Kterak se šumem zatočiti

I když nejste vlastníky drahé a kvalitní zvukové karty, můžete čas od času pocítit potřebu pořídit a zpracovat zv...


I když nejste vlastníky drahé a kvalitní zvukové karty, můžete čas od času
pocítit potřebu pořídit a zpracovat zvuk na PC v co možná nejlepší kvalitě.
Ideálním řešením by samozřejmě bylo si takovou kartu koupit, avšak přesto je
zde ještě několik možností, jak tento problém obejít.
K digitálnímu záznamu zvuku můžete použít některý z následujících přístrojů: CD
rekordér, minidiskový rekordér, DAT magnetofon, ale např. i digitální
videorekordér nebo Hi8 videokameru.
Ideální je, má-li vaše zvukovka digitální vstupy a výstupy, to byste ale od
levných karet chtěli trošku moc. Pro všechny ty, kdo neuvažují o používání
zvukové karty s digitálním rozhraním, následuje výpis různých dostupných
kombinací PC a spotřebních přístrojů, které vám umožní dostat do počítače
zvukový vzorek s minimem rušivých signálů.
Kombinace PC CD audiorekordér
Tato kombinace je vlastně ta nejlepší a v některých dalších případech na ni
budeme ještě odkazovat. Nahrát např. zvukový doprovod na CD audiorekordér a
vypálit si vlastní audio CD disky, znamená získat digitální tvar zvukového
záznamu, který lze pomocí k tomu určeného softwaru přímo převést bezeztrátově
na wave soubor. Pro tyto účely můžete s výhodou použít opakovaně přepisovatelný
audio CD-RW nebo CD-R disk, který je většinou k těmto přístrojům přibalován.
Každá CD-ROM nebo DVD-ROM mechanika čte audio CD-R disky, které jsou kromě
několika maličkostí shodné s klasickým CD-R médiem, nemusí však číst i audio
CD-RW disky. Takže pak je nutno použít audio CD-R disky, což by se ovšem v
konečném důsledku značně prodražilo, protože audio CD-R disky jsou dražší než
klasické CD-R. Na druhé straně existuje způsob, jak využít v těchto CD audio
rekordérech klasické CD-R nebo CD-RW disky určené pro vypalování v počítačích.
Tento způsob je velmi jednoduchý a neznamená žádný zásah do vašeho audio CD
rekordéru.
Tak tedy musíte mít jeden čistý audio CD-R nebo audio CD-RW disk, který si
schováte (nebudete tedy na něj vypalovat nyní ani v budoucnu) pro následující
postup. Vložte čistý audio CD-R nebo audio CD-RW disk podle toho, na jaké
médium budete chtít nahrávku provést. Provede se identifikace disku a systém
rozezná audio CD disk. Nyní vysuňte disk z mechaniky bez použití tlačítka OPEN
(bohužel toto jde jen u některých typů CD rekordérů, kde šuplík mechaniky
přesahuje obrysy předního čela přístroje a lze jej tedy vytáhnout prsty) a
vložte počítačový CD-R nebo CD-RW disk. Nesmíte použít tlačítko OPEN nebo
rekordér vypnout, protože tak byste přišli o úvodní identifikaci typu média,
která tímto po pravdě trochu nevábným způsobem zůstane zachována. Pak již
můžete bez potíží nahrávat.
Kombinace PC DV kamera
I tato kombinace je ideální, zvláště používáte-li kameru systému Digital 8, kde
lze odblokovat analogové vstupy signálu, takže na videokameru lze nahrávat jako
na digitální rekordér. Kamery systému DV bez analogových vstupů můžete použít
pro nahrávání komentáře z externího mikrofonu. Zvukový komentář nahrajete přes
IEEE 1394 rozhraní jako klasickou videosekvenci (bohužel vám tento způsob
zabere hodně místa na disku, protože krom zvuku nahráváte datově mnohem
náročnější obraz).
Obraz musíte ze vzorku odstranit. To jednoduše uděláte tak, že ve vašem
střihovém programu dáte místo Create video (nebo podobného výrazu oznamujícího
konečné renderování projektu) Create audio (nebo podobný výraz). Tento postup
lze použít např. i pro střihový program Ulead Video Studio 3 (4), který je
dodáván k naprosté většině nových a především levných DV karet pro střih
záznamu z digitálních kamer (volba Finish Make audio).
PC MiniDisk walkman CD rekordér
Od tohoto bodu dále se dostáváme k poněkud komplikovanějším kombinacím, které
jsou již trochu kostrbaté, ale z kvalitativního hlediska stále efektivní. Pro
ty, kdož vlastní MiniDisc walkman s možností záznamu, který používají jako
velmi kvalitní a především přenosný záznamový stroj, bude možná problémem to,
že většina walkmanů s možností záznamu má pouze digitální vstup a nikoli
výstup. Takže pokud budete nahrávat někde v exteriéru a výsledný záznam budete
chtít přehrát do počítače, museli byste použít audiovstup zvukové karty.
Máte-li ovšem audio CD rekordér, můžete jej propojit s MD walkmanem a záznam
natočit na CD disk, který si pak převedete v počítači na wave soubor. Krom
toho, máte-li např. ještě MiniDisk rekordér, můžete jej propojit přímo
digitálně s audio CD rekordérem, provést záznam na CD disk a ten pak přečíst v
CD-ROM mechanice počítače a záznam zpracovávat. Uznávám, je to poněkud
zdlouhavé a nepraktické, ale pořád si tímto způsobem udržíte nízkou hladinu
šumu v nahrávce, protože obcházíte nahrávání na vaši zvukovou kartu počítače,
která je tím největším zdrojem šumu v celém audiořetězci.
PC CD rekordér DAT walkman/rekordér
Postup je dosti podobný. Prvotní záznam provedený na DAT rekordér stačí převést
na CD disk, který se počítači jednoduše čte, a kdy lze pomocí softwaru převést
formát CD-DA na wave soubor. Toto řešení už se ale jeví jako poněkud absurdní
kvalitativně je samozřejmě opět vyhovující, nicméně je velmi pravděpodobné, že
poměrně drahý DAT magnetofon obvykle vlastní ti, kdo se zpracování zvuku věnují
na profesionální úrovni. Zde už bývá kvalitní zvuková karta (s dobrými
parametry i digitálními vstupy/výstupy) samozřejmostí, čímž přirozeně uvedené
problémy odpadají. Nepoužívejte mikrofonní vstup
Nemáte-li takové zařízení, které uváděly předchozí varianty, nezbývá vám než
použít audiovstup zvukové karty pro vytvoření wave souboru.
Pro natáčení mluveného slova nepoužívejte mikrofonní vstup zvukové karty, ale
spíše některé z audio spotřebních zařízení, které vlastníte a které má
přijatelné šumové parametry. Kromě toho při natáčení komentáře raději
provádějte přímý transport tohoto zvukového signálu prostřednictvím LINE IN
konektoru do zvukové karty počítače a audiozařízení použijte jen jako
mikrofonního předzesilovače.
Několik rad na závěr
Konečný zvukový záznam převeďte na audio CD disk a teprve v klasickém CD
přehrávači jej můžete šířit (nahrávat) dál! Budete-li chtít svoji upravenou
zvukovou nahrávku někam nahrávat, je lepší nahrávat přes spojení audio CD
přehrávač záznamový přístroj než připojením záznamového přístroje na výstup
(LINE OUT) zvukové karty. Krom toho si jistě budete chtít svůj zvukový projekt
někde uložit tak, aby jej bylo možno kdykoli v budoucnu opět použít.
Samozřejmě, že zde popisované varianty nejsou jedinými způsoby, jak docílit
kvalitního záznamu do počítače. Je zde místo pro další tvůrčí nápady a řešení,
která mohou být stejně kvalitní a možná i efektivnější. Problémem je poznat,
zdali rušivý šum a brum je již součástí zvukové nahrávky, nebo jestli ke vzniku
šumu dochází až při reprodukci z výstupu zvukové karty na zesilovač nebo další
záznamové zařízení. Jistotu v tomto budete mít pouze při důsledném používání
digitálních cest záznamu a transportu signálu tedy při používání signálu v jeho
datové formě, kdy se do záznamu šum nebo brum ze zvukové karty nemůže nabalit.
Zvuková karta s digitálními vstupy vždy výhodou
Zvuková karta vybavená digitálními vstupy (např. Creative Sound Blaster Live
Platinum) přináší mnoho výhod do počítačového zpracování zvuku. V mnoha
případech je to prakticky jediná schůdná cesta pro profesionální zpracování
zvukového vzorku. Proto se nákup takovéhoto typu karty vyplatí především těm
uživatelům PC, kteří se chtějí plně věnovat zpracování zvuku na lepší úrovni.
Používání takovéto karty lze však doporučit např. i poloprofesionálním filmařům.
Na druhé straně není tato cesta vždy bez problémů, protože digitální vstupy
(SPDIF) jsou u některých (a mám pocit, že tomu tak je u většiny) zvukových
karet řešeny pouze jako koaxiální a nikoli optické. Může se ovšem stát, že vaše
dříve zakoupené komerční audiozáznamové zařízení (MiniDisc, CD rekordér, DAT
rekordér) bude vybaveno pouze optickými výstupy (toto je situace např. u
prvních sérií MiniDisc rekordérů firmy Sony) a vy potřebujete pro digitální
nahrávání koaxiální propojení pomocí cinch konektoru.
Zde by to byl trochu problém, protože v takovém případě potřebujete převést
optický digitální systém na koaxiální, čehož lze docílit např. vložením
takového digitálního záznamového přístroje (např. CD rekordéru), který je
vybaven oběma digitálními vstupy a výstupy. Tím se ale vlastně vše jen
komplikuje. Proto těm, kteří si hodlají právě pro potřeby počítačového
zpracování zvuku pořídit zvukovou kartu s digitálními vstupy a výstupy, radím:
Zkontrolujte si, zda má vaše digitální záznamové zařízení stejné digitální
rozhraní jako kupovaná zvuková karta!
0 0579 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.