Letošní březen bude skutečným měsícem internetu

Nejnáročnějším dnem, co se týče oznamování událostí okolo ADSL v České republice, se stal pátek minulého týdne...


Nejnáročnějším dnem, co se týče oznamování událostí okolo ADSL v České
republice, se stal pátek minulého týdne. Součástí laviny tiskových zpráv byla i
ta od Českého Telecomu, která sumarizovala aktuální stav podepisování smluv a
rovněž jmenovala další telekomunikační firmy, které také projevily zájem o
spolupráci.
Prvním, kdo s Českým Telecomem podepsal smlouvu o poskytování širokopásmových
služeb na bázi ADSL, byl Broad Net. Ten je známý především jako jeden ze dvou
poskytovatelů bezdrátového řešení v kmitočtech 26 GHz (FWA Fixed Wireless
Acces). Tiskovou zprávu zatím nevydal, ale firemní web již alespoň obsahuje
technickou specifikaci budoucí nabídky. Na první pohled je viditelné, že ADSL
je u tohoto operátora bráno především jako stupeň před přechodem na jím
dodávané FWA. Nabídka je navíc určena prakticky jen pro firemní zákazníky.
Služba Profi 256/64 předpokládá menšího zákazníka s počtem připojených počítačů
do pěti kusů, Profi 512/128 do deseti a Profi 1 024/256 do patnácti.
Druhou důležitou společností, která podepsala s Českým Telecomem smlouvu na
poskytování ADSL, se stala GTS Czech, jež je v současné době největším
alternativním operátorem na našem trhu. Ve své tiskové zprávě vydané minulý
týden uvádí, že: "ADSL bude veřejnosti nabídnuta po technickém otestování
služby, které by mělo být ukončeno v závěru prvního čtvrtletí letošního roku."
Smluvním stranám se údajně podařilo vyjasnit sporné body. Koncové ceny budou
zveřejněny až po skončení testování služby. Firemní web zatím neuvádí ani
technické specifikace a předpoklady nabídky.
Tiskovou zprávu o podpisu zaslal i Aliatel. Z jejího podtónu lze usoudit, že po
prolomení bariéry prvními dvěma velkými operátory není možné již dále vyčkávat.
V textu se praví: "Vzhledem k vývoji situace v oblasti ADSL v posledních dnech
a na základě urychlení probíhajících vyjednávání se společnost Aliatel
rozhodla, po zapracování některých změn, podepsat se společností Český Telecom
navrženou smlouvu o poskytování služby širokopásmového přístupu k internetu."
Do podpisu se tomuto operátorovi zřejmě příliš nechtělo, ale nebylo zbytí. Jako
důvod je uváděna snaha o zajištění konkurenceschopnosti produktového portfolia
a současně umožnění alespoň v omezené míře poskytování širokopásmových služeb.
Přesto však Aliatel i nadále zastává názor, že předložená nabídka je nabídkou
služby širokopásmového přístupu k internetu, nikoli nabídkou požadované
varianty velkoobchodní služby ADSL.
Podle Petra Štajnera, ředitele pro strategii Aliatelu, jeho firma trvá na
požadavku uzavření smlouvy s Českým Telecomem o propojení sítí, která umožní
poskytování služby ADSL na vrstvě ATM, tj. plnohodnotného bitstreamu. "Z tohoto
důvodu chápeme vyjednané podmínky pouze jako začátek budoucí nabídky
širokopásmových služeb v České republice," dodává Petr Štajner. Technické ani
obchodní podmínky pro koncové zákazníky zatím Aliatel nezveřejnil.

Nejen velcí
K dalším, kteří již podepsali smlouvu, patří internetoví poskytovatelé Ipex,
Dial Telecom a SkyNet, přičemž Ipex byl úplně prvním, který po dohodě s Českým
Telecomem zveřejnil cenu pro koncové zákazníky. Kromě toho má přímo na své
úvodní stránce formulář, pomocí kterého můžete zadat dotaz, zda vaše pevné
telefonní číslo umožňuje zavést ADSL. Dial Telecom se na svých stránkách o této
širokopásmové technologii zatím nezmiňuje.
U SkyNetu se zastavíme trochu blíže, protože v době uzávěrky tohoto
Computerworldu měl jako první a zatím jediný známou kompletní cenovou nabídku
bez závislosti na přenesených datech.
Ještě před ním zveřejnil svoje ceny Český bezdrát. Ten však nasadil vyšší ceny,
od kterých výsledně může odpočítávat slevy, pokud zákazník nepřenese určité
množství dat. Jednotlivé placené položky a nabízené rychlosti rozebereme tedy
na příkladu SkyNetu.
Měsíční paušál obsahuje přístup na internet včetně e-mailové schránky a
pronájem ADSL modemu. Zřizovací poplatek zahrnuje prověření dostupnosti služby
Sky ADSL včetně vyřízení potřebných formulářů, umístění a instalaci potřebných
zařízení (oddělovače a ADSL modemu), konfiguraci služby v síti poskytovatele a
kontrolu funkčnosti služby včetně objednaných doplňkových služeb. Součástí
dodávky může být i pronájem routeru. SkyNet nabízí standardně kapacity
připojení od 192/64 Kb/s do 1024/256 Kb/s v agregovaném pásmu. Služba Sky ADSL
je dostupná v první fázi v Praze, Brně a Ostravě. Postupně se očekává rozšíření
služby do dalších měst České republiky.
Koncový zákazník si může vybrat ze dvou základních tarifů. Služba Sky ADSL Home
je určena v prvé řadě pro domácí uživatele. V rámci tohoto tarifu jsou nabízeny
kapacity připojení 192/64 Kb/s a 320/128 Kb/s. Služba Sky ADSL Business je
vhodná pro malé společnosti. Zde jsou nabízeny kapacity připojení 256/64 Kb/s,
512/128 Kb/s a 1 024/256 Kb/s

Problémy ADSL
Zřejmě největší nevýhodou současných nabídek pro domácnosti je míra tzv.
overbookingu. Jedná se o poměr, v jakém uživatelé sdílí jedno přenosové pásmo
ve chvíli, kdy se data fyzicky sejdou na jednom přenosovém médiu (vodiči).
Jedná se totiž o poměr 1 : 50 u nižších rychlostí a 1 : 20 u vyšších, ale tím
pádem také dražších rychlostí.
Další nevýhody v porovnání s běžným vytáčeným připojením uvádí i web SkyNetu:
služba fyzicky vázána na lokalitu zřízení
není možné přidělení více veřejných IP adres služba Sky ADSL Home
částečná omezení při budování VPN služba Sky ADSL Home
NAT (Network Address Translation) služba Sky ADSL Home
Nevýhod v porovnání s klasickou pevnou linkou je o poznání více:
nižší úroveň technické podp.
bez SLA (Servis Level Agreement)
NAT služba Sky ADSL Home
služba sdílená
vysoká agregace uživatelů overbooking 1 : 20, 1 : 50
spuštění služby přihlašovací jméno a heslo
není možné přidělení více veřejných IP adres služba Sky ADSL Home
částečná omezení při budování VPN služba Sky ADSL Home
asymetrický provoz nízká přenosová kapacita odchozího provozu
dostupnost služby v závislosti na kvalitě a délce vedení
omezení přenosové kapacity v závislosti na kvalitě a délce vedení
pro zřízení nutné mít telefonní stanici od Českého Telecomu
nedostupnost služby v celé ČR k rozšíření dochází postupně

Koncept je stejný jako u pronájmu okruhů
Jak pohlížíte na to, že konečně vznikají finální smluvní vztahy v oblasti
velkoprodeje ADSL?
Jsem především rád, že jsme došli k dohodě s klíčovým telekomunikačním
operátorem GTS Czech a také s významným partnerem, společností BroadNet, který
poskytuje služby především v oblasti bezdrátových komunikací založených na
technologii FWA.
Co způsobilo zvrat v postoji velkoobchodních partnerů a podepisování smluv?
Důvod, proč jsme se dohodli, je jednoduchý. Vysvětlili jsme si všechny sporné
oblasti v jednání, které probíhalo více než dva měsíce. Vnímavě jsme se snažili
porozumět argumentům i požadavkům našich partnerů a současně se pokoušeli
vysvětlit koncepci celé naší nabídky. Jsem rád, že došlo ke shodě v základních
otázkách. Včetně konceptu, který je vázán na přístup k síti je rozumný a
umožňuje vzájemnou spolupráci.
Změnil se vzhledem k prvotní nabídce technický koncept?
Ten se nezměnil, ale současné dohody bereme jako první krok k zajištění
poskytování širokopásmových služeb v České republice. Zároveň jsme však
otevřeni jednáním o dalších možnostech velkoobchodní spolupráce v této oblasti.
Jednalo se ještě o něčem jiném než o velkoobchodních cenách a maržích?
Klíčovou otázkou byl samozřejmě celý koncept, který je založen na velkoobchodní
nabídce a je velmi podobný konceptu, který je vytvořen například pro službu
pronájmu okruhů. My poskytujeme službu pronájmu okruhů našim partnerům, což
jsou další alternativní operátoři a poskytovatelé služeb. A na základě této
velkoobchodní nabídky oni poskytují služby přístupu k internetu prostřednictvím
pevného datového okruhu. Takže naším úmyslem bylo tento koncept použít právě
pro širokopásmové služby a jsem rád, že se finálně stal předmětem dohod.
Kdy předpokládáte, že alternativní operátoři skutečně spustí komerční prodej a
provoz širokopásmových služeb na bázi ADSL?
Podle mého odhadu zhruba už v průběhu března.

ADSL je pro poskytovatele charitou
Má pro vás nějaký speciální význam, že jste byli první, kteří s Českým
Telecomem podepsali smlouvu na poskytování ADSL v České republice?
Nemá. Přes všechny oprávněné i neoprávněné výhrady k chování ČTc považuji
jejich velkoobchodní nabídku za krok správným směrem. Broadnet má díky svému
evropskému i americkému zázemí řadu poznatků o xDSL podnikání a ví, že
nejdůležitější je začít, protože zdržení si Česká republika s ohledem svou
budoucí pozici v evropských strukturách nemůže dovolit. Současně však varuji
před nadměrným očekáváním. Služba prostého připojení k internetu na bázi ADSL
bez placeného obsahu (pro veřejnost masový trh) je pro většinu poskytovatelů
spíše charitou než obchodem.
S dominantním operátorem jste si zřejmě již vyjasnili sporné body, které byly
původně překážkou v podpisu smlouvy. O co konkrétně se jednalo?
Garance kvality, sledování kvality a záruka stejných podmínek včetně ceny pro
všechny, kteří podepíší smlouvu, tedy i pro Imaginet obchodně-provozní jednotku
ČTc. Žádné křížové financování naopak byla nutná záruka nezpochybnitelné
kontroly této cenové praxe, aby Imaginet nemohl prodávat internetové služby
koncovému uživateli za ceny, které jsou nižší než je velkoobchodní cena
Telecomu, jako se to běžně děje dosud. Získal jsem osobní ujištění jak
generálního ředitele a předsedy představenstva Ondřeje Felixe, tak výkonného
ředitele Pavla Jirouška a já jsem zvyklý gentlemanům věřit.
Máte již nyní představu, v jakých regionech budete ADSL nabízet a v jakém
časovém horizontu?
Služby na bázi místního přístupu prostřednictvím ADSL chceme nabízet všude tam,
kde je trh. Jsme pochopitelně omezeni geografickým rozsahem nabídky Telecomu. V
jeho zájmu však je, pokud trh bude reagovat pozitivně, expandovat i do dalších
měst mimo ta největší (Praha, Brno, Ostrava). Problémem je ale vysoká
kapitálová náročnost na "výzbroj" telekomunikační infrastruktury hlavně na
venkově či v malých městech, která jsou ve špatné situaci, pokud jde o "rychlý
internet".
Budete se snažit i nadále jednat s Českým Telecomem o změně podmínek
velkoobchodní spolupráce? Například v oblasti cen?
Úspěšné podnikání je vždy podmíněno správnou komunikací. ADSL je svou
technickou podstatou od samého počátku ve vyspělých zemích chápáno jako nástroj
pro masový trh pro připojování domácností k ICT infrastruktuře. Nic víc, nic
míň. Podnikatelský subjekt, který potřebuje vysokou kvalitu svého rychlého
připojení k internetu, nebude používat ADSL přípojku, ale SDSL (Symmetrical
Digital Subscriber Line) nebo FWA 26 GHz, případně optické připojení, pokud se
jedná o velkou korporaci. S ČTc budeme hlavně jednat o brzkém nasazení SDSL
technologií.
Je podle vás naděje, že se Česká republika ještě letos zbaví nechvalné pověsti
jakožto stát s jedním z nejdražších připojení uživatelů pomocí ADSL v Evropě?
Ano, pokud zavedeme SDSL. Ale neberte to tak tragicky. Česká republika nemá
špatnou pověst, pokud jde o ICT. Naopak, z mého subjektivního pohledu i našich
amerických vlastníků je zájem mladé generace i podnikatelských subjektů ve
velkých městech o ICT větší u nás než např. ve Švýcarsku. Znovu však upozorňuji
na příliš vysoká očekávání. Pro ilustraci bych uvedl, že alokace přímých
nákladů na fyzický pronájem měděného krouceného páru v Německu (full
undbundling) je ve výši 14 eur/měsíc, což je asi 435 Kč. Připočítejte ceny za
IP tranzit, alokovaný nový CapEx na přípojku, náklady na údržbu a aktivní
monitoring a pak pochopíte, proč mluvím spíše o charitě než o podnikání. Ve
vyspělých zemích jsou ceny za ADSL připojení většinou výsledkem správného
politického tlaku na tradiční telekomy, ve kterých má stát stále účast. Cílem
je totiž vzdělanost a kvalifikace populace. Tyto ceny s minimální marží pak
odrážejí strategie národních telekomů, jak podstatně eliminovat konkurenci. A
daří se jim to. Podívejte se na Německo.
Chceme úplný dohled nad poslední mílí
V tiskové zprávě uvádíte, že se podařilo vyjasnit sporné body s Českým
Telecomem. Můžete upřesnit, o jaké body se konkrétně jednalo?
Hlavním sporným bodem byla obava z možného křížového financování ze strany ČTc
a jeho dceřiných společností (Imaginet), a tedy nerovných cenových podmínek za
službu ADSL. ČTc na návrh GTS přistoupil a garance zamezující zneužití
postavení Telecomu se staly součástí podepsané smlouvy. Mezi další sporné body
patřily otázky procesního zajištění služby, tedy například podmínky objednávek
služby, její instalace, zastřešení poruch či vyřizování reklamací.
Máte již nyní představu, v jakých regionech budete ADSL nabízet a v jakém
časovém horizontu?
V tomto ohledu bude nabídka závislá na harmonogramu zavádění ADSL Českým
Telecomem.
Budete se snažit i nadále jednat s Českým Telecomem o změně podmínek
velkoobchodní spolupráce? Například v oblasti cen?

Ano. Ceny musejí reagovat na tržní vývoj stávající ceny jsou dlouhodobě
neudržitelné.
Je podle vás naděje, že se Česká republika ještě letos zbaví nechvalné pověsti
jakožto stát s jedním z nejdražších připojení uživatelů pomocí ADSL v Evropě?
Naděje jistě je, bude to však záviset na vývoji na trhu a následném přístupu
Telecomu k další úpravě velkoobchodních cen.
Co by se podle vašeho názoru mělo v této oblasti poskytování připojení k
internetu ještě zlepšit?
Zejména by měla být v rámci přístupu ke službám ADSL zahrnuta kontrola nad tzv.
bit streamem, tak aby měl alternativní operátor úplný dohled nad technologií
ADSL v poslední míli Telecomu. Budeme rovněž usilovat o novou originační cenu
pro službu Volba operátora.
Jaká bude vaše konkurenční výhoda oproti ostatním operátorům, kteří také
podepisují s Českým Telecomem smlouvy o poskytování ADSL?
Synergie s ostatními poskytovanými službami GTS je po Telecomu největším
poskytovatelem hlasových služeb a po bývalé KPNQwest, která je nyní součástí
GTS, zdědil vynikající pozici v datových službách. To jsou výhody, které se
snažíme zhodnotit ve všech našich nabídkách služeb.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.