Kvalitní datové služby v kabelové televizi

Současně s vývojem produktů založených na specifikaci DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) verze 1.1...


Současně s vývojem produktů založených na specifikaci DOCSIS (Data Over Cable
Service Interface Specification) verze 1.1 kabelové sítě inklinují k dodávce
služeb se smluvně garantovanou kvalitou (podle SLA Service Level Agreements),
které vyhoví kritickým podnikovým aplikacím a hlasovému provozu.
Zatímco služby takzvaně "zajišťované s maximálním úsilím" (best-effort
services) jsou postačující pro přístup k Internetu, pro nadstandardní služby
vyžadované podnikovými sítěmi jsou již nevyhovující. Specifikace DOCSIS 1.0,
která byla vyvinuta konsorciem kabelových operátorů a dodavatelů zařízení pod
patronací CableLabs, podrobně popisuje technické požadavky na interakci mezi
kabelovými modemy v zákaznických prostorech a systémy CMTS (Cable Modem
Termination System) u operátorů. Tato specifikace podporuje jediný datový proud
vycházející z každého kabelového modemu s omezenou diferenciací třídy služby,
která je k dispozici mezi modemy. V tomto prostředí všechny aplikace
používající síť bojují o šířku pásma ve směru od koncového zařízení, takže
poskytnutí služby o definované kvalitě dané aplikaci nebo uživateli je
problematické.
Specifikace DOCSIS 1.1 definuje rozšíření protokolu řídícího přístup k médiu
(media access control protocol) použitého ve specifikaci DOCSIS 1.0, které
umožňuje na kabelovém médiu uplatnit sofistikovanější přístupové metody.
Obsahuje následující změny:
lPakety jsou zatřiďovány do jednotlivých toků na základě obsahu. Každá aplikace
tudíž může být mapována na jedinečný tok příslušný právě jen jí.
lSíťový přístup (jak ve směru od koncového zařízení, tak i k němu) je plánován
s použitím jednoho z několika plánovacích mechanismů, včetně konstantní bitové
rychlosti a poolingu (systém výzev k vysílání) uskutečňovaného v reálném čase i
mimo něj.
lToky odpovídající jednotlivým službám mohou být konfigurovány prostřednictvím
správy nebo vytvářeny a rušeny dynamicky v reakci na spouštění a ukončování
aplikací.
lVyžaduje se fragmentace velkých paketů, aby byl umožněn provoz služeb s nízkou
latencí na kanálech s menší šířkou pásma ve směru od koncového zařízení.
Tyto vlastnosti umožňují podporu vícenásobných datových proudů vycházejících z
kabelového modemu a schopnost poskytovat aplikačně specifické QoS (Quality of
Service) ošetření každého proudu. Jako standard popisující rozhraní, DOCSIS 1.1
nereguluje implementaci QoS ze strany dodavatelů důležité pouze je, aby
standardu vyhovovalo externí rozhraní. Výrobci zařízení jsou tudíž schopni
vytvořit vlastní přidanou hodnotu, aby nabídli zvýšenou inteligenci klasifikace
a ošetření toků dat.
Přínosy pro praxi
Kabeloví operátoři tedy nyní mohou podnikovým zákazníkům nabídnout služby
založené na SLA pro aplikace pohybující se od VoIP (hlas přenášený přes
protokol IP) až po streaming video. A podnikoví zákazníci nyní mají k dispozici
flexibilitu umožňující podporu aplikací na požádání, například realizaci
videokonferencí prostřednictvím kabelových sítí, a mohou přijímat závazky
ohledně garantované šířky pásma pro kritické datové aplikace. Správci sítí
mohou s efektivně vynaloženými náklady zavádět širokopásmový přístup do
vzdálených filiálek, zatímco si udrží flexibilitu potřebnou pro dynamické
přidělování šířky pásma.
Mohou "zapínat" nebo "vypínat" alokace šířky pásma, aby podporovali
specializované aplikace vyžadující velkou šířku pásma a zvětšovali šířku pásma
v souladu se sezonními či dokonce denními požadavky. Tato flexibilita se přitom
týká celé přenosové cesty, od zákaznických prostorů až po páteřní kabelovou
infrastrukturu. Společnost může například získat garantovanou úroveň výkonnosti
potřebnou pro hlasové služby, další pro VPN aplikace a ještě další pro externě
zajišťovanou finanční aplikaci. Vysoce výkonný směrovač na konci kabelu může
zkoumat a třídit každý datový tok a zajistit odpovídající šířku pásma napříč
celou kabelovou infrastrukturou.
Specifikace DOCSIS 1.1 poskytuje kabelovým přístupovým sítím QoS. Aby aplikace
vytěžily z QoS maximální prospěch, musí být QoS k dispozici po celé trase mezi
oběma koncovými body. Tudíž provoz vycházející z přístupové sítě, jenž
respektuje QoS, musí být mapován na QoS mechanizmy Differentiated Services,
Multi-protocol Label Switching a ATM používané v regionálních nebo páteřních
sítích.
Hraniční směrovač/CMTS realizující tento inteligentní přechod mezi sítěmi musí
implementovat QoS mechanismy jak na straně přístupové, tak i páteřní sítě. Musí
být schopen sofistikované správy provozu a vyšetřování každého toku aplikačních
dat v závislosti na síťových politikách a to vše s cílem garantovat toky
vycházející z kabelového modemu a směřující do základní sítě více
poskytovatelů. Musí mít dostatečný výkon pro řešení těchto úloh při plné
linkové propustnosti podporovaných rozhraní.
0 2235 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.