Lacinost vítězí nad kvalitou a bezpečností

Vývoj oblasti mobilních telefonů se začíná stále více podobat vývoji internetu, a to se všemi jeho výhodami i nevý...


Vývoj oblasti mobilních telefonů se začíná stále více podobat vývoji internetu,
a to se všemi jeho výhodami i nevýhodami. Očekávají se levnější hovory a nižší
ceny za stahování mobilního obsahu, jako jsou například tóny, hry či melodie, a
dalších aplikací, v některých případech ale na úkor nižší kvality služeb a
bezpečnosti. Tak vidí vývoj trhu mobilních služeb expert na evropské komunikace
Bengt Nordström, který telefonicky odpovídal na otázky amerického
Computerworldu.

Jaký je váš pohled na hudbu v mobilních telefonech a jakým směrem se podle vás
bude tento segment trhu ubírat do budoucna?
Mobilní hudba, mohu-li to tak nazvat, má v sobě velký potenciál. Mnoho
technologicky sporných bodů, které bránily jejímu používání, totiž již bylo
vyřešeno. Například díky sítím třetí generace (3G) máme rychlejší přenosové
rychlosti a lepší, odpovídající zařízení, která již umožňují kvalitní poslech
hudby. Dostatečně je vyřešena také otázka týkající se autorských práv.

Přesto všechno se však zdá, že takzvaný boom na trhu hudebních služeb pro
mobilní telefony ještě nenastal. Proč?
Ano, v tomto máte pravdu. Operátoři stále ještě musejí vyřešit své obchodní
modely pro tento druh služeb. Mnoho z nich si proto v současné době začíná
uvědomovat, že je potřeba se zaměřit na internetový model pro stahování
zábavního obsahu, a ten pak replikovat do mobilní arény.

Nedomníváte se, že největší podíl na pozdržení rozvoje těchto služeb má
především cena?
Naprosto s vámi souhlasím. Někteří operátoři v Evropě si za jednu staženou
písničku účtují více než jedno euro. A to je opravdu hodně. Například
společnost Tele2 ve Švédsku nedávno tuto částku snížila na přijatelných osm
eurocentů a domnívám se, že další ji budou v dohledné době následovat. Zářným
příkladem nám může být úspěch hudebních digitálních přehrávačů Apple iPod, díky
němuž lze jasně vidět, že je zde obrovský zájem po kapesních zařízeních, která
uživatelům umožňují stahovat a poslouchat hudbu za velmi výhodnou cenu.

Často skloňovaným termínem v oblasti mobilních telefonů v poslední době je
mobilní televize. V médiích se hojně diskutuje o tom, která z možných cest -
broadcasting či streaming - bude generovat největší tržby a také zájem na
straně spotřebitelů. Jaký je váš názor?
Myslím si, že by operátoři měli v první řadě uvést na trh tento typ aplikace
prostřednictvím sítí třetí generace (3G), a sice jako streamingovou službu.
Před přechodem k televiznímu vysílání, jako je například digitální televizní
vysílání DVB-H, které bude vyžadovat mnohem větší investice a speciálně
upravené přístroje, by totiž mohli zjistit, jak velkou popularitu u této nové
služby mohou od svých zákazníků očekávat. Dalším důvodem pro prvořadé spuštění
mobilní televize přes streaming je také nutnost zakoupení licence v případě
broadcastingového vysílání. Ta bude dozajista potřeba, poněvadž ve většině
případů je jeho infrastruktura vlastněná jiným subjektem. Všechny zaangažované
společnosti se pak budou muset domluvit například na vyúčtování, respektive na
rozdělení zisků.
Z těchto důvodů proto vidím streaming jakožto vhodnou přednostní službu, a
zároveň ideální krok k přechodu na broadcasting.

Co si myslíte o internetové telefonii provozované prostřednictvím mobilních
sítí?
V tomto případě již nehovoříme o žádné vzdálené budoucnosti. Například
internetová firma Skype již tuto službu nabízí společně s německým operátorem
E-Plus. Je pravdou, že na druhou stranu zůstává otázkou kvalita poskytované
služby. Přesto však je prioritní fakt, že zcela normálně funguje a pro
uživatele je atraktivní. Ti totiž nepotřebují, aby služby poskytované přes
internet byly perfektní, oni jen požadují, aby fungovaly, a to hlavně za
přijatelnou cenu.

Nabízí se mi otázka bezpečnosti. Nevyžaduje snad technologie VoIP značnou
ochranu pro její bezpečné využívání?
V tomto s vámi nemohu souhlasit. Telekomunikační společnosti kladou na
bezpečnost velký důraz. Internet však v mnoha svých rovinách prokázal, že
důležitým prvkem je také cena on-line aplikací. A pro většinu uživatelů
internetu na celém světě vždycky vyhraje cena za hovory a telekomunikační
služby nad kvalitou a bezpečností.

Vaše odpověď ve mně vyvolává pocit, že se firmy a zejména zákazníci začínají
distancovat od bezpečnosti na internetu. Můžete to, prosím, vysvětlit?
Na trhu existuje celá řada různých firem. Například bankovní subjekty vyžadují
stoprocentní spolehlivost a bezpečnost. Ale, jak jsem již zmínil v předchozí
odpovědi, většina uživatelů po celém světě chce pro sebe jediné - levné
hovorné, přičemž bezpečnost pak v tomto ohledu ztrácí na své důležitosti.Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.