Lexmark Optra K 1220

Jaké vlastnosti by vlastně měla mít dobrá tiskárna? V první řadě jistě kvalitní tisk, jehož rychlost by neměla u


Jaké vlastnosti by vlastně měla mít dobrá tiskárna? V první řadě jistě kvalitní
tisk, jehož rychlost by neměla uživatele zdržovat, na druhém místě pak
bezesporu figuruje cena, jež by měla odpovídat poskytovaným kvalitám. Jako
objekt testování v tomto případě posloužila laserová tiskárna Lexmark Optra K
1220 a výsledky našeho snažení nyní předkládáme.
Základní data
Lexmark Optra K 1220 je klasická laserová černobílá tiskárna pracující v
rozlišeních 300, 600 a 1 200 dpi. Nejvyšší rozlišení je navíc děleno na
normální a obrazovou kvalitu tisku. Procesorová deska je osazena procesorem
Intel 80960 a operační pamětí 2 MB, kterou lze přídavnými paměťovými moduly
rozšířit až na celkových 66 MB. Tiskárna je ovládána jazyky HP PCL 5, HP PCL 6
a PostScript Level 2. V základním provedení jsou data přenášena do tiskárny
prostřednictvím paralelního kabelu, připojeného na rozhraní Centronics IEEE
1284 B, umožňující obousměrnou komunikaci.
Tiskárna je určena pro provoz se zátěží do 15 000 výtisků měsíčně. Podporuje
tisk na papír formátu A4, Letter, Exec a samozřejmě i menší. Kromě běžných
papírů však lze tisknout i na obálky, štítky a transparentní fólii. Udávaná
rychlost tisku je 12 stránek A4 za minutu. Vnější rozměry tiskárny v základní
verzi jsou 286 x 402 x x 400 mm, otevření přední a zadní stěny pro rovný
průchod papíru samozřejmě udávanou délku prodlužuje. Celková hmotnost 17 kg
zaručuje uživateli snadnou manipulaci i bez nutnosti shánění přepravního vozíku.
Podavače a doplňky
Tiskárna pracuje s automatickým podavačem nebo ručním zakládáním papíru.
Automatický podavač je ve spodní části tiskárny a pojme 250 listů papíru s
běžnou gramáží 60-90 g/m2. Pomocí zarážek je třeba nastavit velikost papíru,
aby nedocházelo k jeho chybnému podání. Ruční zakládání je přístupné po
odklopení části přední stěny tiskárny. Není automatické, je třeba vkládat
jednotlivé listy samostatně a je možné použít vyšší gramáž papíru 60-105 g/m2.
Obálky, štítky či fólie se vkládají také přes tento podavač.
K dispozici jsou i další doplňky tiskárny, pro jejich získání je však třeba
opět sáhnout do vlastní peněženky. Výrobce nabízí druhý automatický podavač pro
450 listů papíru, který se instaluje pod tiskárnu. V praxi se na něj prostě
tiskárna postaví. Dalším rozšířením je víceúčelový automatický podavač, který
se "zavěšuje" do prostoru pro ruční zakládání papíru na přední straně tiskárny.
Je určen pro volitelné automatické podávání 90 listů papíru, 10 obálek, 20
fólií nebo 30 archů se štítky.
Výstupní podavač je na vrchní straně tiskárny, tisknutý materiál je vysunován
potištěnou stranou dolů (face down). Tiskárna podporuje i tisk s přímým
průchodem, při němž je materiál vysunován na otevřenou část zadní strany
tiskárny, s orientací face up. Nemusím zdůrazňovat, že toto řešení je určeno
právě pro tisk na fólie či jiná média, kterým přílišné ohýbání neprospívá.
Kapacita zadního výstupu je omezena na 20 listů.
Náklady na provoz
Pro výpočet nákladů je třeba spotřební materiál rozdělit do 2 částí. Kromě
vlastního toneru, který je v prodeji v jednotlivém balení za 2 866 Kč, nebo ve
zvýhodněném dvojitém balení za 5 330 Kč (obě ceny bez DPH), je třeba počítat i
s nákupem tiskové jednotky v ceně 6 790 Kč (bez DPH). Životnost toneru udává
výrobce na 5 000 výtisků, tisková jednotka by měla vydržet 32 500 výtisků.
Náklady na tisk jedné strany A4 při běžném 5% pokrytí se tak pohybují kolem
0,70 Kč. Je třeba si uvědomit, že při volbě nižšího rozlišení tiskárna pracuje
v ekonomickém režimu a spotřeba toneru je menší.
Další možnosti rozšíření
V úvodní části jsem se již zmínil o možnosti zvýšit kapacitu paměti na
celkových 66 MB, tiskárna je však připravena i na další vylepšení hardwaru.
Patří sem zejména možnost instalace Flash paměti s kapacitou 1, 2 nebo 4 MB. Do
této paměti pak lze nahrát fonty, loga nebo formuláře. Jinou volbou je
instalace rozšiřující karty s pevným diskem do volné pozice na procesorové
desce. Na disk velikosti 2,5" pak lze ukládat kromě fontů a formulářů i tiskové
úlohy. Pokud se nerozhodnete pro disk, můžete do stejné pozice vložit síťovou
kartu, případně 3portovou kartu s infračerveným portem, sériovým rozhraním a
portem pro LocalTalk.
Dokumentace a programy
Společně s tiskárnou jsou uživateli k dispozici programy na dodávaném CD-ROMu.
Ovladače i program Mark Vision utility jsou určeny pro širokou škálu operačních
systémů DOS, Windows 3.x/95/NT, OS/2 Warp a Macintosh. Dokoupit lze verze pro
UNIX a Sun System. Kromě ovladačů je možné z CD-ROMu nainstalovat dodávané
fonty písem, nebo si zde přečíst obsáhlou dokumentaci v souborech pro Acrobat
Reader. Vlastní prohlížecí program je na CD-ROMu k dispozici.
Dáváte-li přednost tištěnému materiálu, můžete získat informace z uživatelské
příručky, která na téměř 300 stranách poskytuje návod k instalaci i rady v
případě rozšiřování tiskárny nebo nějaké závady. Texty v příručce jsou bohatě
doplněny obrázky. U testované tiskárny byly programy a dokumentace pouze v
angličtině, podle prodejce bude tiskárna na trhu s českým návodem k použití.
Praktický provoz
Prvním krokem ke správnému používání tiskárny je samozřejmě instalace jejích
ovladačů. Dodávaný CD-ROM disk obsahuje utilitu, ze které lze snadno ovladače i
programy zvolit a instalovat do počítače, s nímž je tiskárna propojena.
Parametry tiskárny se nastavují ovládacími prvky na její horní straně nebo
pomocí dodaného programu Mark Vision utility. Ten tiskárnu detekuje a nabídne
uživateli stejné možnosti nastavení jako menu vlastní tiskárny.
Po restartu počítače jsou ve složce tiskáren k dispozici 2 ovladače. První z
nich je určen pro režim práce v jazyce PCL, druhý pak pro PostScript. Volba
ovladače záleží na konkrétních potřebách tisku. PostScript je rychlejší u tisku
písma a pomalejší u grafiky, kde však dosahuje lepších výsledků.
Bezproblémového tisku české diakritiky lze docílit nuceným downloadem použitých
fontů v substituční tabulce PostScriptového ovladače nebo zpracováním písma
jako bitmapy. Při použití ovladače pro PCL není třeba fonty nijak nastavovat,
grafický tisk je rychlejší, ale u tisku rastrových obrázků méně kvalitní.
Kvalita tisku obecně je u této tiskárny velmi vysoká. Jednotlivé režimy 300,
600 a 1 200 dpi se od sebe dostatečně odlišují. Pokud nepotřebujete tisknout
speciální jemnou grafiku, rozlišení 600 dpi vám zcela jistě postačí. Při volbě
1 200 dpi lze dosáhnout velmi plynulých přechodů odstínů.
Vzhledem k tomu, že nám byl dodán i víceúčelový podavač, vyzkoušeli jsme jeho
připojení a funkci. Připojení spočívá v již popsaném zavěšení do prostoru
ručního zakládání papíru, navíc je třeba propojit ovládací kabel podavače do
konektoru na přední straně tiskárny. Při využití v praxi je nutné nastavit nový
hardware i v ovladači tiskárny. Zde lze samozřejmě zvolit místo, odkud bude
papír odebírán. Příjemné je doplnění ovladače o zobrazení, na němž je zvolený
zdroj papíru označen.
Testy
Při testování byla kromě kvality tisku ověřována i jeho rychlost. První výtisk
textového souboru Word trval od 25 do 45 vteřin podle nastavení ovladače a
směrování tisku, další výtisk pak opustil tiskárnu za 5 vteřin. Mohu tedy
potvrdit údaj výrobce o rychlosti 12 stránek za minutu. V praxi jsem chtěl
vyzkoušet i rozdíl mezi volbami Quality a Image Quality, nebyl jsem však
úspěšný. Druhá volba je totiž tak náročná na paměť tiskárny, že základní
kapacita, tedy 2 MB, byla přeplněna a tisková úloha nebyla provedena. Při
použití ovladače PCL dala tiskárna hlasitým pískáním najevo, že není schopna
úlohu provést. U PostScriptu není po instalaci tiskárny výpis chybových hlášení
v ovladači standardně nastaven. Uživatel se důvod neprovedení úlohy dozví jen v
případě, že výpis chyb zaškrtnutím v menu ovladače aktivuje. Pro doplnění
uvedu, že v obou případech byl režim tiskárny nastaven jak na tisk na pozadí,
tak i na přímé směřování do tiskárny. Důležitým faktem zůstává, že v dodané
dokumentaci je chybové hlášení popsáno i s doporučením, jak úlohu vytisknout,
tedy snížit rozlišení nebo rozšířit paměť tiskárny.
Část testu byla věnována ověření přístupnosti tiskárny pro její rozšíření.
Instalace nového hardwaru je v dokumentaci velmi dobře popsána a v praxi ještě
lépe proveditelná. Přestože jsme neměli žádný paměťový modul nebo rozšiřující
kartu k dispozici, nic nám nezabránilo provést velmi rychlou "rozborku a sborku
tiskárny vzor K 1220". Ověřili jsme i manipulaci při výměně toneru, resp.
tiskové jednotky. Je potěšitelné, že jednotlivé části tiskárny jsou dobře
přístupné. Tím nemám na mysli jen běžně přístupné výměnné části, ale i
procesorovou desku a pozici pro rozšiřující kartu.
Závěrečné hodnocení
Tiskárna Lexmark Optra K 1220 poskytne svému uživateli kvalitní tisk a slušnou
rychlost výtisků, navíc je připravena pro další rozšíření vlastních možností i
pro použití v síti. Dodávaný software i dokumentace jsou na vysoké úrovni,
uživatelé by jistě uvítali i českou verzi, která zatím není k dispozici.
Tiskárnu Lexmark Optra K 1220 v základním provedení nabízí společnost Altmark,
s. r. o., za 33 700 Kč vč. DPH (27 622 Kč bez DPH). Víceúčelový podavač, který
jsme měli možnost testovat, je v prodeji za 9 710 Kč vč. DPH (7 960 Kč bez
DPH). Cena podle mého názoru odpovídá kvalitám hardwaru, neboť jistě existují
tiskárny rychlejší a dražší, lze však najít i levnější modely, které ale
neposkytují tak vysoké rozlišení tisku.
8 1302 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.