Lidí, kteří mají internet doma, je asi čtvrtina

Asi polovina domácností platí za internet méně než 500 korun měsíčně Podle společnosti Factum Invenio, která se kon...


Asi polovina domácností platí za internet méně než 500 korun měsíčně
Podle společnosti Factum Invenio, která se koncem loňského roku zeptala více
než tisíce českých občanů, má z domova přístup k internetu celkem 24 % obyvatel
ČR starších 15 let. Tento podíl přitom plynule roste, když za poslední tři roky
došlo k nárůstu o více než 100 %. Internet doma využívají zejména mladí lidé,
studenti, podnikatelé, vysokoškolsky vzdělaní a také lidé s vyššími příjmy.
Celkem doma s internetem pracuje asi 81 % aktivních uživatelů, tedy osob
používajících internet nejméně jednou týdně. Z výzkumu dále vyplývá, že i přes
výrazný pokles v posledních měsících zůstává nejvyužívanějším způsobem
připojení k internetu z domova klasická komutovaná linka. Razantní nástup však
podle analytiků firmy Factum zaznamenávají další technologie, zejména
bezdrátové připojení a ADSL.
Výše nákladů domácích uživatelů internetu na připojení zůstává dlouhodobě
stabilní. Nejvíce (více než třetina) uživatelů utratí za domácí připojení k
internetu částku v rozmezí 250-500 Kč, necelá třetina pak vydá měsíčně mezi 500
a 1 000 Kč. Méně než 250 Kč za měsíc platí 16 % aktivních uživatelů. Zajímavé
je i zjištění, jak probíhá komunikace se státní správou prostřednictví
internetu. Počet osob, které využívají internet také k vyhledávání informací na
stránkách orgánů státní správy, případně ke komunikaci s úřady, podle průzkumu
společnosti Factum Invenio stále není příliš vysoký. Nejvíce je internet
využíván k získávání informací na stránkách vlády nebo ministerstev (během
posledního půl roku navštívilo stránky některého z těchto úřadů asi 59 %
uživatelů internetu) a na stránkách městských, respektive obecních úřadů (54
%). Například pro hledání volných pracovních míst na webech úřadů práce využilo
internet 27 %, pro osobní kontakt s úřady pouze 16 % uživatelů internetu. K
nejčastěji vyhledávaným informacím na stránkách orgánů státní správy patří
zejména informace o firmách a podnikatelských subjektech, data potřebná k
podnikání, údaje z obchodního rejstříku, zákony, vyhlášky či statistické údaje.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.