Liberalizace? Jsme připraveni!

"U Cisca žijeme psí život jeden rok tu vydá za sedm," říká Miloslav Rut, country manager pro Českou republiku a Sloven...


"U Cisca žijeme psí život jeden rok tu vydá za sedm," říká Miloslav Rut,
country manager pro Českou republiku a Slovensko. Ten první "psí" rok má právě
za sebou a my jsme ho při té příležitosti požádali o rozhovor.
Za ten rok se vám hodně povedlo. Co byste ještě chtěl zlepšit?
Dvě věci. Jednak je to pokrytí některých segmentů trhu, konkrétně oblast
průmyslu a "utilit". Klíčové pro nás je vybudování kvalitního prodejního kanálu
pro tento segment zde mají naši konkurenti náskok. Druhou sférou, kde rozhodně
můžeme dosáhnout více, je oblast telekomunikací. Cisco nebylo tradičním
partnerem telekomunikačních firem pro páteřní systémy a rádi bychom se jím
stali. Produkty i služby na to dnes určitě máme.
Nahráváte mi na další otázku. Blíží se rok 2000 a s ním i liberalizace
telekomunikací v ČR. Co to pro vaši firmu znamená?
Jsme dobře připraveni, protože liberalizace na českém trhu bude probíhat s
určitým zpožděním oproti Evropské unii a především oproti Spojeným státům. Tam
už k liberalizaci došlo a všichni firmy poskytující datové přenosy, internetoví
"provideři" i vlastníci velkých datových sítí zjistili, že s pomocí našich
produktů lze velice snadno do datové infrastruktury implementovat hlas. To
znamená obrovskou konkurenční výhodu oproti tradičním poskytovatelům hlasových
služeb, protože opačný postup, tedy implementovat datový přenos na hlasové
služby, je neporovnatelně komplikovanější a dražší záležitost.
Zmínil jste se o některých problematických segmentech trhu. Kde se vám naopak
dařilo?
Ve dvou oblastech v bankovnictví a ve státní správě. Z 10 největších bank v ČR
dodáváme svá řešení do 6 a v dalších třech máme některé naše produkty. Asi
nejzajímavější projekt v současnosti probíhá v Investiční a poštovní bance, kde
nahrazujeme našimi prvky stávající síť. Stejná situace je i na Slovensku, kde
máme také instalace ve všech největších bankách.
Pokud jde o státní správu zde je naše pozice rovněž dobrá. Většinou platí, že
když se řekne "síťová technologie", rozumí se tím Cisco. Problémem v této
oblasti je spíše nedostatek finančních prostředků. Zajímavé projekty existují,
ovšem chybí peníze.
Jaký je vlastně váš podíl na českém trhu?
Podle posledního výzkumu IDC jsme měli v ČR asi 32% a na Slovensku 38% podíl na
trhu. Ten výzkum ovšem zahrnoval i síťové karty, které Cisco neprodává vůbec, a
huby, které prodáváme jen ve velmi omezené míře. Pokud odstraníme tyto 2
položky z portfolia aktivních síťových prvků, pak má Cisco v České republice
49% a na Slovensku dokonce 64% podíl na trhu.
Hitem dnešní doby je elektronický obchod. V jednom ze svých předchozích
rozhovorů jste se zmínil o dvou bariérách jeho rozvoje v ČR: nezvyk používat
karty v platebním styku a obavy o bezpečnost přenosu. Jaké vidíte cesty k
jejich překonání?
Pokud jde o tu první, myslím, že čím více se budeme integrovat do evropských a
potažmo světových struktur, tím více se bude tato bariéra zmenšovat. Co se týká
bezpečnosti přenosu dat: Cisco má prostředky jak zajistit, aby data, která se
pohybují po síti, nebyla zneužita. Nicméně musíme si uvědomit, že "hackerství"
představuje jen zlomek většího rizika. A tím je narušení bezpečnostních systémů
zevnitř jednotlivých organizací. Zabránit tomu, aby někdo nezneužil informace,
ke kterým má přístup zevnitř firmy, je daleko komplexnější problém.
Nortel nedávno koupil Bay Networks. Neobáváte se, že něco podobného postihne i
vás?
Těžko. V danou chvíli je kapitalizace naší firmy okolo 100 miliard dolarů.
Kapitalizace Bay Networks v době jeho koupě byla asi 8 miliard. Kapitalizace
3Com, v některých oblastech našeho největšího konkurenta, je rovněž asi 10
miliard. Kapitalizace Cisca je tedy dnes srovnatelná s Lucent Technologies a na
to, aby nás někdo koupil, by musel být opravdu velmi silný. Myslím, že taková
firma neexistuje. Co ovšem probíhat bude, je další sdružování firem
poskytujících datový a hlasový přenos a vytváření aliancí.
Jaké jsou priority Cisca pro nejbližší období?
Pro Cisco je důležitý rozvoj ve 3 oblastech. Za prvé je to dokončení projektu
poskytování "end-to-end" řešení, tedy vytvoření portfolia produktů, které
umožní zákazníkovi budovat kompletní homogenní síť. Za druhé je to 5 fází
multimediální strategie. V současnosti jsme ve 3. etapě a cílem je vytvořit
řešení pro multimediální přenos. Stejně jako v prvním případě nejde jen o
jednotlivé produkty, ale o řešení, která klientovi umožní vytvořit síť schopnou
přenášet kromě dat i hlas a obraz. Třetí oblastí, kde dokončujeme vytváření
ucelené produktové řady, jsou výrobky pro menší a střední firmy. Jejich
potenciál je obrovský a myslím, že sehrál velkou roli v tom, že dnes máme např.
42 % podílu Cisca na celosvětovém trhu LAN přepínačů.
Na závěr ještě pár slov o vás. Je mi 36 let, jsem ženatý, mám dceru a jestli se
ptáte na koníčky, tak koníčkem každého manažera, který to myslí vážně, je jeho
práce. Kde jsou časy, kdy jsem přicházel domů v 6 večer. Dneska když se objevím
v osm, je to malý svátek. Snažím se ale neignorovat úplně sport, kdysi jsem
aktivně hrával tenis a dodnes mě to baví. Rád cestuji a samozřejmě jsem rád s
rodinou.
Slyšela jsem něco o hudbě...
V době vysokoškolského studia jsem se hudbou i živil. Hrál jsem v
profesionálních skupinách, které organizoval např. Petr Hannig nebo Daniel
Fikejz, hodně času jsem strávil v nahrávacích studiích, ale to už je hrozně
dávno...
Děkuji vám za rozhovor.
8 1793 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.