Lepší informace o síti

Mluví-li se o správě firemní sítě, většinou je tím myšlena činnost skupiny správců uvnitř podniku. Stejně jako ...


Mluví-li se o správě firemní sítě, většinou je tím myšlena činnost skupiny
správců uvnitř podniku. Stejně jako řada jiných činností se však i správa sítě
dá zajistit také prostřednictvím outsourcingu. Společnos-ti, na které se můžete
v zahraničí za tímto účelem obrátit, patří často mezi poskytovatele běžných
telekomunikačních služeb, a tato služba je spíše doplňkem jejich hlavní
činnosti. Jednou z takových firem je v USA i US West, která nyní navíc přichází
s jejím zajímavým rozšířením.
Nabídla totiž svým zákazníkům novou službu nazvanou Pushcaster, která jim
nabízí možnost průběžného informování o aktuálním stavu jejich sítě. Pravidelný
přísun příslušných informací je zajišťován obchodní jednotkou !nterprise
prostřednictvím pushových technologií Internetu. Nová služba je přitom dostupná
všem zákazníkům služeb pro správu sítí prostřednictvím outsourcingu s názvem !
nterprise Managed Data Services.
Pushcaster používá speciální software firmy US West, který prochází řadu jejích
databází se zaznamenanými informacemi nejen o její vlastní síti, ale též o
spravovaných sítích jednotlivých firem, vytváří zprávy a posílá je
odpovídajícím zákazníkům.
Zákazník pak s Pushcasterem pracuje jako s běžným webovým browserem.
Prostřednictvím menu si může vybírat informace, které ho zajímají, včetně
celkové výkonnosti sítě, přenosu dat na jednotlivých linkách a také výkonu
jednotlivých síťových zařízení.
Zákazník
Novou službu již využívá např. společnost Modus Media International. Jejích 22
poboček je propojeno sítí Frame Relay, kterou pro ni spravuje právě firma US
West. Pushcaster je tu sice zatím jen ve stadiu beta-testování, ale podle Wayne
McMahona, šéfa oddělení informatiky Modusu, dovoluje tato služba již nyní
zaměřit se na klíčové segmenty firemních sítí, tedy na ty, kde dochází k
problémům. Získané informace mohou sloužit např. i pro operativní rozhodnutí,
kde snížit, nebo naopak zvýšit kapacitu spoje.
Prostřednictvím Pushcasteru si McMahon může podle vlastních slov nastavit
uživatelské reporty podle svých potřeb a také specifikovat, jak často je chce
dostávat. Informace přitom zahrnují nejen již zmíněná data z kritických míst
sítě, ale také běžné údaje o provozu na nějakém routeru nebo switchi.
Vyskytne-li se nějaký problém, je informován dost včas na to, aby mohl
dostatečně rychle zareagovat, je-li to třeba.
Předtím, než začal Modus používat Pushcaster, měla společnost přístup k
podobným datům prostřednictvím Webu. To bylo ale podle McMahona nepříjemně
zdlouhavé správce se musel autentizovat v zabezpečené síti a poté hledat právě
potřebné informace. S pushcasterem se mu dostanou až na stůl.
Závěr
Pro správu sítě Modusu vč. routerů a switchů používá US West jednu 56kb linku
vedoucí přímo do hlavního centra sítě. Podle McMahona outsourcing šetří Modusu
až 80 % nákladů, které by bylo třeba vynaložit v případě, že by společnost
chtěla dosáhnout takové úrovně správy vlastními silami.
Společnost US West je navíc schopna vyřešit i problémy s dalšími smluvními
poskytovateli služeb Modusu, typicky s operátory, kteří jí pronajímají spoje
Frame Relay.
Výhodou tohoto řešení je skutečnost, že operátor jedná s operátory čemuž
odpovídá i úroveň dohodnutého postupu nápravy. Výhodou celého výše zmíněného
řešení je i nutnost koordinovat v Modusu podstatně menší tým správců.(pen)
8 1800 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.