Kuchařka pro šestou verzi

Problematika vývojového prostředí Delphi firmy Borland svým rozsahem již dávno překročila možnosti jediného knižn


Problematika vývojového prostředí Delphi firmy Borland svým rozsahem již dávno
překročila možnosti jediného knižního svazku. Tento fakt jednoznačně vede ke
snaze publikace profilovat. Kromě encyklopedií vznikají i publikace
jednoúčelové, což je případ právě této knihy. Autorovi jako vodítko posloužil
především fakt, že tvůrci Delphi přidali ve verzi 6 řadu zásadních vlastností v
publikaci je pojednáno především o těchto změnách. Frank Eller ve své knize
popisuje vlastnosti zcela konkrétní edice Delphi 6 Professional. Ke čtenáři
přistupuje, jako by byl začátečník: IDE je popsáno důkladně, Object Pascal je
vyložen formou jakési referenční příručky a velká důležitost je kladena na
popis knihovny grafických komponent VCL. Autor dále myslel na databáze, práci s
internetem a tvorbu samostatných DLL knihoven a komponent. Značný prostor byl
věnován kapitole s neurčitým názvem Vývoj programů, jejíž náplní je kolekce
různých postupů a tipů, jak řešit typické situace a běžné obtíže.
Přestože se na první pohled zdá, že publikace je členěna na nezávislé kapitoly,
doporučoval bych spíše studium bez přeskakování. Pokud je vám obsah zřejmý,
raději stránky prolistujte a pokračujte postupně dále, abyste neztratili nit.
Autor totiž někdy zvláštně řadí výklad jazyka, vlastnosti Delphi a
programátorské finesy, takže vzniká spíše plynulý tok textu než oddělené
kapitoly.
Omezený rozsah způsobil, že ukázek kódu není příliš a místy má kniha až
encyklopedicky strohý charakter. Obávám se, že i přes přístupný úvod je
publikace pro začátečníka velkým soustem a spíše se hodí pro někoho, kdo na
Delphi 6 přechází z předchozí verze. Pak ovšem některé části trochu ztrácejí
smysl; zdá se téměř, jako by autor některé kapitoly napsal prostě proto, že se
to "tak dělá".
(Frank Eller: Delphi 6 příručka programátora, Grada Publishing, Praha, 2002,
272 stran, 290 Kč)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.