Letos postaru

Vyšší ceny za propojení sítí Přestože Český telekomunikační úřad uznal novou metodu výpočtu cen za propojení ...


Vyšší ceny za propojení sítí
Přestože Český telekomunikační úřad uznal novou metodu výpočtu cen za propojení
sítí LRIC, letošní ceny budou určeny podle té staré.
Letošní ceny se budou počítat ještě podle metody používané loni, což znamená
průměr mezi cenou stanovenou Českým Telecomem na základě historických nákladů
(FAC Fully Alocated Costs) a nejnižší cenou na trhu. Jako důvod uvedl předseda
ČTÚ David Stádník nedostatek podkladů, protože Český Telecom má své údaje dodat
až koncem května. Nové ceny prý úřad dodá co nejdříve, nicméně k jejich výši se
Stádník nevyjádřil. Vzhledem k tomu, že metoda LRIC bere v úvahu pouze
přírůstek nákladů vztažených k propojení a přiměřený zisk operátora (12 %),
jsou jejím výsledkem podstatně nižší ceny než při použití FAC, kde se do cen
může promítnout nepoměrně širší spektrum nákladů. Jinými slovy, toto rozhodnutí
ČTÚ se přímo odrazí ve vyšších cenách pro koncové uživatele.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.