Lawson Software nabízí nové možnosti systému INSIGHT

Společnost Lawson Software, kterou na českém trhu zastupuje firma FastCom, představila nový modul "Invoice Match and Vend...


Společnost Lawson Software, kterou na českém trhu zastupuje firma FastCom,
představila nový modul "Invoice Match and Vendor Terms Management" svého
podnikového informačního systému INSIGHT. Invoice Match patří mezi nejnovější
aktivity firmy v oblasti podpory maloobchodních řetězců, která poskytne
supermarketům, restauracím, obchodním domům nebo specializovaným obchodům
kompletní řešení složené z produktu INSIGHT a nových maloobchodních modulů.
Maloobchodníci, zvláště velké řetězce, provádějí obvykle nákupy a operace se
zbožím centralizovaně ze svých hlavních úřadů, od kterých potom jednotlivé
obchodní jednotky nakupují zboží. Toto je dopravované od prodejců přímo do
skladů nebo distribučních center, kde jsou vyplněny příjmové doklady. Faktury
jsou potom zaslány prodejcem, ať už v papírové podobě nebo přes EDI, na hlavní
úřad firmy, kde jsou posouzeny z hlediska přesnosti údajů, dodržení stanovených
prodejních podmínek, jsou označené pořadovým číslem a splatností a zapsány do
účetní knihy. Celý tento složitý proces dnes plně automatizuje aplikace Invoice
Match a navíc umožňuje různé úrovně práce s údaji od jednotlivých položek až po
nejrůznější sumarizace.
Systém INSIGT je objektově-orientovaný s třívrstvou architekturou
klient/server, která umožňuje pružnou konfiguraci systému a nezávislost na
technickém vybavení i databázovém prostředí. Jako jeden z prvních splnil
podmínky americké společnosti ITAA pro přechod na rok 2000 a plně odpovídá
požadavkům mezinárodní legislativy Evropské unie, české legislativě a
standardům ANSI pro elektronickou výměnu dokumentů EDI. Systém je široce
škálovatelný, čehož je dosaženo pomocí speciálních distribuovaných objektových
služeb, které zpracovávají vyvážení zátěže a rychlost práce v rámci celé sítě.
Insight využívá moderní technologie klastrování a paralelního zpracování s
podporou technického vybavení SMP i MPP. Jsou podporovány hardwarové platformy
RS6000, DEC Alpha, HP9000, AS/400 a Sequent s operačními systémy UNIX, Windows
NT.
Insight se skládá ze 4 základních procesních řad (Process Suites) finance,
personalistika, zásobování a odbyt. V rámci těchto řad mohou zákazníci
nakupovat komponenty podle potřeby a cena je kalkulována podle počtu současně
pracujících uživatelů na jeden modul. Významným přínosem poslední verze je
generátor stránek WWW, který stmeluje příslušný WWW server s moduly produktu
INSIGHT. Generátor je pro stranu klienta transparentní, jednoduše vytahuje
příslušné WWW stránky nebo vypíše URL a automaticky konvertuje formuláře a
zprávy na formát HTML.
Finanční procesní řada poskytuje řadu klíčových nástrojů pro podporu
celopodnikových požadavků, podporu odlišných konců roku, mezinárodní práce nebo
uživatelsky definovaných výběrových kritérií.
Nákupní procesní řada poskytuje efektivní nástroje materiálového managementu a
rozsáhlé, vnitřně propojené prostředí typu klient/server. Integrace s EDI
zjednodušuje proces nákupu, eliminuje papírovou práci a zrychluje dodávky
produktů. Připojitelnost na Web umožňuje využívat Internet a Intranet pro
vytvoření sítě materiálového zásobování s dodavateli, zákazníky a jednotlivými
firemními pobočkami. Distribuční procesní řada zabezpečí rychlejší reakci na
objednávky zákazníků, eliminuje nepotřebné toky, redukuje náklady a zkracuje
proces od vstupu objednávky po dodání produktu.
Poslední procesní řada lidské zdroje obsahuje řadu prostředků ke zlepšení
využití lidských zdrojů a přispívá ke zvýšení produktivity při snižování
nákladů. Je navržena tak, aby zvyšovala produktivitu pracovníků pomocí úspory
času, automatizovala často opakované pracovní úkony a poskytla zaměstnancům
rychlý a snadný přístup k informaci o lidských zdrojích.
Základní předpoklad, který prochází celým návrhem produktu Insight, vychází z
konceptu podporujícího změny obchodních procesů. To znamená posun od systémů,
které zobrazují hierarchický přístup, z organizací založených na popisech
funkcí jednotlivých pracovníků k modelu, kde obchodní struktura je založena na
aktivitách oběhu dokumentů a procesů. Nastavení parametrů při implementaci
systému se provádí pomocí dedikovaného nástroje, který umožňuje, aby si systém
konfiguroval sám zákazník. Systém je možné dále rozšiřovat pomocí výrobcem
dodávaných vývojových nástrojů.
(ram)
8 0322 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.