Lepší grafika na PC

Pokud jde o práci na počítači, hraje obraz nezanedbatelnou roli. Drobný text, rozmazané obrázky či blikající obrazov...


Pokud jde o práci na počítači, hraje obraz nezanedbatelnou roli. Drobný text,
rozmazané obrázky či blikající obrazovka nejenže znepříjemňují uživatelům
život, ale mohou vést k vyšší námaze očí i ztrátě produktivity. K podobným
problémům však často vůbec dojít nemusí několik změn a vylepšení nastavení
grafické karty a dalších parametrů ve Windows může zajistit podstatné zlepšení
vizuálního výkonu.
Grafická karta počítače je řízena odpovídajícím driverem pro Windows, takže
stažení poslední verze ovladače by mělo být prvním krokem na cestě k lepšímu
nastavení grafiky. Abyste zjistili, kterou verzi máte, klikněte pravým
tlačítkem na plochu a zvolte Vlastnosti pro otevření dialogového okna Zobrazení
vlastnosti. Poté klikněte na Nastavení/Upřesnit/Adaptér (ve Windows XP zvolte
Vlastnosti/Ovladač). Následně se podívejte na web výrobce grafické karty a
případně si stáhněte nejnovější verzi driveru.

Rozlišení
Tento parametr udává počet obrazových bodů (pixelů) zobrazených na monitoru. S
rostoucím rozlišením roste také ostrost obrazu (pokud váš monitor vyšší
rozlišení podporuje), zvyšují se však i výkonové nároky kladené na grafickou
kartu i systém obecně.
Grafické karty ve většině počítačů vyrobených v posledních třech nebo čtyřech
letech podporují rozlišení minimálně 1 024 x x 768, některé až 1 600 x 1 200.
Pro nastavení optimálního rozlišení vstupte opět do menu Zobrazení
vlastnosti/Nastavení. V sekci Oblast obrazovky (nebo Rozlišení obrazovky)
nastavte pomocí myši vyšší nebo naopak nižší hodnotu. Vyšší rozlišení má za
následek kvalitnější obraz, současně však dojde ke zmenšení ikon, textu a
dalších objektů na obrazovce. Je třeba chvíli experimentovat pro nalezení
nastavení, které odpovídá individuálním požadavkům uživatele. Pro většinu je
při zachování čitelnosti na 17" CRT monitoru maximálním přijatelným rozlišením
1 024 x 768.

Hloubka barev
Toto nastavení odpovídá počtu barev, který vaše grafická karta podporuje. Čím
více barev lze použít, tím je obraz realističtější, avšak opět jsou pak na
systém a grafiku kladeny vyšší výpočetní nároky. Nastavení hloubky barev lze
také provést v okně Zobrazení vlastnosti/Nastavení v rozbalovacím menu Barvy
(Kvalita barev ve Windows XP). Každá úroveň je označená podle počtu bitů, které
jsou přiděleny každému pixelu: v případě True Color (také označovaná 24bitová
barva) je využíváno 16 777 216 barev, zatímco High Color (16 bitů) podporuje 65
536 barev. Hloubka nižší než 16 bitů už se může výrazně projevit na kvalitě
obrazu, některé z driverů proto v současnosti nepodporují nastavení 8bitové
(256 barev) nebo 15bitové (35 536 barev) hloubky.
Novější počítače dnes mnohdy podporují i 32bitovou barevnou hloubku, která v
nastavení True Color nabízí stejný počet přes 16 milionů barev, neboť dalších 8
bitů je využito pro řízení opacity obrazu. To je užitečné zejména u rychle
běžících 3D aplikací/her, avšak zlepšení je znát i u většiny ostatních programů.

Obnovovací frekvence
Je vyjádřena v jednotkách hertz (nebo v cyklech za sekundu), které říkají, jak
rychle jsou částice emitující světlo, jenž tvoří výsledný obraz, znovu
přivedeny pod napětí. To vlastně znamená, kolikrát za sekundu je obraz na
monitoru překreslen. Obnovovací frekvence nastavená na příliš malou hodnotu
může způsobovat nepříjemné blikání obrazovky a dokonce i když blikání není
patrné, jsou oči uživatele vystaveny vyšší námaze a mohou se dostavit např.
bolesti hlavy.
Podle všeobecných názorů by obnovovací frekvence neměla být nižší než 72 Hz,
podle některých expertů by však minimální hodnotou mělo být 80 Hz. Je tedy
vhodné vyzkoušet několik různých nastavení frekvence a vyzkoušet si, která
hodnota je pro vás nejlepší. Je třeba mít na paměti, že pokud je obnovovací
frekvence naopak příliš vysoká, může dojít ke ztrátě opacity. Nicméně jen
málokdo dokáže rozpoznat frekvence vyšší než 85 Hz.
Pro nastavení obnovovací frekvence obrazovky ve Windows 2000/XP otevřete menu
Zobrazení vlastnosti/Nastavení a poté klikněte na Upřesnit/Adaptér/Zobrazit
všechny režimy. Zde si zvolte kombinaci obnovovací frekvence, rozlišení a
hloubky barev v nabídce podporovaných kombinací těchto hodnot. V ostatních
verzích Windows zvolíte hodnotu podobným postupem, avšak hned v dialogovém okně
Adaptér najdete rozbalovací menu Obnovovací frekvence. Jestliže zde nenajdete
žádné alternativní možnosti nastavení, pak vaše grafická karta a monitor
nepodporují různé hodnoty obnovovací frekvence.
Dokonce i v tomto případě je zde ještě možnost zvýšit obnovovací frekvenci za
cenu snížení rozlišení či barevné hloubky. Všechny tři parametry společně
využívají kapacitu grafického výkonu, takže pokud je grafický subsystém
nastaven na hodnoty, které společně odpovídají maximu jeho možností, můžete za
účelem dalšího zvýšení hodnoty jednoho z parametrů snížit některý ze
zbývajících. Např. redukce barevné hloubky z 32 bitů na 16 (což nemusí být
žádný handicap, pokud počítač nevyužíváte např. k prohlížení fotografií) může
uvolnit dostatečné množství výpočetního výkonu pro zvýšení obnovovací frekvence
z "nezdravých" 60 Hz na uspokojivých 72 Hz. Nebo můžete zvýšit rozlišení.
Windows automaticky nastavují obnovovací frekvenci obrazovky na bezpečnou,
avšak nízkou hodnotu 60 Hz v případě, že nemohou detekovat monitor. Abyste se
přesvědčili, že Windows (XP) monitor správně rozpoznala, podívejte se do menu
Zobrazení vlastnosti/Nastavení/Upřesnit/Monitor. Jestliže monitor není uveden v
poli Typ monitoru, je vhodné stáhnout si z webu jeho výrobce a nainstalovat
aktuální verzi ovladače tohoto zařízení. V dalších verzích operačního systému
se přesvědčete, zda je umožněno plug-and-play. Podívejte se, zda je monitor
uveden v položce Monitor dialogového okna Nastavení v menu Zobrazení vlastnosti
a následně klikněte na Upřesnit/Monitor. Ověřte si, že je zaškrtnuto
Automaticky detekovat Plug & Play monitory. Jestliže ne, zvolte tuto možnost a
poté nastavte obnovovací frekvenci na hodnotu vyšší, než je defaultních 60 Hz.

DirectX
Tato komponenta Windows řídí multimediální funkce. Pro kontrolu aktuálnosti své
verze zvolte v menu Start položku Spustit, vepište dxdiag a klikněte na OK. V
zobrazeném okně se podívejte do pole Systémové informace. Zatím poslední verzí
je DirectX 9 pokud ji ještě nemáte, lze ji stáhnout z webu Microsoftu.

Použijte tlačítka
Kvalitu obrazu monitoru můžete zlepšit také pomocí jeho vestavěných ovládacích
prvků. Tyto možnosti se liší od výrobce k výrobci, stejně tak jako podle
konkrétního modelu, avšak obvykle by mělo být možné nastavení jasu a dalších
paramentrů.
Nastavte si jas a kontrast: Použijte obraz v šedé škále barev a ujistěte se, že
vidíte každý ze 17 odstínů co nejlépe.
Centrování a srovnávání: Jen málo monitorů dostanete přímo od výrobce s
nastavením optimální geometrie obrazovky. Pomocí ovladačů monitoru můžete obraz
vycentrovat, zarovnat okraje či minimalizovat nevyužitý prostor obrazovky.
Chcete-li předejít zvýšené námaze očí či dalším fyzickým problémům, postavte si
monitor na úroveň očí horním okrajem obrazovky zhruba ve vzdálenosti délky paže
(přesné individuální nastavení se může pochopitelně lišit). Monitor nasměrujte
tak, abyste se vyhnuli přímému světlu.

Možné komplikace
Problémy s obrazem mohou mít nejrůznější příčiny od vadné či špatně zapojené
kabeláže až po úplné dosloužení monitoru. I porušený ovladač grafické karty
může mít na svědomí potíže (přesvědčit se o jeho stavu můžete instalací
základního VGA ovladače, který je dodáván s Windows jestliže pak problémy
zmizí, je zřejmé, že musíte přeinstalovat originální driver monitoru.
Některé typy grafických karet nemusejí dobře spolupracovat s jinými
hardwarovými komponentami. Windows umožňují zablokovat funkce pro akceleraci
grafiky při problémech s kompatibilitou. V dialogovém okně Zobrazení nastavení/
Vlastnosti/
/Upřesnit/Poradce při potížích (2000 a XP) nebo /Výkon (98 a Me) přetáhněte
posuvný ovladač s označením Hardwarová akcelerace vlevo pro její vyřazení.
Třesoucí se nebo chvějící se obraz může být způsoben blízkostí zdroje
magnetického pole. Řešením tedy může být jeho odstranění nebo přemístění
monitoru.

Svět plochých panelů
Displeje notebooků bývají zpravidla přesně nastaveny výrobcem tak, aby bez
problémů spolupracovali se zbytkem hardwaru systému, v případě desktopových LCD
displejů tomu tak ale nebývá. A vyladění LCD displeje není totéž jako nastavení
CRT monitoru.
Jestliže LCD i grafická karta vašeho PC podporují DVI (Digital Visual
Interface) propojení, ujistěte se, že je opravdu používáte. Jestliže grafická
karta DVI nepodporuje, stojí za zamyšlení, zda neprovést upgrade.
Přesvědčete se, že je LCD nastaveno na své nativní rozlišení, neboť mnohé z
těchto typů monitorů neposkytují při jiných rozlišeních zcela ideální obraz.
Většina 15" displejů má standardně nativní rozlišení 1 024 x 768, důsledkem
čehož je drobný a pro někoho špatně čitelný text. Řešením je v menu Zobrazení
vlastnosti/Vzhled změnit nastavení velikosti textových fontů v rozbalovacím
menu. (Vlastní nastavení fontů však umožňuje i většina prohlížečů a aplikací.)
Ve Windows XP otevřete Zobrazení vlastnosti/Vzhled/Efekty a zaškrtněte Používat
metodu vyhlazování hran rastrových písem. Zvolte ClearType, a dosáhnete
výrazného zlepšení vzhledu mnohých fontů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.