Kvalitní webová prezentace

Nedávno proběhla v České republice soutěž WebTop100 zaměřená na hodnocení kvality korporátních webů firem, které...


Nedávno proběhla v České republice soutěž WebTop100 zaměřená na hodnocení
kvality korporátních webů firem, které byly zařazeny do žebříčku Czech Top 100
obdivovaných firem. Byla však zvolená hodnotící kritéria ta jediná správná?
Za cíl si organizátoři projektu WebTop100 stanovili podpořit růst kvality
korporátních prezentací českých firem na Internetu. Firemní webové prezentace
tak byly posuzovány podle několika kritérií grafického zpracování, informační
hodnoty, použitelnosti, technického řešení (přístupnosti) a rozšíření o
marketingové nástroje. Se zvolenými kritérii lze souhlasit a každý takový
projekt, který napomáhá zvyšovat kvalitu webových prezentací, přivítat.
Na základě vlastních zkušeností z realizace webových projektů se však domnívám,
že pro úspěšný web je daleko důležitější než například 100% validita kódu jiné
kritérium. A to je schopnost provozovatele webové prezentace snadno a rychle
aktualizovat údaje na příslušné stránce. Tedy kombinace zvoleného technického
řešení a personálního zajištění.
Kdo se stará o nějaký webový projekt, běžnou statickou stránku nebo rozsáhlý
web, mi dá zcela jistě zapravdu, že největší překážkou, jak dostat potřebné
informace na web, je lidský faktor. Je to tím, že informace, které je třeba na
webu zveřejnit, jsou předávány převážně v takovém formátu (Word, Excel,
PDF...), který si s jazykem HTML zcela nerozumí.
Je tedy nutný jejich ruční převod, a to vyžaduje znalost HTML kódu. Na řadu tak
přichází profesionál (webmaster) a je úplně jedno, jestli se jedná o externí
firmu, nebo o vlastního zaměstnance.
Zcela jiné možnosti tvorby webové prezentace pak nabízí stále více se
uplatňující nové technické řešení postavené na publikačním systému. A co je
internetový publikační systém? Žádná norma, předpis či definice nic takového
nespecifikuje. Internetový publikační systém si však můžeme jednoduše definovat
jako webový systém (běžící přímo na webovém serveru), který umožňuje beze
znalosti kódu HTML a dalších webových technologií vytvářet a publikovat na
internetu libovolné informace (texty, tabulky, obrázky, hudbu, video či přílohy
ke stažení).
S publikačním systémem je tedy zbytečné platit si vlastního programátora
(webmastera) nebo na běžné publikování najímat externí firmu. Své stránky si
přímo na webu on-line spravujete sami. Šetříte tak nejen přímé finanční
náklady, ale i čas, protože do publikování můžete zapojit více lidí z
pracovního týmu.
Publikačním systémem je tedy serverová aplikace běžící na vaší webové adrese,
kde publikování a správa webové prezentace se realizuje v administrativním
prostředí, což je heslem chráněná webová stránka přístupná z běžného
prohlížeče. Většina profesionálních publikačních systémů pak umožňuje
rozšiřovat svoji funkčnost prostřednictvím modulů (například statistika
návštěvnosti, fotogalerie, diskusní fórum, či ankety).
Publikačních systémů v české republice jsou desítky, možná i stovky. Jejich
technická vyspělost a řešení, modularita, cena či intuitivnost ovládání je však
velmi rozdílná. Orientovat se v této oblasti je i pro internetového
profesionála těžké, natož pak pro zájemce z řad potencionálních uživatelů.
Protože je o tento způsob řešení webové prezentace mezi firmami a institucemi
stále větší zájem, zasloužila by si tato oblast softwarových aplikací větší
publicitu a odbornou diskusi.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.