LearningSpace

Schopnost rychle šířit informace, přeměnit je ve znalosti a zajistit zvládnutí těchto dovedností a poznatků jednotli...


Schopnost rychle šířit informace, přeměnit je ve znalosti a zajistit zvládnutí
těchto dovedností a poznatků jednotlivci nebo celým pracovním týmem, je
důležitým faktorem pro uchování konkurenceschopnosti firmy. Stávající vybavení
prostředky výpočetní techniky umožňuje již dnes přenést tyto výukové procesy do
prostředí počítačových informačních systémů, a tak doplnit stávající
fakultativní kurzy nebo je přímo nahradit. Tím lze dosáhnout vyšší efektivity a
zároveň úspory nákladů, zvláště pak cestovních.
Student se pohybuje v prostředí virtuální učebny, kde má k dispozici knihovnu,
konzultační místnost a studentský klub. základní předností takovéhoto systému
je fakt, že dovoluje studovat velkému počtu studentů bez ohledu na čas a místo,
dovoluje současně aktualizovat studijní materiály. Lotus LearningSpace, jako
počítačový vzdělávací systém, splňuje tyto požadavky:
lpřístup z WWW browseru,
lnezávislost na místě a čase,
lflexibilní a průběžně aktualizovatelný obsah,
lmonitorování kurzu a studentů,
lnástroje pro ověřování znalostí a hodnocení,
lkomunikační prostředky,
lřízení průběhu studia.
LearningSpace je velmi výkonné prostředí. Většina společností v Evropě dnes
utrácí 55% ze svých rozpočtů na vzdělávací programy za dopravu na místo
školení. Což je více než polovina rozpočtu. S pomocí LearningSpace je možné
tyto náklady výrazně snížit. Tento produkt řeší tzv. distanční vzdělávání výuku
a výcvik na dálku pomocí počítačové sítě, tedy Internetu a intranetů.
Například Lotus a IBM nyní organizují svá školení plošně ve všech hlavních
městech v Evropě. Pracovník tak může sám zvolit místo a čas pro účast na kurzu.
Chce-li pracovat s kurzem 50 minut, pracuje 50 minut, ale pokud mu to pracovní
povinnosti dovolí, pracuje klidně dvě hodiny. Strávíte tedy u kurzu tolik času,
kolik si přejete a potřebujete, a učíte se tedy tempem, které vám vyhovuje. V
některých případech jde o úplnou náhradu klasických kurzů, v dalších případech
o doplněk standardního kurzu, který slouží k lepšímu zvládnutí látky a k jejímu
dalšímu rozvíjení.
Na druhé straně "drátu" je školitel, a ten dohlíží na práci studentů. Dnes tak
již běžně nahrazuje např. výuková CD.

9 1253 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.