Lidé klíčem k úspěchu

Léto sice nezačalo nijak žhavě pokud jde o počasí, z hlediska aktuálních událostí ve sféře IT i mimo ni si však n...


Léto sice nezačalo nijak žhavě pokud jde o počasí, z hlediska aktuálních
událostí ve sféře IT i mimo ni si však na nudu stěžovat nemůžeme. Přestože po
dobu letních prázdnin vychází Computerworld tradičně jako čtrnáctideník, uběhly
námv redakci ty dva týdny od posledního vydání i díky nadstandardnímu množství
svátků v kalendáři rekordní rychlostí. Letní doba nicméněj ako vždy přináší
kromě příslibu odpočinku i příležitost vystoupit na chvíli z vyježděných kolejí
a s nadhledem se zamyslet nad věcmi, o nichž sice tušíme, že by se daly
zlepšit, na které však v běžném provozu obvykle nezbývá čas.
Příkladem takového tématu,palčivého pro velkou skupinu manažerů větších i
menších podniků,je nasazení a využívání softwaru pro řízení vztahů se
zákazníky.Z nedávno zveřejněné zprávy IBM Business Consulting Services o
výsledcích celosvětového průzkumu na toto téma, jíž jsem sepodrobně zabývali v
jednom z předchozích vydání Computerworldu,vyplývá, že stanovením vhodných
priorit a výběrem klíčových podnikových procesů lze výrazně zvýšit úspěšnost
implementace systému CRM z nepříliš lichotivých necelých 15 % až na obstojných
80 %.
Probírám-lise poštou, která končí na mém pracovním stole či v mé domácí
poštovní schránce, neustále mě překvapuje, kolik nevyžádaných zásilek a teď
nemám na mysli tiskové zprávy a další profesní informace z oblasti IT je úplně
od věci a bez sebemenší naděje účinně mě oslovit. V oblasti e-mailu jsme si na
to už zvykli odeslání spamu je v podstatě zdarma a náklady na správné zacílení
kampaně by zřejmě převýšily výdaje na prosté masové rozeslání nabídky na
všechny adresy, které jsou momentálně ve firemní databázi potenciálních
zákazníků k dispozici.
Náklady na rozeslání papírové pošty jsou však vyšší a v očích většiny adresátů
má taková hmatatelná korespondence také přiměřeně větší vážnost než
elektronická pošta.Posílá-li mi tedy firma touto cestou nesmyslné nebo třeba
jen špatně adresované nabídky, zpravidla mě od dalšího nákupu u ní spolehlivě
odradí. Korunu všemu pak může nasadit už jen nevyžádaný telefonát...
Největší dopad na úspěšnou realizaci systému CRM má přitom podle vyjádření 373
v rámci výše uvedeného průzkumu dotazovaných špičkových manažerů působících v
podnicích různých velikostí zcela prozaická věc. Nejedná se kupodivu o velké
projekty typu zavádění nových technologií nebo integrace dat, ale o kroky
orientované na lidi, jež obvykle vyžadují konzervativní a postupné investice.
V první fázi, kdy je potřeba naplnit databáze relevantními údaji, samozřejmě
znamená zavedení systému CRM pro odpovědné pracovníky podstatný nárůst objemu
práce, a je proto potřeba realisticky stanovit cíle celého projektu, respektive
jeho jednotlivých fází. Samotná, byť sebelepší technologie nic nevyřeší. Při
efektivní podpoře ze strany managementu a odpovědném přístupu zúčastněných
zaměstnanců se však úspěch dostaví.
A na závěr ještě jeden postřeh na téma lidského faktoru, byť z trochu jiného
soudku klíčem k úspěchu pro politiky jsou také lidé, v tomto případě jejich
voliči.V této souvislosti je zajímavá zpráva, že oba konkurenti v boji o post
příštího amerického prezidenta shodně vytáhli kartu širokopásmového připojení k
internetu. Zatímco George Bush slibuje celoplošnou dostupnost broadbandu v roce
2007 s tím, že v zájmu zachování konkurenčního prostředí bude k dispozici jak
bezdrátový přístup,tak připojení po drátech elektrického vedení, John Kerry
žádápro zavedení širokopásmového internetu daňové úlevy. Kdypak se asi podobné
argumenty objeví v předvolebním boji našich politiků?

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.