Kudy vede cesta k osvícení

Týden v byznysu Jak se může stát vize skutečností? Tato otázka padla v historii lidstva bezpočtukrát a kupodivu se n...


Týden v byznysu
Jak se může stát vize skutečností? Tato otázka padla v historii lidstva
bezpočtukrát a kupodivu se na ni nejednou našla i odpověď. Cesty k jejímu
naplnění však bývají zpravidla křivolaké a nejedna vize byla vzhledem k potížím
při jejím uskutečňování opuštěna. Dnes je jednou z našich vizí rozvoj
elektronického podnikání a otázka zní, zda si můžeme dovolit selhat při jejím
uskutečňování.
V České republice zatím existují pouze ohniska zasvěcených a přesvědčených
jedinců, podporovaných odborným tiskem a příkladem poboček nadnárodních firem z
oblasti IT, které u nás elektronické podnikání dokáží předvádět v praxi. Máme
internetové obchody, máme zajímavé portály, máme, byť ojedinělé, příklady
firem, které se díky Internetu dokázaly vyšvihnout z šedi průměru. Odborníci
již více než rok žijí v důvěrném souznění s termínem e-business. Co však na to
říkají ostatní? Jak se připravují firmy mimo IT na příchod "nové ekonomiky"?
Téměř nijak čest světlým výjimkám. Co nám chybí infrastruktura, legislativa,
vzdělání lidé, ochota změnit zaběhané způsoby práce či následováníhodný
příklad? Od každého trochu, i když ne všude ve stejné míře. Legislativa je
víceméně v pořádku, byť bolestně postrádáme reálnou vymahatelnost práv.
Obtížnější je situace v oblasti vzdělání polovina lidí ve státě je počítačově
negramotná, informatiku často učí pedagogové, kteří by sami potřebovali školení
i praxi, neexistuje konzistence vzdělávacího procesu. Představitelé státu, na
jejichž hlavu padá zodpovědnost za úroveň vzdělání, toho však mají na triku víc
ještě donedávna patřilo veřejné pohrdání Internetem k běžnému folkloru a ani
dnes, kdy se státní správa alespoň v některých oblastech začíná probouzet ze
zimního spánku, se nedá říct, že by stát šel v jakémkoli směru příkladem.
Vládním činitelům evidentně uniká povědomí o výhodách elektronického
obchodování netuší, že jde o ohromnou příležitost právě pro malé technicky
vyspělé země, které neoplývají kapitálem pro tradiční dobývání světových trhů.
Proč ve chvíli, kdy stát dotuje miliardami korun krachující kolosy a špatně
hospodařící banky, nejsou součástí nákladných revitalizačních procesů investice
do nejmodernějších metod řízení, podporovaných sofistikovanými informačními
systémy? Proč zůstávají jen na papíře zásady řízení projektů či knowledge
management? "Nová ekonomika", jejíž základ tvoří informace, komunikace a
intelektuální kapitál, se pochopitelně neobejde bez hodnot vytvářených ve
"staré ekonomice". Proč to včas nepochopit a nevyužít příležitosti, která
ostatně rychle pomine? Naštěstí u nás nejsou jen nemotorné státní nebo
polostátní kolosy. V mnoha soukromých firmách, hlavně v těch, kde má slovo
zahraniční kapitál, existují podnikaví a vzdělaní lidé, kteří cítí možnosti,
které nový způsob obchodování nabízí. Mají odvahu a vůli uspět. Hledají cesty,
vědomosti a odborníky, kteří jsou schopni přetlumočit jejich požadavky do
reálných systémů. Zatím je nacházejí, ale je jich nedostatek. Ti nejlepší totiž
odcházejí do světa na zkušenou a často se již nevracejí.
Asi nikoho neudiví, že ať začneme odkudkoliv, skončíme zase u vzdělání, kde je
role státu nezastupitelná. Kdy se jeho představitelé konečně probudí?
0 1613 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.