Levné telefonování přes datové sítě

V době silného konkurenčního boje ve všech oblastech se snižování nákladů stává naprosto nepostradatelnou součás...


V době silného konkurenčního boje ve všech oblastech se snižování nákladů stává
naprosto nepostradatelnou součástí života všech firem. Jednou z možností, která
se přímo nabízí, je snížit náklady v oblasti telekomunikací. Řešením může být
využití služeb IP telefonie.
VoIP není novou technologií, již brzy po rozšíření internetu začali fandové
využívat možnosti telefonování po síti. V té době se ale díky technologickým
problémům (hlavně nízká kapacita připojení a s tím související špatná kvalita
hlasového přenosu) jednalo o úzký okruh uživatelů, kteří používali IP telefonii
spíše k občasné komunikaci se vzdálenými přáteli a podobně.
Až v poslední době se díky technickému vývoji stává IP telefonie rovnocenným
partnerem telefonii klasické. A to nejenom u domácích uživatelů, ale zejména ve
firemní sféře, kde mají společnosti k dispozici celou řadu sofistikovaných
služeb. Motivem pro komerční využití je kromě úspory nákladů také fakt, že
mnoho firem má již vybudované datové sítě. K využití služeb IP telefonie tak
již stačí pouze rozšířit stávající technologii, aniž by bylo nutné investovat
do samotné infrastruktury. Kromě využití IP telefonie v rámci privátních sítí
(volání mezi firemními pobočkami) se toto řešení využívá i ke komunikaci v
rámci klasické telefonní sítě.

Klasická vs. IP telefonie
Oproti klasické telefonii má ta internetová celou řadu výhod:
Jedná se o digitální technologii. Telefonování prostřednictvím VoIP tudíž
umožňuje stejné pohodlí a vymoženosti, které známe například z mobilních GSM
telefonů (informace o volajícím, telefonní seznam apod.).
Je nezávislá na lokalitě. Klasická pobočková ústředna a její telefony musejí
být umístěny v téže budově nebo v nejbližším okolí. V případě VoIP může být
Call Manager (funkční obdoba telefonní ústředny) umístěn kdekoliv na internetu,
stejně jako jeho IP telefony. Firma, která má více vzdálených poboček, by
musela mít pobočkovou ústřednu v každé lokalitě. Pokud se rozhodne využívat IP
telefonii, stačí pak takové společnosti pouze jeden Call Manager, což značně
snižuje nároky na vybudování a údržbu virtuální telefonní sítě.
Jakékoliv změny v telefonní síti lze provádět mnohem flexibilněji a rychleji,
většinou pouze změnou nastavených parametrů aplikace Call Manager. Například
přemístění IP telefonu znamená pouze změnu údaje v tabulce Call Manageru, a to
pouze v případě změny jeho IP adresy.
IP telefonii je možné provozovat i tam, kde neexistují klasické telefonní linky
například bezdrátově či po optické síti.

Jaký typ řešení zvolit
Společnosti s rozsáhlou infrastrukturou, které již investovaly do oddělených
hlasových a datových sítí, mohou využít takzvaných hybridních řešení. Jedná se
o služby VoIP částečně provozované přes klasické hlasové sítě a zařízení.
I při budování takového řešení je však dobré dbát na možnost jeho pozdějšího
rozšíření na jednotnou, plně konvergovanou technologii, jakmile se investice do
klasických technologií vrátí. U společnosti, která buduje novou infrastrukturu,
je výhodnější použít již plně konvergované řešení.

Technické podmínky
Pokud nějaký projekt implementace VoIP selže, je to téměř vždy vinou podcenění
technologických požadavků. Před započetím každého projektu je třeba důkladně
analyzovat potřeby společnosti i s přihlédnutím k možným scénářům jejího
dalšího vývoje. Jen na základě takto získaných informací je možné navrhnout
dostatečně robustní infrastrukturu. Pokud finanční podmínky tlačí dodavatele ke
kompromisním řešením, rozhodně by to nemělo být na úkor dostatečné kapacity
datové sítě.
Kvalita hovorů realizovaných prostřednictvím IP telefonie je závislá na
rychlosti a kvalitě internetové konektivity uživatele. Aby poskytovatelé VoIP
služeb zaručili stejnou úroveň jako v případě klasických hovorů, mají většinou
stanoveny minimální hardwarové nároky, na kterých je možné VoIP provozovat.
Pokud organizace využívá skutečně širokopásmového připojení k internetu, je
dnes rozdíl mezi kvalitou přenosu hlasu po telefonní síti a přes IP síť
prakticky neznatelný.

Cenové podmínky
Hovory v rámci IP telefonie nejsou přenášeny prostřednictvím klasického
telefonního vedení, a proto se na ně nevztahují telefonní poplatky. Obecně
vzato pro VoIP platí, že se hovor začíná zpoplatňovat až tehdy, pokud vystoupí
z internetové sítě a je přepojen do sítě telefonní, kde se účtuje podle
standardní tarifikace konkrétního operátora. V ostatních případech platí
zákazník pouze za připojení k internetu.
Cena IP telefonu je srovnatelná s cenou běžného digitálního telefonu. Pokud se
společnost nechce zbavovat svých klasických telefonů, pronajme si nebo koupí
VoIP gateway (bránu), do které lze zapojit typicky dva nebo čtyři analogové
telefony, které pak komunikují jako IP telefony.
Srdcem firemní telefonní sítě je digitální obdoba pobočkové ústředny aplikace
Call Manager, která bývá provozována na běžném serveru. Náklady na vybavení
potřebným hardwarem (Call Manager, IP telefon/VoIP gateway) jsou oproti
klasické telefonii podstatně nižší.
Srovnáme-li ceny za minutové hovorné u standardního business tarifu
dominantního operátora s hovorným IP telefonie alternativního operátora a
vezmeme v úvahu rozdílnou tarifikaci (hovor je zpoplatňován po sekundách),
dosahuje finanční úspora obvykle kolem 40 %. Zákazník nemusí platit žádné
paušální poplatky, platí za to, co skutečně provolá. Až 100% úspory nákladů
může organizace dosáhnout v případě využití VoIP technologie pro volání mezi
svými pobočkami.

Kritéria výběru partnera
Kritériem specifickým pro VoIP je schopnost poskytovatele zajistit průtok
paketů VoIP tak, aby probíhal rovnoměrně v reálném čase. Nejtěžší je splnit
tento úkol na poslední míli tedy na zákazníkově přípoji na poskytovatelovu
datovou páteř. Základní podmínkou zdárného splnění úkolu je, aby poskytovatel
osadil každou zákaznickou přípojku na obou koncích vlastními aktivními prvky
sítě, umožňujícími řídit provoz na přípojce. Samozřejmým předpokladem je
dostatečná kapacita.
Použití technologie VoIP není dnes ještě v poloze automaticky fungující
procedury typu plug--and-play, při její implementaci je třeba překonávat
podobné překážky, jaké měly například GSM sítě v dobách svých začátků, kdy se
různé lokality velmi lišily kvalitou hovoru. V případě VoIP však nejde o
kvalitativní rozdíly v různých místech, ale v různou dobu, při různém zatížení
datové sítě a internetové přípojky. Proto je určitě užitečné dohodnout si s
poskytovatelem po dobu nejméně jednoho týdne vhodný testovací provoz na jím
zapůjčených zařízeních. Na výběru zařízení pro testy příliš nezáleží, jde o
test chování datové sítě a internetové přípojky při přenosu dat v reálném čase.
Ostatní kritéria, jež by měl splňovat dobrý poskytovatel VoIP, jsou již
obecnými kritérii pro výběr dobrého poskytovatele internetových a telefonních
služeb technologická zdatnost, spolehlivost, pohotovost a další.
Autor je ředitelem odboru systémových služeb v telekomunikační společnosti
InWay.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.