Kvalita některých datových kabelů je prý nevyhovující

Společnost Intelek tvrdí, že metalické datové kabely některých dodavatelů jsou nekvalitní. Jde prý o produkty výrob...


Společnost Intelek tvrdí, že metalické datové kabely některých dodavatelů jsou
nekvalitní. Jde prý o produkty výrobců, kteří se i přes vzrůstající cenu mědi
na světových trzích snaží udržet ceny kabelů na velmi nízkých hodnotách.
Především u asijských dodavatelů byly zaznamenány takové postupy, jako je
zmenšení průměru vodiče (u kabelů kategorie 5e ze standardních 0,511 mm na 0,48
či dokonce jen 0,4 mm), dále kombinace mědi s jinými, levnějšími materiály,
využití jiných materiálů (několik výrobců v Číně údajně experimentuje s výrobou
svých kabelů za použití tenkých ocelových drátů, které potahují vrstvou mědi)
či neodpovídající délka v balení.
Takto vyráběné kabely podle Inteleku nevyhovují předepsaným normám pro
strukturovanou kabeláž a vykazují podstatně horší výkonové parametry, a to
především u útlumu či při zpětném odrazu (return loss). Vodiče s menším
průměrem jsou rovněž méně odolné proti namáhání. Při instalaci kabelů je jejich
odolnost v tahu menší a při doporučeném maximálním namáhání 110 N hrozí jejich
poškození. Při použití těchto kabelů ve vertikálně vedeném kabelovém svazku
opět hrozí jejich poškození kvůli menší odolnosti v tahu ve srovnání se stejným
svazkem z kabelů s vodiči o standardním průměru.
U kabelů s menším průměrem po zařezání do IDC svorkovnice patch panelů nebo
zásuvek prý také není v těchto svorkovnicích zajištěn dobrý elektrický kontakt
a vodiče kvůli menšímu průřezu ze svorkovnice často vypadávají.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.