Leží naše budoucnost v síťové ekonomice?

Na otázku, zda budoucnost je opravdu v síťové ekonomice, se snažili nalézt odpověď přednášející i účastníci na...


Na otázku, zda budoucnost je opravdu v síťové ekonomice, se snažili nalézt
odpověď přednášející i účastníci na konferenci Elektronický Business. Dvoudenní
konference se již po čtvrté konala v pražském hotelu Diplomat (21.-22. května).

Veletrh ComNet, navzdory klesajícímu počtu vystavovatelů a návštěvníků, stále
patří v Praze k vrcholům jarní sezony prezentací počítačových a
telekomunikačních technologií. Ač menší, ComNet letos získal opět kladné
hodnocení od mnoha vystavovatelů. "Naše společnost se stala již tradičním
vystavovatelem na veletrhu ComNet Prague a všechny naše účasti byly velmi
úspěšné," řekl Ivo Kraváček, ředitel společnosti Intelek. "I přes neúčast
některých významných telekomunikačních operátorů reprezentuje ComNet Prague
důležité místo k setkání s našimi partnery a zákazníky a jsme spokojeni jak s
organizačními, tak s obchodními a prezentačními aspekty veletrhu."
Tradičně vysokou úroveň, dle výsledků ankety mezi účastníky, potvrdila
doprovodná konference Elektronický Business.
Sledovat přednášky předních tuzemských odborníků na oblast elektronického
businessu mohlo nejen více než 140 registrovaných účastníků, ale díky přímému
internetovému přenosu i zájemci o tuto problematiku z celého světa. V pěti
hlavních blocích (Strategie e-businessu, Technologie pro e-business, Bezdrátová
budoucnost, Důvěryhodné obchodování, CIO Informační manažer nové ekonomiky) se
vystřídalo 26 přednášejících.
Po skončení konference jsme požádali několik účastníků o jejich dojmy. O své
názory se s námi podělili kromě jiných i Petr Holubec, ředitel společnosti Twin
Tech, Magdalena Carachová, zástupkyně vedoucího katedry aplikované informatiky
na Ekonomické univerzitě v Bratislavě, Milan Šenfeld, manažer provozu elektro
EMĚ I Horní Počaply a Ing. Josef Hudec, IT manažer společnosti Austin Detonator
Vsetín.
Jaká myšlenka vás na konferenci Elektronický Business nejvíce zaujala?
Holubec: "Účastnit jsem se z časových důvodů mohl pouze první zahajovací den.
Více tedy než tato vystoupení nemohu hodnotit. Nejvíce mě zaujalo vystoupení
pánů Felixe (Oracle) a Kaláška (HP) pro jejich všeobecný přehled a pohled do
kuchyně velkých a úspěšných firem. Potvrdila se mi domněnka, že velké firmy
nejsou úspěšné proto, že jsou velké, ale protože mají nějakou vizi, kterou se
snaží uskutečnit. Mám pocit, že samy k sobě jsou mnohem náročnější, než si
nezasvěcený pozorovatel dokáže představit. Jednoznačně to vyplývá z poznámek
pana Felixe o tlaku šéfa firmy na redukci firemních nákladů. Je to skvělý
příklad obecně pro podnikání v jakémkoli oboru. "Srovnávat s problémy české
ekonomiky denně prezentovanými médii je zbytečné toto je úplně jiný, inovativní
a moderní svět. Minulý týden jsem se zúčastnil také konference Tvůrčí odkaz
Tomáše Bati ve Zlíně. Je zajímavé, že na první pohled nesouvisející věci jsou
si tak blízké..."
Carachová: "Je ťažké jednoznačne odpovedať na túto otázku. V každej prezentácii
bola minimálne jedna a spravidla viac myšlienok, ktoré ma zaujali. Takže len
napr. konštatovanie RNDr. Pavla Kaláška, CSc., generálneho riaditeía
Hewlett-Packard ČR, že kíúčom k úspechu organizácie v budúcnosti bude
vytváranie aliancií, ktoré budú riadené trhom a vstupenkou do týchto aliancií
bude schopnosť poskytnúť výraznú pridanú hodnotu. Ďalej predstavenie Business
Intelligence, ako technicky dokonale zvládnutého systému práce s existujúcimi
informáciami a jeho začlenenie do IS podniku, Mgr. Martinom Papežom, riaditeíom
stratégie a aliancie, Sybase ČR, prezentácia optimalizácie vnútorných procesov,
aplikácií pre styk so zákazníkmi a dodávateími s neuveriteínou úsporou vo výške
jednej miliardy dolárov na prevádzkových nákladoch vo firme Oracle, predvedenou
Ing. Ondrejom Felixom, CSc., riaditeíom pre strednú a východnú Európu v oblasti
služieb, Oracle Czech, atd."
Šenfeld: "Nosnou myšlenkou se mi k mé potěše zdá, že všichni cítí růst
koncového zákazníka spolu se vším tím novým technickým děním, a proto se snaží
co nejlépe standardizovat, poskytovat mu komplexní služby za jeho nemalým
úsilím vydělané peníze (jinými slovy rozmazlovat ho, aby setrval)."
Hudec: "Z příspěvku ing. Honiga: V "síťové" ekonomice budou dnešní "e-"
technologie samozřejmou součástí komplexních IT řešení."
Která z problematik, probíraných v rámci konference, je pro vaši společnost
aktuální?
Holubec: "Celé téma sekce "Strategie e-businessu"."
Carachová: "Je to prehíad aktuálneho stavu a technologických trendov v oblasti
e-businessu. Nakoíko pÖsobím na Ekonomickej univerzite, veími ma zaujali
prezentácie prof. Ing. Jiřího Voříška, CSc., ktorý poukázal na nutnosť zmeny
konceptu a princípov riadenia podnikov a riadenia IS/IT, a prof. Ing. Jaroslava
Jandoša, CSc., ktorý vynikajúcim spÖsobom vymedzil pojmy a vzťahy novej
ekonomiky."
Šenfeld: "Koncentrace, diferenciace a zpřístupnění datové základny."
Hudec: "Sjednocení komunikační infrastruktury firmy."
Jsou pro vás konference přínosem a zdrojem informací?
Carachová: "Určite áno. Je to príležitosť stretnúť sa s odborníkmi z oblasti
IT, zistiť, aká je súčasná prax a jej budúce smerovanie."
Šenfeld: "Je to samozřejmě výborná a koncentrovaná příležitost pro orientaci v
problematice zejména z toho důvodu, že jsou zastoupeny všechny zájmové skupiny."
Myslíte si, že je opravdu budoucnost businessu v síťové ekonomice?
Holubec: "Otázka je myslím trochu zavádějící, jako by řešením mohly být dvě
nezávislé cesty budoucnost se síťovou ekonomikou nebo bez ní. Myslím, že je to
realita a záleží na každém, jak se s tímto faktem vyrovná. Osobně bych se ptal,
jaká bude ta budoucnost, protože mnoho věcí její kvalitu ovlivní. Pokud
výsledkem bude spokojený a vyrovnaný člověk se skromnou spotřebou, ale skvělou
kvalitou života umožněnou právě síťovou ekonomikou, s minimální armádou
úředníků a směšnými daněmi s možností žít, kde se momentálně líbí..."
Carachová: "Myslím, že vývoj v tomto smere sa už nedá zvrátiť. Svet
počítačových sietí a svet telekomunikácií sa bude ďalej rozvíjať a e-business
aplikácie v ňom.
Šenfeld: "Tempo i stále rostoucí náročné požadavky doby tomu nasvědčují. Nejsem
si jist, zda se dokonce nerodí nový E(I)-Homo Sapiens"
Hudec: "Síťovou ekonomiku chápu spíše jako prostředí s množinou nových možností
a efektivních nástrojů. Bez ní to nepůjde. Business však jsou a budou hlavně
lidé."
Z názorů účastníků je zřejmé, že problematika smysluplné integrace informačních
a komunikačních technologií do praxe našich podniků je stále velmi aktuální. 1
0961 / kap

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.