Krok přes poslední míli

Jednou z právě probíhajících důležitých událostí v oblasti telekomunikací v České republice je výběrové říze...


Jednou z právě probíhajících důležitých událostí v oblasti telekomunikací v
České republice je výběrové řízení na udělení licencí pro budoucí operátory
sítí FWA. Bude zajímavé podívat se na tuto záležitost poněkud podrobněji.
Cílem výběrového řízení je vybrat na základě předložených nabídek tři
provozovatele celoplošných sítí FWA v České republice a následně jim
povolujícím orgánem udělit telekomunikační licence ke zřizování a provozování
veřejné telekomunikační sítě. Telekomunikační licence budou mít působnost pro
celé území České republiky a budou vydávány na dobu dvaceti let s možností
dalšího prodloužení.
Každému provozovateli sítí FWA bude přidělen pro jím zřizované a provozované
sítě FWA úsek o šířce 2×56 MHz s možností jeho celoplošného využívání.
Konkrétní úsek přidělený každému provozovateli ze tří disponibilních úseků bude
rozhodnut losem. Přidělený úsek spektra bude moci být využíván pouze pro
provozování základnových stanic a koncových terminálů sítí FWA, nikoli pro
navazující sítě P-P. Pro tyto účely budou přidělovány kmitočty v jiných úsecích
spektra.
Nabídky do výběrového řízení mohou kromě právnických osob dále předkládat i
konsorcia dosud nezapsaná v obchodním rejstříku s podmínkou, že k příslušnému
zápisu do obchodního rejstříku dojde, jakmile bude předkladatel nabídky vybrán
jako provozovatel sítí FWA v České republice.
Hodnoceny budou např. zkušenosti předkladatelů s provozováním sítí FWA v
zahraničí, termíny zahájení poskytování telekomunikačních služeb v Praze a v
dalších velkých městech České republiky, technické řešení celoplošné sítě FWA i
sítí v jednotlivých lokalitách, včetně termínů, v nichž je předkladatel schopen
reagovat na požadavky uživatelů na poskytování telekomunikačních služeb a výše
cen poskytovaných telekomunikačních služeb (aktivační poplatek, měsíční
poplatek, ceny za přenos určitého objemu informace).
K termínu uzávěrky tohoto článku se do výběrového řízení přihlásilo 13 zájemců,
z nichž budou do poloviny září vybráni tři provozovatelé sítí FWA.

Harmonogram výběrového řízení na provozovatele sítí FWA v České republice
22. 6. - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
22. 6. - K dispozici je dána Informace o výběrovém řízení na internetové
stránce ČTÚ a v písemné formě na ČTÚ.
12. 7. - Termín pro zaplacení stanoveného poplatku za vydání Zadávací
dokumentace výběrového řízení (účastnický poplatek), předávání Zadávací
dokumentace výběrového řízení zájemcům o účast ve výběrovém řízení, kteří
splnili stanovené podmínky.
15. 8. - Předložení nabídek do výběrového řízení (za účasti notáře).
22. - 23. 8. - Prezentace nabídek před výběrovou komisí jejich předkladateli.
1. 9. - Vyhodnocení nabídek výběrovou komisí.
21. 9. - Vydání rozhodnutí o udělení licencí.
Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.