Ledy kolem SISu se pohnuly

Česká vláda schválila základní teze rozvoje informačních systémů veřejné správy, což by mohlo znamenat určitý ...


Česká vláda schválila základní teze rozvoje informačních systémů veřejné
správy, což by mohlo znamenat určitý posun v dění okolo Státního informačního
systému. Na následné tiskové konferenci seznámili představitelé Úřadu pro
státní informační systém (ÚSIS) s konkrétními kroky, které hodlají realizovat.
Schválený materiál je odezvou na žádost parlamentu z prosince roku 1997 o
předložení koncepce budování SISu. Základní myšlenky vládního prohlášení jsou
obecného charakteru, ale obsahuje i konkrétní úkoly pro ÚSIS zpracovat a
předložit vládě do 30. 9. 1998 věcný záměr zákona o ochraně osobních údajů a
zákona o státním informačním systému.
Mezi důležitými tezemi tohoto materiálu jsou např. prosazovat koordinovaný
rozvoj a propojení stávajících IS veřejné správy, podporovat elektronické
transakce v tuzemském i mezinárodním styku, předložit Parlamentu příslušné
zákonné normy. Potom zpřístupňovat informace z veřejné správy, vytvářet
podmínky pro kompatibilitu IS veřejné správy, zajišťovat služby státní správy s
využitím společné komunikační infrastruktury. Také má v úmyslu podporovat
zavádění technologií pro identifikaci občanů při maximální ochraně jejich
soukromí a vytvářet podmínky nutné ke vstupu do struktur Evropské unie a NATO.
ÚSIS nyní rozpracovává, na základě těchto tezí, konkrétní věcné kroky, jako
např. koncepci architektury SISu nebo návrh na využití některé ze stávajících
rezortních sítí. ÚSIS bude také koordinovat a schvalovat zakázky na dodávky
informačních technologií financovaných z prostředků všeobecné pokladní správy.
(ram)
8 1629 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.