LCD zvítězilo nad klasikou

Nejprodávanějšími produkty v oblasti IT u nás jsou u Sony jednoznačně CRT a LCD monitory. Současně ovšem s větším...


Nejprodávanějšími produkty v oblasti IT u nás jsou u Sony jednoznačně CRT a LCD
monitory. Současně ovšem s větším příklonem firmy k IT začíná být zájem také
například o notebooky Vaio, které zatím na náš trh firma přímo nedodává. Ptáme
se Zdeňka Harníka, který je v Sony zodpovědný za oblast IT u nás, jaká je u
notebooků Vaio momentální situace a také co si myslí o propojování spotřební
elektroniky s IT.

Proč Sony nedodává v oblasti informačních technologií na náš trh celý svůj
sortiment? Brání jeho uvedení spíše technické důvody, nebo obchodní?
Jediným významným představitelem výrobků, které se zatím nedodávají na náš trh,
jsou počítače Vaio a elektronické diáře Clié. Uvádění na jednotlivé trhy je
postupné nejdříve byly tyto produkty představeny na japonském trhu, s jistým
časovým odstupem na americkém trhu a až po dalších několika měsících začal
postupný náběh i do Evropy. V Evropě to byla nejprve Velká Británie, potom
německy mluvící trhy (Německo, Rakousko, Švýcarsko) a Francie, posléze přišla
na řadu Itálie a Nizozemsko, během letošního roku pak Skandinávie. Tento proces
trval několik let, řada dalších západoevropských (např. Belgie, Španělsko,
Portugalsko) i východoevropských zemí na okamžik uvedení na trh netrpělivě
čeká. Důvodem postupného náběhu je zejména strategie dokonalé přípravy a
podpory pro uvedení na trh specializovaný tým se vždy koncentruje na maximální
podporu uvedení do prodeje v jedné zemi, a až po úspěšném zvládnutí tohoto
úkolu přechází na další teritorium. Je naprosto logické, že je zvolen postup od
obchodně nejsilnějších trhů k menším. Připouštím, že některé komplikace naší
legislativy ve srovnání se zeměmi EU (jako např. neuznávání evropských
certifikátů o kompatibilitě interních faxmodemů Českým telekomunikačním úřadem
nebo zdlouhavější a dražší procedura zasílání reklamovaných produktů do
centrálního evropského servisního střediska) nejsou zrovna předností, přesto
ale mohu prozradit, že český trh je evropským managementem Sony považován za
velmi vyspělý a perspektivní a že Česká republika bude společně s Polskem
prvním regionem východní Evropy, kde budou tyto výrobky představeny.

U notebooků Sony Vaio zatím nebyl stanoven termín, kdy je u nás začnete
dodávat. Tušíte alespoň, v jakém časovém horizontu to bude?
Platí výše uvedená informace, že termín zatím nebyl stanoven. V souvislosti s
otázkou na předpokládaný časový horizont se mi vybavuje úryvek ze hry Vizionář
Divadla Járy Cimrmana, kde pan Svěrák v roli smrtky říká: "My nesmíme ani
naznačovat." Ale vážně pracovních termínů existuje několik, takže zveřejnění by
mohlo být skutečně zavádějící.

Co říkáte na nabídku firmy VT Data, která notebooky Vaio přesto nabízí?
Jde o individuální dovoz, a pokud tato firma plní všechny povinnosti, které jim
pro dovoz notebooků ze zákona vyplývají, nemohu nic namítat. Je to jejich
soukromá obchodní aktivita, a tedy bez podpory Sony v oblasti servisu a
technické podpory. Ostatně nejsou jediným individuálním dovozcem notebooků
Vaio, ale celkově dovezená množství jsou právě kvůli neexistující podpoře velmi
nízká.

Na našem trhu jsou od Sony z oblasti informačních technologií nejznámější asi
monitory. Jaké technické parametry jsou pro vaši firmu nejdůležitější u CRT
technologie a jaké u LCD? Na čem si dáváte nejvíce "záležet"?
Všeobecně pro CRT i LCD monitory platí, že nejdůležitějšími vlastnostmi jsou
kvalita obrazu, ergonomie a spolehlivost. Společnost Sony je známa jako tvůrce
nových technologií, a to se samozřejmě projevuje i u počítačových monitorů.
Vždyť obrazovka Trinitron a později její plochá varianta FD Trinitron díky své
unikátní koncepci aperturní mřížky vytvořily všeobecně uznávaný standard
kvality CRT monitorů. Inovativní přístup se samozřejmě projevuje i na poli LCD
monitorů, kde Sony uplatňuje své nejnovější technologie a funkce. Technologická
vyspělost monitorů Sony je pak ještě doplněna atraktivním designem, který je
taktéž dlouhodobě silnou stránkou našich výrobků.
Pokud se ptáte na konkrétní technické parametry, mohu s klidným svědomím říci,
že monitory Sony patří ve všech nabízených kategoriích ke špičce. Nicméně
některé další vlastnosti monitoru jako například čistota a věrnost podání barev
které jsou u CRT i LCD monitorů Sony na velmi vysoké úrovni nejsou snadno
popsatelné jediným číselným údajem ve specifikacích, a přesto se jedná o jeden
z nejdůležitějších parametrů z hlediska popisu kvality obrazu. Stejně je tomu i
při posuzování ergonomie. Na těchto příkladech chci pouze ukázat, že jednoduché
srovnání na základě vybraných technických parametrů nemusí být vždy
vypovídající o skutečné užitné hodnotě zařízení.
U LCD monitorů se nyní stalo běžným, že se srovnávají na základě doby odezvy
displeje. Všichni byli zvyklí porovnávat CRT monitory na základě rozlišení a
obnovovací frekvence a najednou u LCD monitorů jsou tyto parametry takřka
irelevantní. Proto se hledal jiný srovnávací parametr a našel se čas odezvy.
Netvrdím samozřejmě, že se jedná o parametr zbytečný, nicméně důležitost, která
je mu přisuzována při srovnávání displejů, je výrazně vyšší než skutečný dopad
na kvalitu zobrazení. Pro kancelářské aplikace typu Excel, Outlook apod., jež
jsou na monitorech zobrazovány nejčastěji, jsou naprosto dostačující i doby
odezvy, které jsou nyní považovány za poměrně dlouhé, a naopak některé
speciální a profesionální aplikace (jako editace videa, přehrávání dynamických
video scén či extrémně náročné hry) uspokojí dokonale svou dobou odezvy (pod 5
ms) pouze CRT monitor. Není to rozhodně výmluva vždyť Sony LCD monitory opět
patří mezi displeje s nejkratší dobou odezvy pouze nabádám uživatele, aby při
posuzování displejů tak činili podstatně komplexněji než na základě srovnání
jednoho parametru. Například již zmíněná věrnost podání barev ve specifikacích
popsána není, a přesto je to velmi důležitá vlastnost například pro prohlížení
a zpracování digitálních fotografií.

Jaký máte v současné době podíl na českém trhu v oblasti LCD monitorů?
Bohužel není k dispozici důvěryhodná marketingová analýza, popisující podíl
jednotlivých značek LCD na českém trhu, a nepovažují za vhodné publikovat mé
odhady.
Mohu vám ale prozradit strukturu prodejů monitoru Sony podíl LCD stabilně a
výrazně roste. Zatímco na začátku roku představovaly LCD asi 30 % všech
prodaných monitorů Sony, během posledních měsíců již překračuje tento poměr 50%
hranici. To znamená, že již prodáváme více LCD než CRT.

Jaká je podle vašeho názoru momentálně nejvýznamnější technická vlastnost
produktu či novinka od Sony z hlediska možného dopadu na trh IT a spotřební
elektroniky?
Jsem přesvědčen, že zásadní výhodou společnosti Sony je právě kombinace velmi
silné pozice v oblastech audio, video, komunikačních a informačních
technologií. Zároveň je známa jako nositel nových technologií vzpomeňme jen
některé z oblasti IT: formát 3,5" diskety, počítačové monitory s obrazovkami
Trinitron a FD Trinitron, první notebooky s integrovaným rozhraním i-Link
(FireWire či IEEE 1394), nyní nově třeba duální vypalovačka DVD, zvládající
formát DVD+ i DVD-. A právě tyto své přednosti Sony nyní zúročuje při uvádění
výrobků, ve kterých se funkce audio-video a IT více a více prolínají. Za
nejvýznamnější vlastnost nových produktů tedy považuji schopnost smývat dříve
zavedené hranice mezi jednotlivými kategoriemi.

Vzhledem k tomu, že dochází ke stále silnější konvergenci spotřební elektroniky
a informačních technologií, uvažujete o spojení divizí, které se těmito obory
zabývají?
Pro upřesnění divize jsou rozděleny na evropské úrovni po stránce marketingové,
avšak obchodní aktivity v jednotlivých zemích jsou řízeny lokálními pobočkami
Sony. Zde se tedy všechny divize sbíhají. Výjimkou jsou pouze počítačové
monitory a některé produkty pro profesionální použití tady se využívá obchodní
model, který je pro obslužnost korporátní sféry zákazníků efektivnější.
Konvergence některých divizí na evropské úrovni probíhá právě na základě
sbližování produktů AV a IT.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.