KYOCERA FS7000 levný tisk v síti

Tiskárny se značkou KYOCERA se staly pro mnohé uživatele zajímavou alternativou na našem trhu, zvláště z hlediska ná...


Tiskárny se značkou KYOCERA se staly pro mnohé uživatele zajímavou alternativou
na našem trhu, zvláště z hlediska nákladů na tisk. Sortiment, nabízený
společností Janus data products, s. r. o., zahrnuje tiskárny různého určení a
mezi nimi samozřejmě nechybí ani modely jak pro domácí nasazení, tak i pro
skupinové využití a práci v síti. Mezi tiskárny pro náročný provoz patří i
testovaný model KYOCERA FS7000.
Základní data
Tiskárna nemalých rozměrů, neboť včetně standardních spodních automatických
podavačů má rozměry 560 x 592 x 566 mm a hmotnost 61 kg, nabízí maximální
zpracovávaný formát papíru A3. Klasická laserová technologie disponuje sice
fyzickým rozlišením 600 x 600 dpi, to je ovšem využitím technologie KIR
(Kyocera Image Refinement) vylepšeno na optických 2 400 x x 600 dpi. Tisková
mechanika
dosahuje maximální rychlosti 28 stran A4 za minutu, která v případě formátu A3
klesá na 16 stran za minutu. Maximální doporučený měsíční objem tisku je přitom
udáván hodnotou 100 000 stran.
Zpracování dat a řízení tisku obstarává procesor Power PC 603e s taktovací
frekvencí 100 MHz, zajišťující dostatečný výkon. Standardní operační paměť
tiskárny 4 MB byla v případě testované varianty rozšířena na hodnotu 20 MB,
přičemž maximální kapacita může dosáhnout 64 MB. Důkladné využití paměti je
řízeno technologií ECOmemory, pracující s účinnou kompresí dat. Kromě běžné
operační paměti lze tiskárnu vybavit i volitelným pevným diskem o kapacitě 1
GB. Jiným použitelným, opět volitelným paměťovým médiem, je PC--karta s
maximální kapacitou 16 MB, pro níž je tiskárna vybavena příslušným slotem Type
1 PCMCIA 2.1. Obě tato média jsou samozřejmě předurčena pro trvalé ukládání
fontů, formulářů apod.
Řízení a ovládání tiskárny je zajištěno pomocí jazyka PRESCRIBE
Iie a několika emulovanými standardy. Mezi nimi ne-chybí HP LJ 5Si (PCL 5e,
PJL), Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ850, KCGL a testovaná varianta
byla rovněž doplněna o podporu jazyka PostScript Level 2. V rámci vlastností
jednotlivých emulací je možné využívat až 80 rastrových, 45 vektorových fontů a
dále je k dispozici 43 čárových kódů.
Mezi podporovanými kódovými stránkami fontů lze například v případě emulace
tiskárny HP LJ 5Si nalézt všechny 3 současné standardy pro český jazyk (PC852,
WinL2, ISOL2). Při osazení tiskárny PostScriptem přibývá kromě dosud uvedených
ještě možnost využití dalších 47 fontů PostScript II.
Komunikace mezi tiskárnou a počítačem je v základním provedení zajištěna
vysokorychlostním paralelním rozhraním Centornics IEEE 1248 a rovněž sériovým
portem RS232C s rychlostí přenosu do 115 200 B/s. U testované verze byla
obsazena i jedna ze dvou volných rozšiřujících pozic síťovou kartou s typovým
označením NB4e, přičemž druhý ze slotů lze použít pro již uvedený pevný disk.
Karta tak doplňuje uvedená rozhraní o možnost přímého zapojení do lokální sítě
Ethernet, a to buď pomocí konektoru BNC, nebo RJ45. Pro přenos dat po síti lze
využít všechny pro tento účel běžné protokoly, tedy IPX/SPX, TCP/IP, DLC,
AppleTalk a rovněž SMNP. Kromě této varianty jsou v nabídce i další verze,
přičemž model NB6e, je určen pro sítě typu Token Ring. Samozřejmostí je
automatická detekce vstupního signálu, ovšem technologie MIC (Multiple
Interface Connection) navíc umožňuje i současný přenos dat až ze 4 rozhraní v
jediném okamžiku. Pro každý z takto aktivních portů je emulována vlastní
virtuální tiskárna, dovolující plnou kontrolu a ovládání.
Podavače papíru a náklady
na tisk
Tiskárna KYOCERA FS7000 je s ohledem na své předurčení již v základním
provedení vybavena velkou kapacitou podavačů. Součástí samotného tělesa
tiskárny je však pouze univerzální podavač se schopností pojmout 100 listů
papíru a dovolené rozmezí gramáže se u tohoto vstupu pohybuje od 60 do 200
g/m2. Rovněž součástí základního tělesa tiskárny je výstupní zásobník s
kapacitou 500 listů (face down), který tvoří horní víko tiskárny a je vybaven
čidlem pro detekci zaplnění. Druhý výstup pak je na boku tiskárny (face up),
proti univerzálnímu vstupnímu podavači a opět pojme až 500 listů papíru. Při
použití univerzálního vstupního podavače a bočního výstupu je zajištěn téměř
přímý průchod média tiskárnou, což dává možnost tisku i na velmi tuhá média.
Jak jsem již uvedl, součástí dodávky byl i modul s dvojicí spodních
automatických podavačů (obr. 2), každý s kapacitou 500 listů papíru. Tentokráte
ovšem s gramáží od 60 do 90 g/m2. Celková vstupní kapacita u základního modelu
tiskárny je 1 100 listů papíru, samozřejmě ve všech podporovaných formátech.
Spodní automatický podavač je možné stohovat až ve třech vrstvách, čímž je
jednak zajištěna vstupní kapacita 3 100 listů
papíru a zároveň lze k takto vzniklé "věži" přidat buď výstupní
odkládací zásobník s kapacitou 3 000 listů, nebo přihrádkový zásobník se 3
přihrádkami (600 a 2x x 700 listů) a sešívačkou pro 20 listů, čímž vznikne
tiskové a třídicí centrum. Nejnovějším přírůstkem v doplňkovém vybavení
věžovými zásobníky je tzv. "sorter", nabízející 10 oddělených přihrádek pro
třídění dokumentů. V nabídce podavačů se kromě již uvedených nachází i podavač
obálek s kapacitou 65 běžných nebo 120 leteckých obálek až do formátu C5. V
případě testované varianty byla osazena jinak pouze volitelná duplexová
jednotka, dovolující oboustranný tisk, a to včetně formátu A3.
Konstrukce tiskárny je založena na "pevně" osazeném tiskovém válci, který je
vyroben z amorfního křemíku. Jediným běžně doplňovaným je tak toner, který je
dodáván ve velkokapacitních zásobnících, nově s prodlouženou výdrží až na 25
000 stran při standardním 5% krytí při formátu A4. Náklady na jednu takovouto
stránku se tedy při ceně toneru 5 250 Kč bez DPH pohybují okolo 0,21 Kč. Reálné
náklady však budou přece jen o něco vyšší, neboť výrobce udává životnost válce
přibližně 350 000 tiskových stran, což odpovídá 14 vyprázdněným tonerům.
Naopak, jistého zvýhodnění nákladů lze dosáhnout nákupem osmikusového balení
tonerů. Na rozdíl od předchozích modelů tiskáren KYOCERA však není nádobka na
odpadový toner již samostatným prvkem, ale je integrální součástí zásobníku
toneru. Automaticky je tak při výměně zásobníku k dispozici i prázdná nádobka.
Ačkoli se tedy toner vrací zdánlivě zpět do zásobníků, není odpadová nádobka
propojena s dosud nepoužitým barvivem a nedochází tedy k promíchávání. A právě
v této souvislosti nabývá na významu označení tiskárny nápisem "ECOSYS", který
je podložen vůči přírodě
inertním materiálem zásobníku toneru i tonerem samotným. Další ekologický
parametr pak představují zanedbatelné emise ozonu.
Ovládání a softwarové vybavení
Přímý způsob ovládání je podobně jako u jiných současných tiskáren založen na
ovládacím panelu a strukturovaném menu. Samotný ovládací panel je rozčleněn do
3 sekcí, z nichž jednu tvoří ovládací tlačítka pro pohyb po menu a nastavení
hodnot, druhou zobrazovací LCD displej a třetí pak tlačítka a schéma tiskárny s
několika kontrolními LED diodami pro okamžité ovládání některých parametrů,
jako je vstupní zásobník výstup, varovná hlášení o nedostatku toneru, uvíznutí
papíru apod. Mezi tlačítky této sekce je umístěn i "Cancel", k okamžitému
zrušení tisku. Vlastní ovládací menu dovoluje kromě změny emulovaného standardu
a jeho parametrů specifikovat řadu běžných parametrů, jako je rozlišení,
orientace papíru, základní font, nastavení rozhraní, práce s pamětí, případně s
instalovanými paměťovými médii, duplexní tisk, parametry podavačů, a některé
další včetně servisních výpisů. Takto nastavené parametry jsou však při práci v
MS Windows druhořadé, neboť softwarový ovladač je hlavním řídicím nástrojem.
Programové vybavení jako takové je dodáváno na CD-ROMu, a to v několika
jazykových verzích, avšak bez české varianty, podporující samozřejmě různé
verze Windows a Windows NT. Naproti tomu doprovodná dokumentace kromě anglické
varianty existuje i v češtině. Komplikace ovšem nastaly při instalaci dodaných
ovladačů do prostředí českých Windows 95 OSR2, neboť po automatické detekci
připojené tiskárny nebyl nejprve "inf" soubor rozpoznán jako vhodný pro tuto
verzi a později vyvolávaly ovladače chybové stavy. Novější verze, dostupné na
WEBové stránce výrobce však tento problém vyřešily, případně lze využít i
původní ovladače z Windows dle nastavené emulace. Bezchybný naopak byl provoz
systémového nástroje Kyocera Print Monitor pro řízení a kontrolu tiskárny,
přímo zapojené do sítě pomocí instalovaného rozhraní.
Tisk
Z hlediska hodnocení tisku splňuje tiskárna uváděné hodnoty. Reálná rychlost
tisku stránky A4 s opakováním se pohybuje okolo 29 stran za minutu. Běžná
normovaná neformátovaná stránka pak opustí tiskárnu od odeslání požadavku asi
za 11,5 sekundy, což opět potvrzuje informace od
výrobce, který uvádí čas okolo 10 sekund. Kvalitní tisk se v tomto případě
projevuje nejen tradičně ve zpracování textu, ale i ve zpracování grafiky, a to
jak vektorové, tak i rastrové. U prezentační a vektorové grafiky je znatelné
vyhlazování stupňovitosti šikmých čar, ovšem při detailním pohledu lze
zpozorovat odlišné rozlišení tisku v jednotlivých směrech. Velmi dobré je také
podání barevných odstínů a stupňů šedi. V případě rastrové grafiky bylo sice
třeba trochu experimentovat se sytostí tisku, ovšem výsledek byl nakonec rovněž
výborný. Při zpracování textů, a to včetně obchodního dopisu se začleněnou
grafikou, byly výstupy zcela bezchybné, hlavně co se týká zpracování fontů a
efektů s nimi.
Závěrem
Tiskárna KYOCERA FS7000 nabízí uživateli zajímavý výkon, doprovázený poměrně
rozsáhlými možnostmi na doplnění o další komponenty. Při plném vybavení tak lze
mít k dispozici velmi dobře vybavené tiskové zařízení, schopné zpracovávat
rychle a kvalitně předlohy, a to až do formátu A3. Při nákupu testované, výše
popsané varianty, musí uživatel počítat s celkovými náklady 189 920 Kč vč. DPH
(155 672 Kč bez DPH). Samotný základní
model, tedy pouze tiskárna s dvojicí spodních podavačů, je nabízena za 135 298
Kč vč. DPH (110 900 Kč bez DPH). Zbývající částka tedy připadá na síťové
rozhraní, rozšíření operační paměti a duplexní modul. Délka poskytované záruční
lhůty je stanovena na 1 rok.
8 0932 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.