Kvantové šifrování už i komerčně

V Computerworldu 31/2003 jsme psali o tom, že kvantová kryptografie překonala za použití běžně dostupných optických...


V Computerworldu 31/2003 jsme psali o tom, že kvantová kryptografie překonala
za použití běžně dostupných optických technologií vzdálenost 100 km. První
komerční využití této metody se zdálo být na spadnutí. A už je to opravdu tady:
Newyorská firma MagiQ Technologies uvádí na trh zařízení Navajo Security
Gateway, které údajně umožňuje kvantově-kryptografický přenos na vzdálenost 120
km.
Kvantová kryptografie je metoda umožňující odhalit odposlech přenosu informace
teoreticky s absolutní jistotou. Využívá k tomu zákonů kvantové fyziky, podle
nichž každé měření provedené na libovolném kvantovém systému nevyhnutelně vnáší
do systému změny, které lze v principu pozorovat. Jsou-li nosičem utajované
informace elementární kvantové objekty, jako fotony, projeví se případný pokus
o odposlech nutným zkreslením zprávy, které lze odhalit zveřejněním malé části
přenášených bitů.
Na rozdíl od současných technik založených na časové náročnosti určitých
matematických algoritmů je utajení v kvantové kryptografii svěřeno základním
fyzikálním zákonům, které se (snad) nedají žádným způsobem obejít.
Potenciálních uživatelů kvantové kryptografie je celá řada. Vedle bank a
finančních institucí ve frontě zájemců stojí též vojenské, vládní a
bezpečnostní organizace a možná i bohatí a poněkud výstřední zákazníci, kteří
budou chtít utajovat prostě jen proto, že na to mají. Lze proto očekávat, že
nabídka firmy MagiQ je jen první vlašťovkou v této oblasti.
Podrobnější informace o Navajo Security Gateway lze najít na webových stránkách
http://www. magiqtech.com.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.