Krok do nové Evropy

Bill Gates, na jehož občasnou přítomnost u nás jsme si v posledních letech už tak trochu zvykli, s sebou tentokrát do ...


Bill Gates, na jehož občasnou přítomnost u nás jsme si v posledních letech už
tak trochu zvykli, s sebou tentokrát do Prahy kromě obvyklé byznysové agendy
přivezl i program na rozvoj evropské vědy. V Evropě jsou k dispozici chytré
hlavy a podpora ze strany zdejších vlád, dychtivě hledajících nové nástroje pro
nastartování ekonomického růst po vzoru Spojených států. Microsoft má zase
volné peníze a bohaté zkušenosti s tím, jak těžit z výsledků základního výzkumu
v praktickém byznysu.

Ne náhodou je prvním konkrétním krokem Gatesem ohlášené výzkumné iniciativy
vytvoření výzkumného centra pro výpočetní a systémovou biologii na univerzitě v
italském Trentu. Zatímco vize digitální domácnosti, kterou s sebou Gates do
Česka rovněž přivezl v podobě spolupráce s Českým Telecomem a Eurotelem, je
projekt z historického hlediska vcelku krátkodobý a s okamžitým efektem,
hledání budoucí podoby informačních technologií na pomezí fyziky, biologie a
chemie je během na dlouhou trať. Vlak už se však dal do pohybu a je na čase do
něj naskočit. Například na výzkumném pracovišti s názvem Broad Institute, které
spadá pod známé americké univerzity Harward a MIT, dnes pomáhají DNA čipy
společnosti Affymetrix při výzkumu tzv. chromatinových modifikací na
chromozomech. Poté, co byl zmapován lidský genom, je cílem vědců dopátrat se
podstaty signálů, které říkají desetitisícům genů, jak se mají vzájemně
spojovat. Vědci proto podrobují důkladnému průzkumu tzv. chromatin, což je
komplex proteinů a DNA vytvářející chromozomy. Chromatin je tvořen svitky DNA
obtočenými kolem proteinů nazývaných histony. Chemické modifikace histonů vedou
ke změnám ve struktuře chromatinu, která pak významně ovlivňuje aktivitu genů v
případě různých nemocí. Výzkumníci se například domnívají, že řada komponent
chromatinu má co dočinění s rakovinným bujením a dalšími zhoubnými nemocemi. V
rámci výzkumu vědci nejprve izolují části DNA, ve kterých byl jeden z histonů
chemicky označen metylovými nebo acetylovými skupinami. Pomocí tzv. mikropolí
vyprodukovaných firmou Affymetrix, obsahujících sekvence DNA korespondující s
plnou délkou chromozomu, se pak identifikují ty DNA sekvence, které se spojují
s označkovanými histony. Dá se očekávat, že podobné postupy budou stále častěji
používány nejen při vědeckých výzkumech, ale i v průmyslu.
Vedlejším přínosem z investic do evropské vědy může být pro Microsoft i
budování přátelských vztahů s Evropskou komisí a s jednotlivými evropskými
vládami, což je s ohledem na probíhající spory kolem přítomnosti Media Playeru
ve Windows pro Gatesovo impérium nyní docela důležité. Microsoft se už ostatně
nechal slyšet, že vyhoví protestům evropských antimonopolních autorit a
nepojmenuje novou evropskou verzi Windows XP bez Media Playeru nepříliš
honosným názvem "XP Reduced Media Edition", jak měl původně v úmyslu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.