LCD monitory s digitálním vstupem

Jen stěží by dnes bylo možné objevit uživatele stolního osobního počítače, ale i notebooku, který by důvěrně ne...


Jen stěží by dnes bylo možné objevit uživatele stolního osobního počítače, ale
i notebooku, který by důvěrně neznal VGA kabel, zajišťující přenos signálu z
videokarty počítače do monitoru. Přenos dat VGA kabelem je však na rozdíl od
drtivé většiny ostatních komunikačních kanálů v počítači stále ještě založen na
analogovém principu, což s ohledem na způsob vykreslování obrazu u klasického
CRT monitoru, využívajícího elektronový paprsek, není problémem.
Skutečností ale zůstává fakt, že D/A převodníky mohou být leckdy limitujícími z
hlediska dosažitelných výkonů monitoru v počtu překreslení obrazu za sekundu, a
tudíž i v celkové ergonomii provozu. Snaha o eliminaci nepříjemných efektů u
analogového zpracování signálu má u běžných monitorů za následek implementování
celé řady různých korekčních voleb v obrazovkových menu pro polohu a velikost
obrazu, jeho různé formy zdeformování, v lepších případech i linearitu apod.
Zcela odlišná situace však nastává s příchodem monitorů zpracovávajících obraz
maticovou metodou, jejichž typickými představiteli jsou právě ploché LCD
monitory. U nich již z principiálních důvodů je daleko výhodnější digitální
forma komunikace, neboť není třeba vychylovat elektronový paprsek, ale v daný
okamžik pouze dle potřeb rozsvěcovat nebo zhasínat příslušné barevné body
matrice, a to současně. Digitální komunikace je výhodná i proto, že v paměti
videokarty je obraz zcela shodným způsobem připravován, tedy v maticovém
uspořádání. V praxi to znamená úplné potlačení chyb a zkreslení vznikajících v
D/A převodnících, zvýšení kvality i stability obrazu. To vše sice zní velmi
lákavě, ale většina výrobců se přeci jen snažila, kromě zcela ojedinělých
výjimek, udržet zpětnou kompatibilitu vzhledem ke klasickému VGA připojení i u
LCD monitorů. To samozřejmě znamenalo opět analogový přenos signálu (stejně
jako u CRT monitorů), který si vynutil přítomnost různých korekčních voleb v
obrazovkových menu či ovládání monitorů.
Otázka použití vhodného, v tomto případě digitálního přenosu signálu, je však
již delší dobu vyřešena. Konkrétně u notebooků, kde výrobci důsledně těží ze
své výhody v podobě pevně připojeného displeje. To samozřejmě dovoluje plně
využít všech vlastností digitální komunikace, bez nutnosti brát ohled na
možnost připojení LCD panelu k obecné grafické kartě jako v případě stolních
PC. To je také hlavním důvodem, proč notebooky na rozdíl od dosavadních
stolních LCD displejů, vystačí pouze s korekcí jasu a v některých případech i
kontrastu. Stejnou úroveň u stolních počítačů lze dosáhnout samozřejmě pouze s
využitím speciální grafické karty, disponující digitálním výstupem a
odpovídajícím vstupem signálu do monitoru. Až do nedávné doby byla taková
řešení skutečně pouhými výjimkami, ale s příchodem vhodné grafické karty na trh
a uzavřením dohod o podpoře příslušných standardů se situace výrazně mění i v
této oblasti IT.
ViewSonic ViewPanel VPD150
První z dvojice testovaných LCD monitorů je vybaven panelem s aktivní matricí
typu TFT. Viditelná úhlopříčka obrazu 15", tedy 381 mm, nabízí klasickou rozteč
bodů 0,297 mm. Fyzicky je monitor v základní poloze schopen pracovat při
rozlišení 1 024 x 768 bodů, ovšem konstrukční i softwarové řešení dovoluje
otočit panel o 90 ?, čímž se nabízí i možnost pro pootočené hodnoty rozlišení
768 x x 1 024 bodů. Oba nižší provozní režimy 640 x 480 a 800 x 600 bodů jsou
samozřejmě rovněž k dispozici a obraz je automaticky na celou plochu
dopočítáván, což platí i pro jeho pootočenou variantu. S komfortem zobrazení
souvisí i dostupné zorné úhly, z nichž lze obraz bez újmy kvality sledovat. V
případě monitoru ViewSonic VPD150 je k dispozici ?70 ? v horizontálním směru a
+50?; -70 ? ve vertikálním směru (panel v základní poloze našíř). Frekvenční
parametry nebývají u LCD monitorů s ohledem na princip tvorby obrazu
limitujícím parametrem, přesto monitor při překreslování obrazu pracuje s
ergonomickou hodnotou až 75 Hz. Dí-ky zmíněnému digitálnímu vstupu videosignálu
zůstává jediným
korekčním parametrem spojeným s obrazem pouze nastavení jasu prostřednictvím
dvojice tlačítek, podobně jako u displejů notebooků.
Kromě obrazu nabízí tento monitor i podporu zvuku prostřednictvím dvojice
reproduktorů, integrovaných do podstavcové části. Velikostí a umístěním sice
nejsou předurčené pro práci v HiFi kvalitě,
ale základní požadované funkce v kancelářském prostředí bezpečně zvládnou. S
podporou zvuku také souvisí druhá dvojice tlačítek na ovládacím panelu, která
slouží k nastavení úrovně hlasitosti. Uvedenému vybavení odpovídá i podoba
zadního panelu s konektory, který kromě pevně ukotveného speciálního kabelu pro
přenos videosignálu a vstupu napájení nabízí i konektor k propojení monitoru se
zvukovou kartou.
Takto konstrukčně řešený monitor musí nezbytně doprovázet i speciální grafická
karta, o které se zmíníme později. Nedílnou součástí je také doplňkové
programové vybavení, s jehož pomocí uživatel dokáže plně využít vlastností
otočného panelu. K monitoru View Sonic je dodáván systém "WinPortrait", který
po instalaci a restartu systému doplňuje v "Upřesnění" konfigurace obrazovky
další částí dialogového okna. Lze v něm specifikovat aktuální orientaci a
rozlišení obrazu, startovací parametry, klávesovou zkratku pro přepnutí
orientace a některé další vlastnosti.
Kompletní dodávka monitoru, tedy včetně grafické karty, je na
našem trhu nabízena za cenu 53 668 Kč vč. DPH, včetně tříleté základní záruční
doby. Výjimkou je podsvícení LCD panelu, na které výrobce poskytuje garanci
pouze jednoho roku.
Princeton DPP 560
I druhý z monitorů je vybaven LCD panelem s aktivní matricí typu TFT. Totožná
je také viditelná úhlopříčka obrazu 15" (381 mm) a rozteč obrazových bodů 0,297
mm. Nabízené fyzické rozlišení panelu v základní poloze je dnes běžných 1 024 x
768 bodů, a stejně jako u předchozího výrobku je k dispozici konstrukční
řešení, zajišťující otáčení panelu o 90 ?. Stejné parametry jako ViewSonic
nabízí monitor Princeton i pro nižší podporovaná rozlišení, tedy plnou podporu
s dopočítáváním obrazu na celou plochu panelu. Hodnoty zorných úhlů jsou však v
tomto případě ?70 ? ve vodorovném a ?60 ? ve svislém směru. Je toho dosaženo
díky technologii "Super Wide Viewing Display", která zajišťuje celkem
srovnatelné parametry obrazu bez ohledu na momentální orientaci LCD panelu.
Obdobné parametry vykazuje monitor Princeton i v oblasti obnovovacích
frekvencí, kde lze opět dosahovat i ergonomických hodnot 75 Hz. Také zde
zůstává jako jediný korekční prvek obrazu dvojice tlačítek pro nastavení
hodnoty jasu.
LCD monitor Princeton není sice vybaven podporou zvuku, ale
nabízí uživateli jednoportový USB hub. Nejde tedy o koncové USB zařízení, což
znamená, že kromě vstupního portu je monitor vybaven i výstupním USB portem.
Tomu také odpovídá dodávané programové vybavení, které v tomto případě zahrnuje
kromě již běžného INF souboru pro Windows 9x i příslušný USB software jak pro
Windows 95 OSR2, tak i pro Windows 98.
Otočná konstrukce LCD panelu opět vyžaduje speciální programové vybavení pro
otáčení obrazu, a v plné shodě s předchozím monitorem jde také o produkt
"WinPortrait".
Podobně jako v předchozím případě, je i tentokrát dodávka vybavena speciální
grafickou kartou. Mírně vyšší koncová cena 54 890 Kč vč. DPH je však vyvážena
3letou zárukou, která se vztahuje nejen na monitor samotný, ale i na podsvícení
displeje. Během prvního roku záruky výrobce garantuje výměnu vadného kusu do 48
hodin.
Společný doplněk ATI 3D Rage LT Pro AGP
Ačkoli u monitorů jde již na první pohled o dva různé výrobky, byly dodány se
stejnou grafickou kartou ATI Xpert LCD. Ta je vybavena čipem 3D Rage LT Pro a
určená k osazení do sběrnice typu AGP. Ve své základní konfiguraci nabízí 4 MB
operační paměti, kterou lze rozšířit až na celkových 8 MB. Již základní hodnota
ale plně pokryje požadavky běžných LCD displejů, jež pracují s rozlišením 1 024
x 768 bodů. Jak typové označení napovídá, je karta určena pro připojení LCD
monitorů prostřednictvím speciálního konektoru a odpovídajícího kabelu pro
digitální přenos videosignálu. Přesto lze kartu bez problémů využít pro výstup
obrazu i na běžné monitory, respektive další video-zařízení, neboť je osazena
běžným VGA konektorem a S-video rozhraním. Součástí dodávky pak je S-video
redukce s výstupem i pro TV konektor. Z hlediska základních technických
parametrů jde o již nejednou popsaný model, který i ve své základní konfiguraci
plně poslou-ží požadavkům LCD monitorů. Přesto uveďme některé další základní
informace. Čipová sada zajišťuje výbornou akceleraci obrazu jak pro 2D, tak i
pro 3D režimy. Maximální rozlišení 1 600 x 1 200 bodů karta zvládá stále ještě
s pravými barvami a obnovovací frekvencí obrazu 75 Hz. Platí to pro mody 2D, v
případě 3D režimů se musí uživatel spokojit s nejvyšším podporovaným rozlišením
v pravých barvách 1 280 x 1 024 bodů, ovšem při osazení 8 MB operační paměti.
9 1266 / orn

SHRNUTÍ
ViewSonic VPD150Princeton DPP560
15" TFT otočný LCD displej 15" TFT otočný LCD displej

Plus: stabilní ostrý obraz, zvuk stabilní ostrý obraz, USB hub, záruka
Minus: záruka na podsvícení pouze 1 port USB out
Cena (vč. DPH): 53 668 Kč 54 890 Kč
Záruka: 3 roky 3 roky
Zapůjčil: ATComputers, Ostrava Tesla Computers, Praha,
Tel.: 069/625 31 11 Tel.: 02/222 31 750
www.atcomp.cz www.teslacomp.cz
Ęinfo@atcomp.cz info@teslacomp.cz

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.