Letenky vedou

Nejvýraznější událostí byl nástup serveru Albumcity Společnost Deloitte & Touche zveřejnila výsledky svého průzkumu...


Nejvýraznější událostí byl nástup serveru Albumcity
Společnost Deloitte & Touche zveřejnila výsledky svého průzkumu, podle kterého
dosáhly tržby českých čistě elektronických obchodů ve 3. čtvrtletí opět
výrazného nárůstu.
Celková hodnota tržeb za třetí čtvrtletí má činit 43 311 943 Kč. Přesně
vyčíslená hodnota ukazuje, že Deloitte & Touche do průzkumu zařadila samozřejmě
pouze vybrané obchody. Výrazně větší výpovědní hodnotu mají proto čísla
relativní, podle kterých dosáhl meziroční nárůst hodnoty 449 %. Co se týče
zastoupení jednotlivých odvětví, první dvě místa si nadále drží letenky a bílé
zboží. Vzrostl podíl hudby, je to dáno především nástupem serveru Albumcity.cz.
Naopak se stále zmenšuje podíl knih a softwaru na celkových tržbách.
V tuzemských podmínkách je tedy úspěch celé komodity často úzce svázán s
existencí jednoho konkrétního projektu.
Průzkum ukazuje výraznou závislost úspěchu elektronických obchodů na dořešení
příslušné logistiky. Největší on-line obchody realizují dodávky zboží
zákazníkům prostřednictvím vlastních smluvních partnerů.(pah)
0 2924 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.