Liberalizace bude jen na oko?

S končícím rokem 2000 by se mělo v České republice stmívat nad monopolem Českého Telecomu. Nicméně se zdá, že sv


S končícím rokem 2000 by se mělo v České republice stmívat nad monopolem
Českého Telecomu. Nicméně se zdá, že světla zatím nehasnou jak jinak si může
jen trochu uvažující člověk vysvětlit fakt, že národní operátor oznámil pro
příští rok zvyšování cen? Při bližším pohledu je situace zřejmější kolaps
jednání o propojovacích dohodách znamená přinejmenším oddálení reálného vstupu
konkurence na trh. Podívejme se tedy poněkud podrobněji na situaci, která
panuje na českém telekomunikačním trhu jen pár dní před liberalizací.

Zhruba od září letošního roku nabraly přípravy alternativních telekomunikačních
operátorů na obrátkách většina z nich zažádala o licence na provozování
hlasových služeb prostřednictvím veřejné pevné telefonní sítě a začátkem
prosince jimi disponovaly společnosti Aliatel, Callino, Contactel, Globix eTel,
GTS a Kiwwi. Společnosti okamžitě zahájily jednání o propojovacích dohodách s
Českým Telecomem (ČT). Propojení sítí je totiž nezbytnou podmínkou reálné
existence služeb alternativních operátorů bez možnosti využívat síť
dominantního operátora se jejich klienti v podstatě nikam nedovolají. Jednání
však naprosto ztroskotala na cenách, které ČT navrhnul. Český Telecom se
zachoval zcela podle očekávání těžko se dal čekat gentlemanský přístup ke
konkurentům, kteří na něj z jedné strany útočí a na druhé straně jsou na
spolupráci s ním odkázáni. Vzniklou patovou situaci by měl řešit nezávislý
regulační orgán tedy Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Rozetne ČTÚ tento
gordický uzel utahovaný protichůdnými zájmy zúčastněných stran? Vystupování ČTÚ
na veřejnosti zatím vskutku nelze označit za aktivní. Přestože se pracovníci
ČTÚ zúčastnili jednání nových operátorů s ČT a byli svědky jeho rozporů, úřad
vzal nastalou situaci na vědomí teprve po 5. prosinci, kdy mu byl doručen
společný dopis alternativních operátorů, ve kterém byl výslovně upozorněn na
vzniklou situaci.

Krok za krokem...
nĘO potřebě nového telekomunikačního zákona (TZ) se jednalo již v roce 1975.
nĘPoslední aktualizace TZ, která nebyla historická, proběhla v roce 1992
přihlédla ke změněné politické situaci a víceméně uvolnila mantinely. Starý
zákon totiž počítal pouze s SPT (Správa pošt a telekomunikací) jako s
monopolním státním podnikem.
nĘNovelizace však byla nedostatečná, na změny v zákoně byl tlak jak ze strany
EU, tak od alternativních operátorů. Vzniklo několik iniciativ na podporu změn
nejznámější byla zřejmě poslanecká iniciativa poslance Zimy, na jejímž základě
vznikl návrh TZ, který však v parlamentu a při diskuzích neprošel. nĘV letech
1997-99 se tříbily myšlenky a názory na nové znění stále potřebnějšího zákona,
proběhlo několik seminářů, které řídil poslanec Zima. nĘNásledovala takzvaná
Iniciativa99, ve které se angažoval konzultant v oblasti telekomunikací
Ladislav Chrudina a alternativní operátoři, kde byla znova zdůrazněna potřeba
nového telekomunikačního zákona. Nakonec po usilovné diskuzi a v podstatě i
politickém boji prošel nový TZ 151/2000. Vstoupil v platnost 1. 7. 2000.
nĘZákon předkládala vláda premiéra Tošovského, schvalován však byl již za vlády
sociální demokracie a Miloše Zemana. V té době byla největší pozornost věnována
problému přenositelnosti čísla a volbě operátora, jednalo se však i o dalších
důležitých skutečnostech, jako je např. statut ČTÚ a stupeň jeho nezávislosti.
Přestože ve světě se již většina těchto problémů řešila, nebyla jim v návrhu
zákona věnována dostatečná pozornost. Dá se tedy očekávat, že v nejbližší době
vyvstane nutnost zákon novelizovat. nĘV půlce letošního roku zveřejnila EU 5
dokumentů, které výrazným způsobem mění regulační rámec telekomunikací v zemích
EU. Součástí navrhovaných změn je např. i řešení unbundling local loop tedy
propojování či sdílení místních smyček telekomunikačních sítí. Změny by měly
platit od roku 2002, členské země je musejí uplatnit a přidružené země zahrnout
do své legislativy. I proto je nutné tento zákon novelizovat.

Historie Českého Telecomu
1989 státní podnik Správa pošt a telekomunikací (SPT) Praha 1991 založena
společnost EuroTel Praha, působící v oblasti mobilních telekomunikací jako
společný podnik SPT Praha a konsorcia Atlantic West 1993 ze státního podniku
SPT Praha vznikají SPT Telecom, a Česká pošta zprovoznila první část digitální
sítě 1994 transformace v akciovou společnost SPT Telecom 1995 spojení se
strategickým partnerem, mezinárodním konsorciem TelSource 1997 květen:
společnost rozšiřuje nabídku služeb provoz zahajují služby Internet OnLine a
euroISDN 1998 červen: akcie společnosti SPT Telecom mají nominální hodnotu 100
Kč, a to v důsledku rozštěpení akcií v poměru 1 : 10. V návaznosti na štěpení
jsou akcie společnosti umístěny na Londýnské burze ve formě globálních
depozitních poukázek (GDR) 2000 změna identity, akciová společnost Český
Telecom
0 3297 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.