Kvanta, struny a fraktály

Webový průvodce světem fyziky. Časopis Scientific American na začátku června tohoto roku podruhé vybíral z rozsáhl


Webový průvodce světem fyziky.
Časopis Scientific American na začátku června tohoto roku podruhé vybíral z
rozsáhlé nabídky webových stránek horké kandidáty na "Sci/Tech Web Awards" pro
nejlepší populárně naučné weby, které jsou volně přístupné na internetu. Z
deseti přírodovědných a technických oborů (fyzika, chemie, astronomie,
počítačová věda atd.) vybrala porota sestavená z redaktorů časopisu pět webů,
jež patří v populárně-vědecké oblasti k tomu nejlepšímu, s čím se můžete v
současné době na internetu setkat. Při hodnocení se přitom přihlíželo nejen k
informační spolehlivosti, ale i k designu stránek, srozumitelnosti a
přehlednosti. Svou roli hrál dokonce i prvek zábavnosti, který dnes špičkové
naučné stránky zpravidla doprovází. V první řadě přinášíme pětici vybraných
webů z oblasti "královny věd", tedy fyziky.

Physics 2000
(http://www.Colorado.EDU/physics/2000/)

Tato adresa přináší "interaktivní putování" moderní fyzikou a redaktoři
Scientific American jsou přesvědčeni, že by se na něj měli vydat všichni
zájemci o moderní vědu. Web pochází z dílen dvou významných institucí,
University of Colorado a National Science Foundation. Jsou zde stránky věnované
kvantové fyzice, teorii relativity, stejně jako příklady, kde se zdánlivě
teoretické poznatky moderní fyziky začínají uplatňovat i v praktickém životě.
Výklad netvoří pouze texty, ale také velké množství animací. Server je rovněž
doplněn rozsáhlou sekcí pro učitele a pro výukovou metodiku.

The Official String Theory Web Site
(http://www.superstringtheory.com/)

Rozsáhlý, výtečně sestavený web přinášející informace o takzvané teorii
superstrun ("The string theory"), tedy soubor nejnovějších poznatků o tom, co
tvoří vesmír v jeho nejhlubší úrovni. Jednotlivé oddíly vás seznámí jak se
základy teorie suprestrun a přehledem experimentálních testů, které jsou na
samém počátku, tak například s historií této teorie ("A brief history of string
theory") či lidmi, kteří teorii "elegantního vesmíru" pomáhali vytvářet (např.
John Schwarz, sir Michael Atiyah, Brian Greene). Najdete zde ale i oddíly
zabývající se problematikou černých děr či matematickými základy nových
kosmologií.

The Pendulum Lab
(http://monet.physik.unibas.ch/~elmer/pendulum/index.html)

Virtuální laboratoř umožňující demonstrovat základní zákony dynamiky je dílem
profesora Franze-Josefa Elmera ze švýcarské Univerzity v Basileji. Je ovšem
psaná v angličtině. Úvodní stránka nabízí dva oddíly: The Lab a The Lecture
Room. Animace je rovněž k dispozici ke stažení pro demonstraci off-line, což
ocení především učitelé fyziky. Celkově lze říci, že web zábavnou formou
prohloubí vaše znalosti o kmitavém pohybu, harmonických kmitech, ale dokonce i
o nelineární dynamice či o fraktálech.

Gallery of Fluid Mechanics
(http://www.eng.vt.edu/fluids/msc/gallery/gall.htm)

Další z oceněných webů je zaměřený na fyzikální vlastnosti kapalin. Najdete zde
obsáhlou galerii zobrazující snímky, jež vypovídají o fascinujícím chování
kapalin v různých prostředích.

Werner Heisenberg and the Uncertainty Principle
(http://www.aip.org/history/heisenberg/)

Heisenbergův princip neurčitosti je zřejmě nejpozoruhodnějším zákonem moderní
fyziky, který dodnes, ač byl mnohokrát experimentálně potvrzen, vyvolává stále
řadu diskusí. Jeho autor Werner Heisenberg byl průkopníkem kvantové mechaniky a
za 2. světové války šéf nacistického nukleárního výzkumného programu. Za
webovou stránkou stojí prestižní instituce The Center for History of Physics of
the American Institute of Physics. Obsah vychází především z výtečné
Heisenbergovy biografie od Davidova Cassidyho a mapuje nejen fyzikův pohnutý
život, ale dává nahlédnout i do let, kdy vznikaly základy kvantové fyziky.

text ON-LINE
Kompletní podobu tohoto článku najdete na portálu Science World s datem 20. 6.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.