KYBERTERORISMUS KAŽDÝM DNEM SÍLÍ

Na konci ledna zaútočil na svět internetu Slammer nejhorší červ od dob napadení Nimdou (viz CW 5/2003). O týden pozdě...


Na konci ledna zaútočil na svět internetu Slammer nejhorší červ od dob napadení
Nimdou (viz CW 5/2003). O týden později, i v souvislosti se zmíněným útokem,
předal prezidentu Georgi Bushovi svoji rezignaci první protiteroristický
koordinátor v oblasti kyberterorismu Richard Clarke. Zastával funkci předsedy
bezpečnostní skupiny Critical Infrastructure Protection Board a na rozloučenou
zaslal velmi zajímavý dopis členům bezpečnostních skupin zvaných ISAC
(Information Sharing and Analysis Centers).
"Události minulého týdne opět ukazují, jak zranitelná je naše společnost v
,kyberoblasti," píše Richard Clarke a vysvětluje: "Slammer je ve své podstatě
velmi hloupý červ, který byl navíc lehce a levně vyroben. Útočil pouze na
jedinou zranitelnou část jediného softwaru jediného výrobce, a přesto se
rozšířil na tisíce serverů během 15 minut. Vyřadil z provozu i kořenové servery
internetu. Navíc i když byl namířen pouze proti serverům, způsobil nefunkčnost
také velkých internetových směrovačů v důsledku jejich zahlcení. Některé lety
aerolinek byly zpožděny, další zrušeny, některé bankovní procesy neprobíhaly a
v Kanadě dokonce kvůli útoku zrušili národní referendum. Ve velkých amerických
firmách byli zaměstnanci posláni domů. S drobnými modifikacemi by byl dopad
červa mnohem destruktivnější."
Ne všichni ovšem zastávají katastrofickou vizi. "Takové předpoklady
zranitelnosti nejsou správné," říká James A. Lewis z Center for Strategic &
International Studies ve Washingtonu, který je rovněž autorem knihy o
kyberterorismu, kyberválce a dalších kyber tématech, a dodává: "Zranitelnost
počítačových sítí je samozřejmě vážným problémem, ale jejich hrozba pro národní
bezpečnost je přehnaná."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.