Leží peníze na ulici?

"Féničané vynalezli peníze. Bohužel, vynalezli jich málo," říká aforismus a my se s tímto neblahým dědictvím pot


"Féničané vynalezli peníze. Bohužel, vynalezli jich málo," říká aforismus a my
se s tímto neblahým dědictvím potýkáme dodnes. A to zdaleka nejen jednotlivci,
ale i celé státy. Obrat "nedostatek prostředků" zaujímá, obávám se, z hlediska
statistiky jedno z čelných míst na stránkách tisku všech kontinentů.
Stal se natolik samozřejmým zaklínadlem, že často vůbec neuvažujeme, zda je v
daném případě jeho použití oprávněné. Jedním z příkladů může být například
využití financí z programu EU Phare. Ty počítačové firmy, které se s úspěchem
účastní výběrových řízení pro projekty Phare, kromě toho, že vysoce oceňují
transparentnost těchto tendrů, hovoří často o jistém zklamání představitelů
Evropské unie z překvapivě malého množství českých podniků a institucí, které
čerpají finance z prostředků Phare. Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko
všechny tyto země dostaly v loňském roce od Evropské unie v rámci Phare
podstatně víc než ČR a například Slovensko s polovičním počtem obyvatel pro
sebe "vybojovalo" devět desetin českého podílu. Na rozdíl například od Polska
či Maďarska trpí řada českých subjektů nepochopitelnou neschopností "říct si" o
evropské peníze a přitom leckdy není těžké na ně dosáhnout. O určité
nepružnosti České republiky v tomto směru svědčí koneckonců i sám název
programu Phare (Poland and Hungary Action for Reconstruction of Economy) je
zřejmé, že tyto dvě země byly od začátku nesrovnatelně aktivnější ve vztahu k
využití možností, jež EU nabízí. Zdá se tedy, že často jde jen o to vymyslet,
zformulovat a obhájit příslušný projekt. Ti, kteří se o to pokusili, jsou pak
často překvapeni tím, jak snadno se podařilo onen osudový nedostatek prostředků
odstranit.
A na závěr možná ještě úplně krátká poznámka naši diplomaté například v Paříži
si často stěžují na jednu věc: zatímco třeba i čtvrtá generace polských či
maďarských emigrantů ve Francii stále v rámci svých možností pomáhá "staré
vlasti", drtivá většina Čechů, z nichž mnozí v Čechách dokonce vyrostli, po
zemi svého původu ani nevzdechne.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.