Kryptografický a kryptoanalytický softvér pre Windows

Najlepší kryptografický systém či program je ten, ktorý je verejný, lebo tak je neustále vystavovaný miliónom útoko...


Najlepší kryptografický systém či program je ten, ktorý je verejný, lebo tak je
neustále vystavovaný miliónom útokov, ktoré sa k tajnému systému v takom počte
nedostanú.
Samozrejme, najlepší je ten, ktorý uspeje vo všetkých útokoch. Každý útok
predstavuje úsilie hackerov a fanatikov, ktorým vlastne mÖže byť kryptografia
vďačná.
AccessData
Softvér vie odhaliť heslá skoro všetkých aplikácií Microsoftu MS Word, MS
Excel, MS Money či Lotus Notes a mnoha ďalších aplikácií iných výrobcov. Phil
Zimmermann v jednom svojom článku o ochrane dát hovorí, ako mÖže dobrá
kryptoanalýza behom niekoíkých milisekúnd prelomiť bezpečnosť známych
programov, pričom uvádza tento program s tým, že sa mu jeho autor zdÖveril, že
zámerne predížil milisekundy až na niekoíko sekúnd, aby sa užívateíovi nezdalo,
že prelomenie jeho bezpečnostného hesla je také íahké.
iCrypt
Šifrovanie súborov. Firma Intelitech ponúka: SecurFiles 3.4 for Windows,
SecurInst 3.4 for Windows, SecurDisk 1.0 for Windows, SecurAudit 1.0 for
Windows. SecurFiles obsahuje SecurCrypt zašifrovanie súborov aj s digitálnym
podpisom o vašej autentičnosti s množstvom volieb kontroly a správy nad
utajenými súbormi. SecurCrypt podporuje Blowfish, DES, 3DES a IDEA, pri
digitálnom podpise je k dispozícii funkcia MD5 a SHA. SecurSplit slúži na
bezpečné rozdeíovanie súborov na štandardnú veíkosť diskiet; SecurZip je
bezpečná kompresia dát, ktorá umožňuje aj bezpečné nahliadnutie do spakovaných
a zašifrovaných súborov tak, že netreba celý zapakovaný balík samostatne
rozbaíovať; SecurScreen je bezpečný šetrič obrazovky, ktorého heslo sa nedá
íahko obísť na rozdiel od spÖsobu heslovania, ktoré implicitne ponúka systém MS
Windows; SecurDisk vytvorí uzamknutý logický disk v DES, Blowfish, 3DES.
SecurInst zabezpečuje bezpečné odinštalovanie a inštalovanie softvérov a
SecurAudit je silný profesionálny nástroj, ktorý simuluje útoky
hackerov/kryptoanalytikov a ktorý sa snaží poodhaliť slabiny vašej ochrany a
správy nad počítačom. SecurAudit používa aj tzv. Brute-Force Cracking, teda
híadanie hesiel pomocou útoku, ktorý skúša všetky možné textové kombinácie
hesla.
0 1062 / alsn

AccessData
Softvér pre odhaíovanie hesiel
Adresa: http://www.accessdata.com
Autor: AccessData
Platforma: Windows 95/98, NT
Licencie: okolo 100 dolárov za modul
Veíkosť: 1 400 KB

iCrypt
Kompletné kryptoriešenie
Adresa: http://www.intelitech.com
Autor: Intelitech
Platforma: Windows 95/98, NT
Licencie: 19 dolárov
Veíkosť: 3 400 KB

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.