Kybernetika v kostce

Popsat na 160 stránkách principy, na kterých stojí moderní počítače, se zdá být téměř nemožné. Přesto se to Da...


Popsat na 160 stránkách principy, na kterých stojí moderní počítače, se zdá být
téměř nemožné. Přesto se to Danielu Hillisovi (alespoň podle mého názoru) v
knize Vzor v kameni podařilo dokonale.
Autor (a také překladatel) disponuje totiž vzácným darem schopností jasného
myšlení a přesných formulací, které jdou přímo k podstatě věci. Jen proto může
v tenké knížečce probrat vedle sebe principy digitálního světa, logické
operátory, základy programování, kompilátory, interprety, neuronové sítě,
genetické algoritmy, kvantové počítače, kompresi a šifrování. Hillis, podle
vlastních slov žák Marvina Minského, dokáže i velmi úsporně a jasně vysvětlit
problémy až filozofické, např. proč je vhodné chápat lidský mozek jako obdobu
počítače. Dojde i na související úvahy, podle kterých je evolučními technikami
snazší inteligenci sestrojit, než jí "porozumět" (podle Hillise je ostatně
obzoru doba, kdy se internet začne sám od sebe chovat inteligentně).
V publikaci se dostane i na celou řadu dalších věcí: Paralelní zpracování,
konečné automaty, Turingovy stroje, nekonečné pásky, problém zastavení či na
výpočetní náročnost (úlohy, jejichž složitost roste exponenciálně, přibližné
heuristiky, krajiny zdatnosti apod.).
Kniha je výjimečná v tom, že ukazuje současné počítače především jako výsledek
určitého způsobu myšlení svých konstruktérů. Umožňuje čtenáři chápat podstatu
věci, aniž by ho zahltil (téměř zbytečnými) elektronickými podrobnostmi
nezáleží na tom, zda počítač realizujeme elektromagneticky, mechanickými
spínači či soustavou kanálků, jimž protéká kapalina.
Jaksi mezi řádky se čtenář naučí porozumět několika efektivním algoritmům, od
seřazení čísel až po hraní piškvorek, od řízení semaforů po problém obchodního
cestujícího, krásně je ukázána i existence nevyčíslitelných úloh či
interpretace GÖdelovy věty o neúplnosti (Hillis tvrdí, že z ní nijak nevyplývá
nepočítačový charakter našeho myšlení).
(W. Daniel Hillis: Vzor v kameni: Jednoduché myšlenky, které řídí počítače,
Academia, Praha, 2003, 160 stran, 135 Kč)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.