.
Pokrok dosažený při výrobě polovodičových prvků přináší levnější, energeticky
úspornější a přitom výkonnější čipy. Vše je ovšem vykoupeno narůstajícími
problémy výroby, souvisejícími s pokračující miniaturizací křemíkových produktů.
Právě redukce rozměrů dává elektronům větší a pravděpodobnější možnost volného
pohybu prostory čipu, což v konečném efektu zvyšuje tepelný výkon. Dalším
problémem, jenž při užití menší než 45nm technologie nedokáže stávající výroba
řešit, je čištění čipů v průběhu výroby, za kterým stojí van der Waalsovy síly
slabé mezimolekulární přitažlivosti.
Myers očekává, že polovodičový průmysl objeví použitelnou náhradu do 5 až 6
let, ovšem za předpokladu, že se při výzkumu výrobci čipů spojí, aby sdíleli
očekávané enormní náklady. Například společnost Intel v letošním roce začne s
65nanometrovou výrobou a poté v pravidelném 2letém intervalu hodlá přecházet na
45, 32 a 22nm technologie.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.