Kvalita i náklady tisku ovlivňují volbu uživatelů

Svět tiskáren i multifunkčních zařízení se výrazně mění. Díky výraznému růstu kvality výstupu a relativní cen...


Svět tiskáren i multifunkčních zařízení se výrazně mění. Díky výraznému růstu
kvality výstupu a relativní cenové dostupnosti se zvyšuje zájem domácích
uživatelů o inkoustová zařízení, která mohou využít například pro barevný tisk
digitálních fotografií. Naproti tomu ve firemním segmentu hraje klíčovou roli
síťový tisk a s ním související možnosti redukce nákladů i zjednodušení správy
a údržby přístrojů.
PC na vašem stole v kanceláři není většinou příliš odlišné od toho, které máte
doma navzdory tomu, co se prodejci PC snaží uživatelům namluvit. Avšak je zde
velká pravděpodobnost, že komponenty vaší osobní tiskárny na pracovišti od
jednoho dodavatele se jen velmi málo podobají provedení vaší tiskárny od jiného
výrobce, kterou máte doma.
Je zajímavé, že tiskárny drze setrvávají u proprietárního designu ve světě, kde
hardwaroví návrháři ve stále větším měřítku upřednostňují standardní
komponenty. I přesto ale najdete v součástech tiskárny mnohá technologická
vylepšení, jež se objevila v posledních letech: týkají se samotného inkoustu,
tiskové hlavy, a dokonce i papíru, na nějž je výstup vytištěn.
A na rozdíl od oblasti PC, kde mnoho firem využívá společné dodavatele a
standardní technologie, každý výrobce tiskáren používá trochu odlišný způsob,
jak dostat obrázek nebo dokument z displeje počítače na papír. Osobní počítače,
handheldy a low-endové servery mohou jejich dodavatelé prodávat na základě ceny
a funkcionality (resp. poměru cena/výkon), zatímco producenti tiskáren se dnes
ještě stále snaží přesvědčovat uživatele, že právě jejich technologie je lepší
než u jiných firem.

Výzkum jde kupředu
Tiskárna samotná přitom není příliš komplikovaný stroj, avšak zařízení, které
se přesouvá tam a zpět přes plochu papíru, jím je. "Tisková hlava je oním
místem, kde je třeba neustále zlepšovat technologii alespoň pokud se jedná o
běžné stolní tiskárny," říká Chris Barnes, ředitel pro výzkum ve firmě ARS.
Pokud jde o vývoj technologií tiskových hlav, v posledním desetiletí zde byla
lídrem společnost Hewlett-Packard. S růstem obliby digitálních fotoaparátů
začali uživatelé po výrobcích tiskáren vyžadovat, aby jim poskytli technologii,
která bude umožňovat tisk digitálních fotografií ve stejné (nebo i lepší)
kvalitě, než jakou nabízí tradiční film.
Uživatelům i firmám jde v první řadě o tiskovou kvalitu, proto se musejí
výrobci tiskáren snažit nabídnout co nejlepší technologii. "HP jako první
přišla s pigmentovaným inkoustem," říká Nils Miller, přední vývojový pracovník
HP v oblasti inkoustu a tiskových médií. To se projevilo v ostřejším a
jasnějším tisku textu, neboť barva mnohem lépe přilne k papíru.
Avšak s tím, jak začaly být tiskárny schopny práce ve vyšších rychlostech,
metoda nanášení tohoto druhu inkoustu vyžadovala zlepšení. "Inkoust je na papír
nanášen prostřednictvím tisíců drobných trysek ovládaných mikročipy," říká
Miller. Vyšší rychlosti tisku vyžadovaly více trysek se širšími otvory, aby
byly schopny přesně a čistě nanést inkoust na papír. Cartridge, které mají tuto
funkci na starosti, jsou samy o sobě plně soběstačnými systémy, které potřebují
nanášet správné množství inkoustu správnou rychlostí a v odpovídající hustotě,
aby se možnosti samotné tiskárny mohly zaměřit na zajištění dostatečného
výkonu. Současně musí cartridge ohlídat, že inkoust nevysychá, pokud není
využíván.
"Všechna tato technologické zdokonalení pomohla v průběhu posledních let
redukovat cenu tiskáren s vysokou kvalitou výstupu až na úroveň, kde si dokonce
většina domácích uživatelů může dovolit pořídit zařízení poskytují excelentní
kvalitu," tvrdí Stephen Baker, ředitel analytické firmy NPD Techworld.
Ačkoliv před několika lety byla HP v oblasti tiskáren jasným technologickým
lídrem, dnes se mezera mezi ní a konkurencí pomalu uzavírá alespoň to tvrdí
zástupci společnosti Dell. "Moderní tiskárny jsou si už nápadně podobné, co se
týká kvality obrazu, který produkují alespoň pokud mluvíme o potřebách běžných
koncových uživatelů," dodává Phil Ventimiglia, senior manažer produktového
marketingu Dellu v oblasti zpracování obrazu a tisku.
"Jestliže se budete uživatelů ptát, co považují za nejdůležitější, vždy vám
odpovědí, že je to kvalita tisku. Avšak ve skutečnosti většina průměrných
uživatelů v podstatě nedokáže rozdíly (které už spočívají často jen v
detailech) rozpoznat a říci, který výtisk je kvalitnější," pokračuje
Ventimiglia. "Pouze skuteční fotografičtí nadšenci či poloprofesionálové vědí,
v čem kvalitativní odlišnosti spočívají."
"Velmi významným rysem inkoustových tiskáren je schopnost tisku vysoce
kvalitního obrazu na papír nižší kvality (například ve srovnání s
fotopapírem)," říká Barnes. Při nižší kvalitě papíru jsou také uživatelé
schopni rozeznat více rozdílů v obrázcích, ale s růstem kvality média se
odlišnosti pozvolna ztrácejí.
Velká část úspěchů v posledních třech letech je v případě Dellu přisuzována
zejména jeho zaměření na poskytování vyspělých technologií v nízkých cenových
relacích bez toho, aby se soustředil na vývoj něčeho zcela nového a odlišného.
Se stejnou strategií vstoupil podle Ventimiglii také na trh tiskových zařízení,
přičemž využil technologii vyvinutou partnerem, jímž byl v tomto případě
Lexmark. HP naproti tomu věří, že uživatelé i firmy budou kupovat ty produkty,
které poskytnou nejpřesvědčivější výsledky, alespoň podle slov Keitha Barreta,
viceprezidenta technologických platforem HP pro zpracování obrazu a pro tisk.
"Do očí bijící jsou velmi vysoké požadavky ze strany té části uživatelů, kteří
kladou důraz na vysokou kvalitu obrazu i tisku. To vedlo k několika zásadním
průlomům týkajících se inkoustu a fotomédií," říká Barret. Výrobci tiskáren
proto musejí věnovat pozornost vývoji na poli samotných tiskáren i spotřebních
materiálů. Někteří uživatelé vyžadují inkoust s barvivem, jež nabízí maximální
odolnost vůči světlu a vodě, jiní potřebují nejvyšší kvalitu barev, jaké je
možné dosáhnout, zatímco někteří jednoduše preferují nejnižší cenu.
Na trhu lze vypozorovat několik různých přístupů, jak se zde prosadit souvisí
to podle Bakera s celkovou strategií výrobců. Uvádí, že kupříkladu Lexmark
klade důraz na to, aby nabídnul soubor pokročilých funkcí za agresivní cenu.
Naproti tomu Epson či Canon chtějí prodávat své produkty na základě maximální
obrazové kvality a jednoduchosti použití ve spolupráci s produkty pro digital
imaging. HP zkouší podle Bakera přesvědčit uživatele, že mohou vyřešit "různé
části skládanky", pokud se jim povede, aby tiskárna efektivněji spolupracovala
s PC, digitálními fotoaparáty či dalšími produkty.

Tisk ve firmách
"Firemní sféra je poněkud odlišná. Podnikoví zákazníci se na tiskárnu (jednu
nebo více) dívají jako na jedno ze zařízení v jejich síti," dodává Barnes.
Požadují proto takový produkt, který bude dobře pracovat v jejich prostředí při
co možná nejnižších nákladech. Současně mají mnohé firmy možnost využít služeb
tisku dokumentů poskytovaných velkými dodavateli. Společnosti jako Lexmark nebo
HP podnikům ve stále větší míře nabízejí strategie outsourcingu, kdy se
prodejce postará o veškeré vybavení, správu výstupu i zásobování a zákazníkovi
účtuje poplatek za vytištěnou stranu.
A vzhledem k odhadům růstu prodeje tiskáren, jež by měly podle společnosti IDC
činit 2,3 % za rok 2003 a 1,6 % v letošním roce, se dá očekávat, že vzestup
podílu outsourcingových služeb tisku dokumentů umožní prodejcům realizovat
vyšší růst, než jim dovolí trh tiskových strojů.
Podobně jako většina jiných IT manažerů, ani Tom Kotlarek nepovažoval síťový
tisk za prioritní záležitost nebo něco, čím je třeba se vůbec zabývat. Avšak
šéf IT ve filmovém studiu DreamWorks si všimnul, že jeho flotila téměř 300
tiskáren už trochu vychází z módy.
Přitom nejenže provedl upgrade samotných strojů, ale navíc se rozhodnul
přesunout veškeré problémy, jež mu síťový tisk působil, na firmu
Hewlett-Packard, která posoudila potřeby studia a celkový počet tiskáren mohl
být zredukován na 100. Navíc však DreamWorks nemuseli vkládat investice do
tiskáren přímo, raději platí za tiskové služby formou nákladů za každou
vytištěnou stránku. Kotlarek tvrdí, že celková úspora pro něj činí 10-12 % za
každou stránku ve srovnání s předchozími náklady na tisk. "Navíc se o tiskárny
vůbec nemusím starat," dodává a poznamenává, že to mu také uvolnilo ruce, aby
mohl věnovat pozornost strategičtějším IT projektům.
"Mnohým organizacím se už povedlo snížit zbytečné náklady tam, kde to bylo
nejkritičtější, a nyní zkoumají, jak by mohli dále ušetřit," říká Ken
Weilerstein, analytik společnosti Gartner pro oblast zpracování digitálních
dokumentů a tisku. "Ukazuje se, že právě tisk patřil mezi oblasti, které nebyly
nijak sledovány a řízeny proto zde zůstává velký prostor pro zlepšení."

Tisk v síti
Gartner odhaduje, že firmy utratí 1-3 % svých příjmů za náklady spojené s
tiskem i dalšími funkcemi vztahujícími se k papírovému výstupu dokumentů
(kopírování, skenování či faxování). Často je přehlíženo, že také počet
tiskových zařízení mívá tendenci se nadměrně rozrůstat. "Zhodnocením potřeb
firmy, konsolidací výstupních přístrojů a ve většině případů také jejich
vhodným nasazením v síti mohou firmy redukovat související náklady až o 30 %,"
tvrdí Weilerstein.
Výsledkem je, že mnohé organizace začínají ostře sledovat svá tisková zařízení
a náklady spojené s jejich provozováním i údržbou. V širší míře také využívají
lokální síť, aby mohly vytěžit maximum ze strojů, které si ponechají či pořídí.
Dodavatelé jako HP, IBM, Lexmark nebo Xerox poskytují nástroje pro zjednodušení
správy tiskových zařízení. HP například nabízí software WebJetAdmin pro správu
a monitoring síťových periferií, Lexmark dodává software, který zjednodušuje
instalaci tiskáren v síti a umožňuje správcům vzdálenou distribuci ovladačů na
klienty. Mnozí z výrobců také věnují pozornost rozšiřování svých produktů o
bezdrátovou konektivitu a bezpečnostní funkce pro zařízení v síti.
"Efektivní správa tiskáren je něčím, co nebylo možné u osobních zařízení
realizovat. To je také jedním z důvodů, proč IT manažeři obracejí pozornost
směrem k síťovému tisku. Mohou sledovat kdo, co, kde, kdy a jak tiskne, přičemž
mají pod kontrolou celkové náklady," říká Dan Corsetti, analytik pro oblast
periferií a služeb v IDC.
Například ve zdravotní instituci United Services Hospitals nahradila
multifunkční zařízení Xeroxu desítky samostatných tiskáren a faxů. Keith Jamba,
nákupní manažer této zdravotní organizace, tvrdí, že díky konsolidaci tiskových
strojů a snížením položek za správu a údržbu očekává úsporu ve výši až sto
tisíc dolarů ročně. Xerox pro ně také vytvořil službu pro správu webových
formulářů, takže nemocnice se už prakticky nemusí starat o tisk a distribuci
jakýchkoliv papírových formulářů, neboť jsou dostupné na síti a po vyplnění je
lze podle potřeby přímo tisknout. Veškeré změny jsou součástí projektu Office
Document Assesment, který Xerox pro United Health Services zrealizoval, aby
zjistil, kde lze provést změny za účelem snížení nákladů na tisk a imaging.
Jde o službu, kterou dnes firmám nabízí většina dodavatelů, aby jim pomohla
zrenovovat celou architekturu výstupních periferií. "Byli jsme překvapeni
výsledky, jaké přineslo prozkoumání naší infrastruktury," dodává Jamba.
"Zaskočila nás především některá čísla ačkoliv jsme měli docela dobrou
představu o objemu kopií, které jsme produkovali, zaujalo nás, když jsme
zjistili, kolik nás to skutečně stálo a co jsme mohli potenciálně ušetřit."

Chytré inkoustové cartridge
Vzhledem k předpokládanému nižšímu růstu trhu tiskáren obracejí jejich
dodavatelé stále větší pozornost na oblast spotřebních materiálů. Zde se v
průběhu doby logicky objevilo množství prodejců třetích stran.
Výrobci tiskáren proto začali využívat nejrůznější technologie k tomu, aby
odradili uživatele od nákupu produktů třetích stran nebo mu zcela zabránili.
Mnohé z firem nyní používají ve svých cartridgích čipy, které detekují, zda
byla cartridge znovu naplněna nebo modifikována a současně kontrolují hladinu
inkoustu. Některé tiskárny a cartridge jsou navrženy tak, že mohou pracovat
pouze spolu, což použití spotřebního materiálu prodejců třetích stran zcela
znemožňuje.
To bylo ostatně také předmětem soudního procesu mezi firmami Lexmark a Static
Control Components. SCC totiž ve svých čipech v cartridgích používala duplikáty
ovladačů, které Lexmark vyvinul proto, aby jeho tiskárny nemohly fungovat s
jinými cartridgemi, než s jeho vlastními.
Ne všechny firmy se snaží vyhnout konkurenčnímu boji. "Je velký rozdíl mezi
firmami, jež jednoduše doplní cartridge jakýmkoliv inkoustem, a mezi firmami,
které používají kvalitní inkoust (nebo toner) a provedou skutečnou obnovu
cartridge včetně nahrazení některých komponent. Nebráníme uživatelům, aby
kupovali konkurenční materiály. Je na nich, zda upřednostní kvalitu nebo
přistoupí na kompromis kvůli nižší ceně," tvrdí Cathy Lyonsová, manžerka HP v
oblasti spotřebních materiálů.
Tiskárny HP neodmítají pracovat, jestliže detekují znovu naplněnou cartridge,
zařízení pouze pošle zprávu správci nebo uživateli, že bylo zjištěno použití
cartridge od jiného dodavatele, přičemž dočasně zastaví tisk. Uživatel může
povolit pokračování v tisku prostřednictvím tlačítek na tiskárně nebo na
obrazovce administrátorské konzole. Stejně tak umí tiskárna upozornit správce
na pokles náplně na určitou úroveň i objednat novou náplň od HP.
"Dell používá inteligentní technologii pro detekci cartridge jiných dodavatelů.
V rámci politiky Dellu Use and Return mohou uživatelé kupovat levnější
cartridge, avšak musejí je prázdné vracet přímo Dellu," říká marketingový
manažer firmy Phil Ventimiglia. Čipy v tiskárnách Dellu detekují, zda nebyla
Use and Return cartridge znovu naplněna a v kladném případě bude tisk
znemožněn. Zákazník však může koupit také standardní cartridge ta je dražší,
ale čip neobsahuje a lze ji bez problémů doplňovat. Stejně tak technologie
umožňuje kontrolu stavu inkoustu a automatické objednávky.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.