Laserové tiskárny pro vysokou rychlost i kvalitu

Jedním z klíčových rozhodnutí, které je uživatel nucen vyřešit při výběru vhodné tiskárny, je volba technologie,...


Jedním z klíčových rozhodnutí, které je uživatel nucen vyřešit při výběru
vhodné tiskárny, je volba technologie, na které je založena. Obecně se dá říci,
že inkoustové tiskárny jsou vhodné pro tisk grafiky v současné době pak zejména
(spolu s digitálními fotoaparáty) mění dosavadní pohled na způsob tisku
fotografií. Naproti tomu laserová zařízení s vysokou rychlostí a výbornou
kvalitou tisku textových dokumentů jsou ideálními pomocníky ve firemním
prostředí.
V případě monochromatických laserových strojů bývá kvalita při tisku textu
natolik vysoká, že jsou mnohdy vzorky výtisků různých zařízení téměř k
nerozeznání v takovém případě se pak hlavním kritériem pro uživatele stává
rozsah funkcí, které tiskárna nabízí. To se pak projeví v přidávání podavačů
papíru, v kapacitě paměti, výkonu laseru či dostupnosti lepších driverů, které
umožňují např. jednodušší možnosti vzdálené správy stroje. Současně s tím, jak
postupně padají ceny, si navíc stále větší množství uživatelů může dopřát
přidání barev do svých tištěných pracovních dokumentů.

Princip tisku
Data jsou pro potřeby tisku popsána pomocí speciálního jazyka (page description
language PostScript, PCL atd.), neboť tak lze postihnout větší množství
obrazových informací než v bitmapovém obrazu, který je počítač schopen zobrazit
na monitoru. V tiskárně jsou tyto instrukce pomocí riscového procesoru
převedeny do bitmapy a obraz je uložen v interní paměti. Srdcem tiskárny je
rotující buben (organic photo-conducting cartridge, OPC), jehož plášť je
schopen uchovávat elektrostatický náboj na počátku pozitivní. Paprsek laseru
pak náboj v bodech, které reprezentují tištěný obraz, mění na negativní. Laser
je při přejíždění bubnu systémem čoček a zrcátek vlastně zapínán a vypínán
podle tvaru výsledného obrazu. To vše se samozřejmě děje ve vysoké rychlosti
(miliony zapnutí/vypnutí laseru za sekundu). Jedna fáze (krok) při rotaci bubnu
reprezentuje jeden horizontální řádek čím menší je tento krok, tím vyššího
vertikálního rozlišení je dosaženo (dnes běžně 600 či 1 200 dpi). Čím vyšší
rychlosti je dosaženo při zapínání a vypínání laseru dopadajícího na buben, tím
vyšší je pak horizontální rozlišení (600-2 400 dpi).
Po průchodu laserovým paprskem pokračuje buben v rotaci, přičemž je nanesen
(pozitivně nabitý) toner. Poté přichází buben do styku s (negativně nabitým)
papírem, který přitahuje částečky toneru, takže dochází k přenesení obrazu na
papír.
V závěrečné fázi dojde k vyčištění bubnu k fyzickému (tj. k odstranění zbytků
toneru) a k elektrickému.

LED tiskárny
Na podobném principu pracují i tisková zařízení využívající technologii LED
(light-emitting diode) liší se však způsobem šíření světla. To je zajištěno
polem LED diod, které pokrývají celou šířku bubnu (tiskárna s horizontálním
rozlišením 600 dpi má odpovídající počet LED na palec). Tato technologie je
méně nákladná na výrobu, neboť řada LED diod není natolik výrobně náročná jako
laserová mechanika se složitým systémem zrcátek a čoček. LED technologie je
vhodná také pro barevný tisk, neboť zařízení pak obsahuje 4 řady LED diod pro
tonery v barvách CMYK. Přitom umožňuje dosažení stejné rychlosti barevného
tisku jako u černobílého. Nevýhodou LED technologie je však fixní horizontální
rozlišení a snižování životnosti bubnu při častém spouštění tiskových úloh
menších objemů.

Barevný tisk
Původní koncepce barevných laserových tiskáren byla založena na tiskových
mechanikách, které nanášely toner v barvách CMYK postupně jde tedy o tzv.
čtyřprůchodové tiskárny. To přináší omezení v rychlosti barevného tisku
(typicky 3-8 stran za minutu). Následně se pak objevily stroje založené na
technologii LED (např. od výrobců OKI, Xerox a Lexmark), která už zajišťuje
barevný potisk při jednom průchodu (ty dosahují rychlosti 20 barevných stran za
minutu). Relativně nedávno se pak na trh dostaly i laserové tiskárny, které
zvládnou tisk v barvách při jediném průchodu.

Parametry tiskáren
Laserové tiskárny používají RISC procesory, které bývají u levnějších tiskáren
taktovány na 66-133 MHz, u výkonnějších modelů už na 200-500 MHz. Levnější
modely disponují v základu 8-16 MB paměti, u těch dražších a výkonnějších
strojů to bývá 64 či více než 100 MB to vše s možností rozšiřitelnosti paměti
až na několik set (cca 400-512) MB. U větších firemních tiskáren není výjimkou
ani interní pevný disk, kam lze ukládat složitější formuláře či jiné předběžně
zpracovávané obrázky nebo hesla pro funkce zabezpečeného tisku (kdy k vytištění
dojde teprve po zadání hesla na tiskárně). Levnější modely tiskáren dosahují
rychlosti tisku v průměru 14-18 stránek za minutu, síťové stroje hravě
přesáhnou 20 str./min, velké firemní tiskárny pak zvládnou často více než 30
str./min. Důležitým parametrem je i měsíční zatížení, které bývá dosti
různorodé, zatímco levné vstupní modely jsou určeny maximálně pro řádově
několik desítek tisíc stran měsíčně, u firemních síťových strojů jsou to už
stovky tisíc.

Výhody laserových strojů
V porovnání se svými inkoustovými soupeři mohou laserové tiskárny nabídnout
několik výhod. Pokud jde o kvalitu, umožňují mnohem lepší tisk černobílých
textových dokumentů, navíc jsou vhodné pro vyšší zatížení, tzn. pro větší
objemy tisku a to při nižších nákladech na tisk jedné strany. Jsou tedy vhodné
do kanceláře, pro pracovní skupiny či firmy, kde se počítá s vyšším měsíčním
objemem tisku. Laserová zařízení také obecně lépe zvládají různé typy
nestandardních či méně obvyklých médií v běžné kancelářské praxi se nezřídka
setkáte např. s obálkami na dopisy, různými kartičkami apod.
Téměř všechny monochromatické i barevné laserové tiskárny poskytují naprosto
ostrý a bezproblémový tisk textu. Pokud jde o barevný tisk, laserové stroje
umožňují kvalitní tisk dvourozměrné grafiky (tabulky apod.), avšak nepřekonají
své inkoustové protějšky v oblasti tisku fotografií ty při použití speciálních
inkoustů a papírů představují nejlepší volbu pro transformaci digitálního
obrazu na (papírové) fotografie (naproti tomu tak dobře nezvládají ostrost
textu nebo linky). Laserová technika tak dominuje zejména v podnikové oblasti
kde je nutné zpracovávat větší objemy tiskových úloh.
Pro většinu uživatelů je volba vhodného typu tiskárny otázkou zvažování cenové
dostupnosti zařízení, rychlosti a kvality tisku i nákladů na něj. Zde je třeba
si uvědomit, že rozdíly mezi jednotlivými výrobky (ve stejné třídě) dnes nejsou
tak markantní a rozhodování na základě hardwarových specifikací určujících
rychlost a kvalitu tisku se stává podstatně složitějším. Avšak s tím, jak se
jednotlivé technologie zlepšují a vysoká kvalita i rychlost tisku se stávají
samozřejmostí, snaží se jednotliví výrobci diferencovat své produkty jinými
způsoby tzn. z hlediska různých doplňkových funkcí atd. Laserové tiskárny
typicky nabízejí mnohem větší rozsah funkcí a možností než inkoustové stroje (u
nichž se vesměs nepočítá se zapojením v síti).
Např. podavače u běžných monochromatických zařízení udrží 150-700 listů papíru,
pro firemní modely je standardem zhruba 600 listů, u barevných strojů se
kapacita pohybuje mezi 200-1 200. Přitom je možné volitelně přidávat podavače,
které celkem pojmou až 5 000 listů papíru.
Laserová zařízení bývají běžně vybavována ethernetovými adaptéry, neboť na
rozdíl od inkoustových tiskáren se počítá s jejich zapojením v síti. Dnes už
zcela běžné jsou možnosti vzdálené správy tiskáren (neboť ve většině případů
jsou laserová zařízení ve firmách zapojena v síti) proto dnes většina výrobků
obsahuje vestavěný webový server a je dodávána s příslušným softwarem. Takto je
pak možné většinu parametrů nastavit prostřednictvím běžného internetového
browseru, v případě problému pak na sebe tiskárna upozorní zasláním e-mailu
administrátorovi. Navíc jsou dodávány i speciální aplikace pro jednodušší
správu tiskáren v případě, že je jich v síti zapojeno více (tzn. jejich provoz
lze řídit jedinou aplikací bez nutnosti otevírat okno prohlížeče pro každé
zařízení zvlášť).

Více funkcí v jednom
Jednou z cest, kterou mohou výrobci zvolit ve snaze odlišit své produkty od
ostatních, je integrace více funkcí do jediného (multifunkčního) zařízení.
Nespornou výhodou je, že klasické multifunkční produkty jsou schopny zejména v
menších firmách ušetřit značné výdaje. Ve větším podniku pak navíc ocení fakt,
že v porovnání s připojením několika samostatných zařízení multifunkční
přístroje podstatně zjednodušují život síťovým správcům. Stejně tak lze lépe
kontrolovat náklady vynaložené na spotřební materiál a efektivněji využít
dokoupená přídavná zařízení.
Relativně novým impulzem je i zde snaha většiny výrobců prosadit se se svými
barevnými stroji. V minulém roce tvořily prodeje barevných zařízení pouze 5%
podíl na trhu laserového tisku. Roste i nabídka softwarových nástrojů od těch,
které slouží ke zjednodušení správy tiskových zařízení v síti, a aplikací pro
analýzu nákladů přes nástroje typu "scan-to-mail" (umožňuje poslat dokument
e-mailem ihned po jeho naskenování) až po integraci aplikací pro zajištění
workflow a správy dokumentů. Výsledkem je pak nabídka kompletního digitálního
řešení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.