Kupujte podle potřeby

S rozvojem Internetu a jeho pronikáním do všech oblastí, včetně firemního prostředí, musí řešit správci sítě, v...


S rozvojem Internetu a jeho pronikáním do všech oblastí, včetně firemního
prostředí, musí řešit správci sítě, většinou společně s finančním manažerem,
otázku, jakou šířku přenosového pásma zvolit.
Některé firmy ve snaze uspořit co nejvíce finančních prostředků zvolí vysoce
poddimenzovanou přenosovou šířku, která v konečném důsledku vede ke
skutečnosti, že místo úspory času dochází k obrovským časovým prodlevám. Jiné
firmy, které jsou v převaze, se vydají cestou druhého extrému.
Jeden klient mi nedávno řekl: "Konečně jsme se dostali na Internet a začneme se
dvěma linkami T-1." T-1 je označení přenosové linky o šířce pásma 1,544 Mb/s
používané v USA, Austrálii a Japonsku. Byl jsem ohromen. "Máte jen 300
uživatelů! Co budete dělat se dvěma T-1?" ptal jsem se. "Počítáme s tím, že
budeme dostávat hodně e-mailů," zněla odpověď.
Tato scéna se odehrává po celých Spojených státech. Síť zasáhl testosteronový
doping. Jinak rozumným síťovým správcům není žádná kapacita připojení dost
velká pro jejich představy o budoucím provozu. Najednou se nejedná o to, jak
dobře využít frekvenční pásmo, což byla až dosud prvotní otázka, kterou správci
řešili, ale o to, jak široké pásmo máte k dispozici.
Existují dvě příčiny, proč společnosti s oblibou kupují mnohem výkonnější
přístup na Internet, než mohou využít. Tou první je skutečnost, že frekvenční
pásmo na Internetu je na severoamerickém kontinentu neuvěřitelně levné. V
Evropě je tato situace odlišná, což je spojeno s historickým "zaspáním" starého
kontinentu co se týče všeobecného přijetí Internetu, avšak i zde bude za
několik málo let díky zvyšující se konkurenci mezi firmami poskytujícími
připojení a služby podobná situace.
Druhou příčinou je, že poskytovatelé internetového připojení velice rádi
prodávají vysokorychlostní připojení, nejraději společnostem, které mnoho
frekvenčního pásma nevyužijí. Podmínkou ovšem je, že kupujícího přesvědčíte o
nutnosti tohoto nákupu, což s přihlédnutím k v průměru vysokým odborným
znalostem firemních správců sítí překvapivě není tak velkým problémem.
Mezi poskytovateli je skutečná velikost frekvenčního pásma, které typický
zákazník využije, jedním z nejvíce utajovaných údajů (kromě počtu připojených
zákazníků). Vysoký technický úředník jedné poskytovatelské firmy mi řekl, že
jeho společnost plánuje a obhospodařuje svá vedení na základě předpokladu, že
typický klient využije méně než 64 Kbit/s šíře pásma v celodenním provozu. To
je údaj, který je skutečně reálný pro naprostou většinu klientů. Poskytovatelům
tak plynou velice slušné zisky při mnohem nižších nákladech, než by se na první
pohled mohlo nezasvěcenému zdát.
Výběru poskytovatele věnujte vůbec velkou pozornost když už jste o připojení
uvažovali rok, nějaký ten týden, během kterého získáte reference o jednotlivých
ISP a jejich skutečných službách a podmínkách, vás již neohrozí, a vy získáte
alespoň relativně větší šanci, že nenaletíte prvnímu neserióznímu partnerovi,
díky němuž by vaše dlouhodobá příprava na vstup do elektronického byznysu
přišla vniveč. A to včetně nemalých financí, které jste vložili do nákupu
technologie, vývojářů a dalších nákladů.
9 0702 / ijan
Jak se vyhnete zbytečným platbám za připojení na Internet? Řiďte se třemi
jednoduchými zásadami:
Rozmyslete si, jakou šířku pásma skutečně využíváte. Jestliže potřebujete linku
T-3 (44,736 Mb/s) výborně, kupte ji. Ale když potřebujete jen část T-1, pak
nevyhazujte své peníze na nic víc. Využijte statistické záznamy (SNMP) vašeho
routeru ke sledování vaší skutečné spotřeby dají vám více odpovědí, než byste
očekávali.
Kupte si připojení, které odpovídá vašemu skutečnému provozu. Jít rovnou na
vysoké rychlosti je sice pěkné, ale pokud se chystáte používat pouze 64 Kbit/s,
pak byste měli zaplatit jen za tuto možnost a nic víc. Dokoupit pásmo se dá
vždycky. Najděte si poskytovatele, který nabízí "burstable T". Koupíte si např.
T1 se základem 128 Kb/s. V případě momentální potřeby však máte zaručenou šířku
pásma až do 1,5 Mb/s. Provider váš provoz sleduje a předá vám měsíční
vyúčtování s rozpisem využití šířky pásma. Platíte tak za skutečnou spotřebu.
Nezalekněte se účtu, který se zde může zdát vyšší zjistíte, že celkové úspory
převáží. I když "burstable" připojení nabízí i několik národních společností,
nejhodnotnější služby získáte u poskytovatelů místních nebo regionálních.
Kupte raději dvě menší připojení místo jednoho velkého. Proč? Jde o zotavení
systému po poruše a o vyvážení zátěže. Poskytovatelé mohou nabízet různé
smlouvy o zajištění servisní péče a ujišťovat vás o její okamžité dostupnosti,
to jsou ale většinou jen reklamní povídačky. Nejlepším způsobem, jak zabezpečit
vysokorychlostní a vysoce jakostní službu, je mít dvojí připojení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.