Lidé chtějí pracovat doma

Výzkumné agentury Taylor Nelson Sofres Factum a DEMA uskutečnily letos v dubnu průzkum názorů tzv. e-veřejnosti na tém...


Výzkumné agentury Taylor Nelson Sofres Factum a DEMA uskutečnily letos v dubnu
průzkum názorů tzv. e-veřejnosti na témata související s využíváním
informačních a komunikačních technologií.
V dubnu 2002 využívalo počítač ať už v zaměstnání, doma či na jiném místě 45 %
dospělé populace. Celkový potenciál uživatelů nebo zájemců o internet činí asi
50 % dospělých, dá se navíc předpokládat, že toto číslo bude růst s tím, jak
bude stárnout dorůstající generace (do 18 let).
Aktuální je pro veřejnost otázka e-governmentu (elektronický výkon státní
správy). Více než 77 % dotázaných se domnívá, že vláda o lepším fungování
státní správy víc mluví, než koná. Velmi kladně reaguje veřejnost na u nás
zatím prakticky nevyužívanou možnost teleworkingu. S tím, že by vláda měla
vytvořit lepší podmínky v zákonech pro práci doma, souhlasí 79 % dotázaných a
plných 86 % respondentů považuje teleworking za řešení pro zdravotně postižené
občany. Jako největší bariéru pro plošnější zpřístupnění internetu vnímá 56 %
občanů technické znalosti veřejnosti. Celkem 90 % dotázaných připisuje
internetu důležitost pro rozvoj vzdělání a vědy.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.