Legálně výhodněji

Microsoft chce podpořit nákupy Výhody by měli získat ti uživatelé systému Windows, kteří jej využívají legálně...


Microsoft chce podpořit nákupy
Výhody by měli získat ti uživatelé systému Windows, kteří jej využívají
legálně. Předpokládá to pilotní projekt Výhody legálních Windows, který
představila firma Microsoft. Cílem projektu je přinést legálním uživatelům
systému Microsoft
Windows více výhod oproti uživatelům nelegálních kopií systému. V rámci
projektu získají legální uživatelé přístup k vybraným aplikacím a aktualizacím,
které pro nelegální uživatele v budoucnu nebudou dostupné. Pilotní projekt byl
již dříve spuštěn v USA.
Co se týče konkrétních opatření, uživatel bude například před stažením aplikace
nebo aktualizace z centra Microsoft Download požádán o jednoduché ověření
legálnosti Windows. Toto ověření je zpočátku dobrovolné. V budoucnu však bude
plný přístup k obsahu centra Microsoft Download pro neověřené uživatele omezen.
Omezení přístupu se bude v testovacím provozu týkat přibližně 40 % obsahu a
nebude v žádném případě obsahovat kritické a bezpečnostní aktualizace systému.
Plnohodnotné spuštění projektu přitom záleží na výsledcích testovací fáze.
Od konce minulého měsíce jsou pro uživatele dostupné první výhody a aplikace.
Jde například o PhotoStory 3, což je nová verze softwaru pro vytváření foto
příběhů, jež bude v brzké době i v české podobě, dále o pět her serveru MSN
nebo zkušební stodvacetidenní anglickou verzi aplikace Microsoft Office OneNote
2003 (česká verze bude k dispozici na konci roku 2004). Do konce roku 2004 to
bude navíc i překladový slovník pro aplikaci Microsoft Word (z českého do
anglického a německého jazyka).
Podrobné informace o celém pilotním projektu můžete nalézt na stránkách
www.microsoft.com/ge nuine/default.mspx?displaylang=cs.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.