Lépe, rychleji a pohodlněji - hlavní znaky budoucích technologií

Výzkumná centra Microsoftu existují od roku 1991. Dnes čítají celkem asi 700 lidí, kteří jsou umístěni v Redmondu (...


Výzkumná centra Microsoftu existují od roku 1991. Dnes čítají celkem asi 700
lidí, kteří jsou umístěni v Redmondu (Washington, USA), San Franciscu
(Kalifornie, USA), Cambridgi (Velká Británie) a Pekingu (Čína). Jejich práce je
každoročně podporována zhruba 7 miliardami dolarů vkládaných firmou do výzkumu.
Nejen díky tomu mají ve svém bádání velkou svobodu.
Možná se vám bude zdát, že jsou tyto "laboratoře" natolik odděleny od
skutečného světa, že jejich výsledky lze reálně využít jen velmi stěží. Ano,
některé vymyšlené technologie (a dost možná velká většina) nedorazí ani k
fyzickému prototypu. Na druhou stranu se v záplavě nápadů a vynálezů objeví
takové, které se dostanou až do finálních produktů a zlepší jejich užitné
vlastnosti.
Mezi starší výzkumníky přímo ovlivněný software patří například MS Office 95,
který poprvé zavedl tzv. Answer Wizard technologii kombinující analýzu textu se
sledováním chování uživatele a následně odhadující, s čím potřebuje pomoci.
Stejná technologie je využívána také u poradců pro odstraňování problémů,
filtrů na nevyžádanou poštu a dokonce u data miningu v SQL a Commerce serverech.
V novějších produktech je práce výzkumníků patrná například jako komponenta
"text-to-speach" Windows 2000, která dokáže reprodukovat e-maily či dokumenty
ve Wordu hlasovým výstupem. U Windows XP se jedná o ClearType technologii
umožňující jasnější zobrazování textu na LCD monitorech, optimalizační nástroje
pro urychlení startu systému a mnoho dalších.

Okno do budoucnosti
Co se však chystá nového? Pojďme se blíže podívat, na jakých úkolech výzkumníci
právě pracují. Průvodcem nám bude Senior Researcher divize Microsoft Research
Behrooz Chitsaz. Podle jeho slov je cílem MSR (Microsoft Research) zajištění
"budoucnosti" produktů.
Mezi hlavní témata této výzkumné části Microsoftu patří následující.
Interakce mezi člověkem a počítačem. Konkrétně se jedná o zkoumání běžného
jazyka, výslovnosti apod. Důležitá je rovněž oblast rozpoznávání člověka.
Analýza, řízení a extrakce informací. Využití výsledků výzkumu se předpokládá v
databázích, data miningových technologiích a škálovatelném computingu.
Spolupráce. Jedná se o oblasti vzdálené komunikace týmů a tzv. "sociálního
computingu".
Mobilita. Badatelé se věnují především bezdrátovým technologiím a jejich
zapracování do mobilních systémů.
Multimedia. Pozornost je zaměřena zejména na třírozměrné modelování a
interaktivní obrazy.
Vývoj softwaru. Inovace v oblasti programovacích jazyků, nástrojů pro vývojáře.
Důležitou oblastí je i tzv. trustworthy computing.

Univerzální překladač řeči
Rozpoznáváním mluvené řeči se zabývá již několikátá generace výzkumníků. V
Microsoftu pracují na tzv. MindNetu, což má být obrovská znalostní databáze,
která provazuje významy jednotlivých slov či frází navzájem. Je jednak
generovaná automaticky ze slovníků a jednak využívá internet. Jednotlivé uzly
(slova) jsou svázány různými úrovněmi vztahů s dalšími uzly. Momentálně
existují miliony obecných významových linek. Celý MindNet má být základem pro
univerzální překladač lidské řeči.
Tato báze využívá rovněž různé symboly, vzory a statistické techniky. Počítače
stále zpracovávají nové a nové podklady, na základě kterých se učí významům
jednotlivých slov, aby výsledný překladač byl schopen porozumět i kontextu
překládaného. Každé jednotlivé slovo obklopuje tzv. lexikální prostor.
Například slovo pták má poblíž další slova s definovaným vztahem, jako jsou
kuře, slepice, vejce, křídlo, peří, tvor, zvíře, chytit, chovná stanice, husa,
kdákat a stovky dalších.
Mezi další propracovanější nápady vývojového týmu patří třírozměrný desktop.
Živá ukázka, kterou výzkumníci prezentovali, obsahovala plochu, na které bylo
otevřeno 100 webových stránek. Ovšem díky 3D zobrazení (využívajícího i
perspektivní zkreslení) byly poskládány za sebe do hloubky plochy, takže nebyl
příliš velký problém rozlišit, která stránka je vpředu a která se nachází na
úplném konci vzadu. Stejný engine, pokud bude zabudován do některé z příštích
verzí operačního systému, mohou využít jakékoli aplikace. Příkladem byla
fotogalerie, kterou bylo možné procházet jako skutečnými místnostmi, přičemž
fotografie například z rodinného alba byly umístěny na virtuálních stěnách
virtuální galerie. Náplní této části výzkumného centra není jen zlepšování
interakce člověka s grafickým prostředím či rozpoznávání mluveného projevu, ale
rovněž rozpoznávání uživatelů jako takových. Zde se potýkají s problémem, který
není příliš známý. Při rozpoznávání obličejů lidí není pro webovou kameru
obtížné obličej rozlišit i v poměrně špatném pozadí. Problém je se skutečnou
identifikací, zda se jedná o to správné individuum.
K dalším výzkumným projektům patří i zlepšování pohybu uživatelů po webových
stránkách na mobilních zařízeních s malými displeji. Zde se bohužel velkých
pokroků zatím nedosáhlo, neboť při procházení webem například na PDA není možné
bez neustálého rolování stránkou běžně číst text. V tomto příkladě výzkumníci
navrhli software pro PDA, který stránku před zobrazením analyzuje a rozkouskuje
ji na malé celistvé čitelné části. Poté se stránka do prohlížeče PDA natáhne ve
zmenšené verzi a při kliknutí na jednu z jejích částí se tato část zvětší a
zformátuje podle aktuálního displeje.
Jiným nápadem je zase umístění polohových senzorů k PDA a v případě jeho
naklonění na jednu stranu se začne webová stránka na tuto stranu postupně
"přelévat".

Eldorádo v Home of Future
Většina vynálezů, které se z teoretické roviny přehoupnou do realizace
fyzického prototypu (byť někdy "jen" softwarového), mají šanci být umístěny buď
v tzv. Microsoft Home, nebo pokud se jedná o technologie určené ke zlepšení
produktivity ve firmách, pak v tzv. Center for Information Work.
Důvodem vzniku těchto prostor v Redmondu (přímo v sídle Microsoftu) je umístění
prototypů z prostředí laboratoří do prostředí, které je téměř identické s
reálným. Microsoft Home má běžné atributy obytného domu hlavní dveře, vstupní
halu, kuchyň, obývací pokoj, jídelnu, pracovnu, dětský pokoj a ložnici. V
těchto místnostech probíhají testovací demonstrace scénářů. Do nich jsou
zapojeny veškeré implementované hardwarové i softwarové technologie.
Dům de facto funguje jako lokální počítačová síť, kde jsou prakticky desítky
klientských zařízení připojeny buď pomocí kabelů, nebo bezdrátově. Výhodou
takového propojení je možnost práce s informacemi prakticky kdykoli a na
čemkoli v domě ať už se jedná o malý displej na zdi, televizor s menu, na
kterém lze zvolit osvětlení místností, zabezpečení domu či jeho vytápění, nebo
o klasický počítač v dětském pokoji.
Technologie vytvářejí skutečnou "seamless" (bezešvou) komunikaci. V kuchyni je
možné vyřídit telefonní hovor z mobilního telefonu přes osobní počítač a
převést mluvená slova na text a naopak. Například matka napíše otci zprávu na
počítači, ale otec ji nečte, nýbrž slyší ve sluchátku svého mobilního telefonu.
Naopak vše, co otec řekne, se matce zobrazí na obrazovce jako text. Technologie
může pracovat i s obrazy, takže jeden komunikující může druhému poslat část
mapy a druhý jen při řízení automobilu poslouchá instrukce, kdy a kam odbočit.
Samozřejmě ne všechny technologie, které jsou instalovány, najdou své uplatnění
v praxi. Dům totiž slouží i jako místo, kde výzkumníci dostávají zpětnou vazbu
od návštěvníků na vlastní užitečnost.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.