Lidé ve smrt papíru nevěří

Internet je vnímán spíše jako konkurence knih než časopisů Jak vyplývá z grafu na titulní straně, jen naprosté mini...


Internet je vnímán spíše jako konkurence knih než časopisů
Jak vyplývá z grafu na titulní straně, jen naprosté minimum respondentů naší
ankety je přesvědčeno, že Internet nahradí papírové noviny a časopisy.
I procento lidí, kteří na naši otázku odpověděli kladně, přitom vesměs soudí,
že k tomu dojde až za více než 10 let (to je názor více než poloviny z oněch 4
%, kteří předpovídají papíru smrt).
Spolu s agenturou AISA jsme se v dotazech na obecnou populaci ptali také na to,
zda Internet a elektronická média časem způsobí konec vydávání klasických
papírových knih. Knihám věští smrt 8 % respondentů, kteří se ovšem liší v
názoru, kdy k tomu dojde (jsou přibližně rovnoměrně rozděleni na kategorie "do
5 let", "do 10 let" a "za více než 20 let").
Poměrně překvapující je tedy zjištění, že lidé předpovídají v souvislosti s
on-line médii smrt spíše knihám než časopisům jinak řečeno, že webové stránky
jsou chápány spíše jako konkurence knih než novin. Zajímavou otázkou v této
souvislosti však bude i hranice mezi papírovými a elektronickými médii jako
taková. S tím, jak přichází elektronický papír (viz str. 1), obě média jaksi
nenápadně splývají.
Obvykle podobné rozbory ukončujeme rozborem závislosti odpovědi na
demografických charakteristikách respondentů. V tomto případě byl však podíl
kladných odpovědí natolik malý, že bohužel neumožňuje žádné podrobnější rozbory
na statisticky významné hladině.
Fenoménu elektronických knih se věnujeme i v redakčním Editorialu na str. 3.
0 2852 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.