Kuchyňské přístroje v Síti

Mluví se o tom stále častěji. Přední výrobci z oblasti IT, např. Sun, Microsoft, Hewlett-Packard a nejnověji i specia...


Mluví se o tom stále častěji. Přední výrobci z oblasti IT, např. Sun,
Microsoft, Hewlett-Packard a nejnověji i specialista na profesionální sítě
Cisco zjišťují, že propojování domácích přístrojů do sítě je novým a
lukrativním polem podnikání. Poučná v tomto ohledu byla letošní lednová
Consumer Electronic Show v Las Vegas. Aby nalákaly zákazníky, líčily zde firmy
přednosti všeobjímající digitalizace v těch nejrůžovějších barvách. Jejich
záměrem bylo přesvědčit návštěvníky o tom, že domácí sítě otevírají cestu k
pohodlnější a lepší budoucnosti. K budoucnosti, kde si lednička sama objedná
chybějící suroviny, mikrovlnná trouba zjistí příslušný recept a automatická
pračka se poradí s Webem výrobce svetru o nejvhodnějším způsobu jeho praní. Jak
ale vypadá realita?
Problémy standardizace
Nepochybně má své výhody, když domácí přístroje samy po Internetu informují
servisního technika ještě dříve, než vypoví službu. Centrální obsluha více
zařízení z jednoho místa nebo automatizace budovy představuje pohodlí, které do
určité míry zpříjemní každodenní život nejen postiženým a starším spoluobčanům.
Jenže zatím ještě máme k realizaci těchto nabubřelých plánů pěkně daleko. Vývoj
je v současnosti brzděn v neposlední řadě také tím, že se každý výrobce snaží
urvat pokud možno největší část budoucího lukrativního trhu pro sebe a tedy jej
obsadit vlastní technologií. Jenže to je špatná cesta již na rozvoji Internetu
jsme se mohli poučit, že uživatelé chtějí otevřená, standardní řešení.
A konečně právě soukromým uživatelům je naprosto jedno, zda inteligentní domácí
síť funguje na základě Jini a nebo Universal Plug And Play. Také otázka, zda
přístroje přitom komunikují infračervenými paprsky, po síťovém rozvodu anebo
pomocí Bluetooth, je rozhodně nijak nevzrušuje hlavně aby to fungovalo, jinak
se nástupu "inteligentního domu" a sítí v domácnosti nedočkáme.
Snad se už ale začíná blýskat na lepší časy. Např. právě zmíněná technologie
Bluetooth slibuje stát se standardem.


Co nám přinesou domácí počítačové sítě
Hadi Stielová
Máme-li věřit vizionářům a prognostikům, budou již brzy všechny přístroje a
zařízení v domácnosti připojeny k digitální síti. Potom je bude možné z
libovolného místa na Zemi přezkoušet a obsluhovat prostřednictvím rádia,
telefonu a Internetu. Mnohé z nich bude možné ovládat hlasem a to z každého
místa v bytě. A nakonec vstoupí do domácího života inteligence: sporák dohlédne
na přípravu jídla, chladnička bude kontrolovat svůj obsah a na Internetu
objedná potraviny a kromě toho bude doporučovat způsob přípravy potravin a vždy
bude mít v zásobě nějaký recept. Takováto rozšíření nejsou jen výmysly
technikou okouzlených nadšenců, ale mohly by značně usnadnit život všem mj. i
postiženým a starým lidem.
Ačkoliv je proveditelnost všech těchto věcí mimo veškeré pochyby, představuje
jejich realizace na široké bázi ještě obrovský problém. Aby mezi sebou totiž
mohla nejrůznější zařízení a informační přístroje komunikovat, vyžaduje to
odpovídající technickou infrastrukturu. Domácnosti zcela propojené sítí se
vyskytují doposud velmi zřídka, pomineme-li elektrické rozvody a několik
miniaturních sítí LAN. Každý typ sítě se také nehodí pro každý účel; z různých
zadání tedy vyplývají rozdílné podmínky použití.
Průmysl si je tohoto problému vědom celá řada výrobců pracuje na standardech
pro hardware i software, které by měly umožnit propojení přístrojů mezi sebou a
jejich vzájemnou komunikaci.
V současné době brzdí rozvoj v této oblasti několik podstatných faktorů. Pro
rádiové systémy představuje největší problém množství dat, určených k přenosu,
respektive zatím ještě nedostatečná přenosová rychlost. Například televizní
obraz nelze zatím v žádném případě přenášet v reálném čase. A to, jak ústřední
ovladač vaší klimatizace předá obraz o stavu vzduchu v celém domě na obrazovku
televizoru, zůstává zatím rovněž nevyřešeno. Navíc je zde otázka ergonomie
ovládacích panelů: když není velká část obyvatelstva schopna používat ani
videorekordér se všemi jeho vymoženostmi, jak by se pak domácí uživatel naučil
využívat těchto mnohem dalekosáhlejších možností?
Možnou odpověď nabízí začlenění televizoru jako komunikační ústředny celého
domácího síťového systému: pro ovládání topení by se zobrazil jednoduchý
půdorysný plánek bytu s označením místností, pro datové spojení s videokamerou
na vstupu by sloužil jako dříve kabel, i když k jeho zobrazení by došlo pomocí
bezdrátového povelu z domácího počítače.
Má to své chyby
Dosavadní pokusy propojit počítač a televizor však lze považovat za neúspěšné,
za což může především požadovaná jednoduchost (která také přirozeně pomáhá
šetřit náklady). I takzvaný Surf-Box, který by měl pouze převést Internet na
obrazovku domácího televizoru, vykazuje různé nedostatky nemluvě už vůbec o
ceně: za stejné peníze si dnes koupíte dostatečně výkonný PC, ovšem rovněž bez
monitoru.
Další nedostatek: televizor je umístěn v obývacím pokoji a tudíž je pro
univerzální ovládání různých zařízení zapotřebí mobilní přístroj. Mobilní
telefony a PDA (Personal Digital Asistant) jako je např. Palm by mohly tuto
mezeru zaplnit a jistě se jim to v budoucnosti podaří. Uživatel zde komunikuje
pomocí rádiového nebo infračerveného signálu se stereofonním zařízením,
vypínačem světla anebo otevíráním dveří.
Kromě toho si lze také představit instalování ústředního domácího počítače,
který by zabezpečoval hlavně řídicí funkce a nabízel by i další možnosti. Pak
by bylo možné vizuálně programovat videopřístroje tak, že by člověk jednoduše
klikl na příslušný film v zobrazeném elektronickém programu.
Takový systém by mohl vlastně zároveň vést kompletní filmový archiv: výběr
videoprogramů, které jsou k dispozici, by byl také možný prostřednictvím
obrazovky.
Totéž platí pro domácí stereofonní zařízení: pokud přístroj nerozpozná vložené
CD, dotáže se počítač jednoduše ve speciální databance a následně zobrazí název
skladby a jméno interpreta na displeji, případně také na obrazovce televizoru.
Pro zvláštní příležitosti si tak můžete nechat sestavit kompletní hudební
program pro CD měnič a pak už stačí jen vložit do měniče správné CD.
Možná řešení
Kombinace různých technik by možná mohla vyřešit některé problémy, které zatím
zůstávají otevřené. Například hands-free sada komunikující s mobilním
telefonem, který na základě vestavěného zařízení pro rozpoznání řeči už vůbec
nemusíme vytahovat z kapsy, dokáže vyřešit problém rychlého vytažení telefonu
při příjmu hovoru. A dokonce i nepříjemnost způsobenou faktem, že je telefon
třeba při telefonování držet v ruce.
V rámci podniku navíc může mobilní telefon případně jiný kapesní přístroj
přenášet data do nejbližšího telefonního uzlu, a to pro majitele mobilního
telefonu zdarma. Doma může fungovat bez problémů jako bezšňůrový telefon.
Diktovaný text přichází do vybraného PC, kde je bezprostředně po dokončení k
dispozici pro další zpracování. V autě již nebude zapotřebí komunikátor, místo
toho postačí ve spojení s technologií Dect případně Swap jednoduše vyslovit
"Otevřít garáž", aby člověk nemusel v zimě vystoupit z auta do mrazu. Ráno si
můžete přitopit v koupelně, aniž byste museli nejprve vylézt z peřin.
Ještě trocha proti
Přesto není ve všech případech smysluplné navzájem propojovat elektrické a
elektronické přístroje. Například pračku budeme muset i nadále naplňovat a
vyprazdňovat ručně, takže v nejlepším případě se nabízí nějaký ukazatel
okamžitého stavu programu. Totéž platí pro chladničku: teprve když budou
potřebné čipy natolik laciné, aby se obal pro mléko citelně neprodražil, bude
možné realizovat automatický systém objednávání. Na to si však pravděpodobně
ještě dlouho počkáme. Větší šanci snad má údržba po Internetu: připojený
přístroj automaticky vyšle sdělení do servisu, kdykoliv je zapotřebí vyměnit
nějaký díl a nebo provést nějakou opravu.
Také systémy topení a klimatizace, stejně jako osvětlení, je docela vhodné
řídit počítačem. Dokonce i automatický stroj na přípravu kávy, který se zapne
na zavolání, má svůj půvab. Jako skutečný luxus pak ještě zbývá ovládat hlasem
nebo počítačem zatahování závěsů, otevírání žaluzií a oken nebo dveří na
terasu. V současné době však neexistuje v žádné podobě žádný ze zmíněných
standardů, pomocí kterého by spolu měly "inteligentnější" přístroje navzájem
komunikovat. Úspěch Internetu slouží přinejmenším jako příklad, že by se i v
oblasti domácích sítí mohl prosadit jako protokol TCP/IP. Můžeme pouze doufat,
že výrobci dospějí ke shodě i u funkčních a řídicích systémů, jinak zůstane
vzájemná komunikace přístrojů jenom zbožným přáním.
0 0935 / pen

Slovník termínů
Dect: Digital Enhanced Cordless Technology (Rozšířená digitální bezšňůrová
technologie) je dnes (téměř světovým) standardem pro bezšňůrové telefony. Při
průměrném vysílacím výkonu 10 mW (až 250 mW špičkový výkon) je zajištěn dosah
až 300 metrů. Šířka pásma od 32 Kb/s (až do 64 Kb/s) stačí právě tak na přenos
řeči a surfování po Internetu, jakož i pro spojení přístrojů v domácnosti.
HomePNA: Home Phone Network Alliance je sdružení firem, které vytváří standardy
pro sítě na bázi stávajících telefonních linek.
IEEE-802.11: mezinárodní specifikace pro bezdrátové sítě; umožňuje přenos 1
nebo 2 Mb/s v pásmu 900 MHz (infračerveně) případně v pásmu 2,4 GHz (rádiově).
IEEE-802.11/HR: rozšířená specifikace pro přenos až 11 Mb/s v pásmu 2,4 GHz.
IEEE-802.11a: až 20 Mb/s v pásmu 5 GHz.
Swap: Shared Wireless Acces Protocol (Sdílený bezdrátový přístupový protokol)
je dohoda vedoucích výrobců v oboru bezdrátového přenosu. Hlavním cílem je
napojení na telefonní linky, případně na Internet.
WLAN: Wireless LAN je bezdrátová síť podle IEEE-802.11.

Projekt inteligentního domu
V Duisburgu probíhá v současné době projekt "Inteligentní dům", v jehož rámci
je budován obytný dvojdomek, ve kterém by se měly vyzkoušet koncepce
inteligentních sítí pro domácnost. Za projekt a stavbu budovy nesou odpovědnost
firma Fraunhoffer a město Duisburg, na financování ambiciózního projektu se po
dobu pěti let podílí řada partnerských firem. Deutsche Telekom, Liebherr,
Miele, Siemens Communications Cables, Loewe a Honeywell to jsou jen někteří z
výrobců, kteří přímo či nepřímo projekt podporují.
Po dokončení domu na jaře roku 2000 by měla být jedna jeho polovina využívána
jako laboratoř, kde by se testovaly a sledovaly inovační techniky a služby.
Druhá polovina domu by pak měla sloužit jako obytná laboratoř, v níž by se
mohly posoudit technologie pro dům budoucnosti co do účinnosti, přijatelnosti,
spolehlivosti a snadnosti obsluhy.
Dům bude vybaven kompletní síťovou strukturou na bázi Ethernetu a Dect a bude
zde k dispozici širokopásmový přístup na Internet. Měly by zde spolu
komunikovat počítačové systémy s inteligentními přístroji z oblasti bílé
elektroniky. Kromě toho se počítá i s integrací automatizace v budově. Bližší
informace najdete na internetové adrese http://www.inhaus-nrw.de.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.