Lídři na trhu webových služeb

Vedoucí firmy v oblasti technologií mají ve vztahu k webových službám vysoká očekávání podle nich by měly naplni...


Vedoucí firmy v oblasti technologií mají ve vztahu k webových službám vysoká
očekávání podle nich by měly naplnit celou řadu cílů, od mezifiremní integrace
až po snížení nákladů na vývoj. Přesto, až na některé počáteční pokusy, je
toho z praktických implementací webových služeb k vidění stále relativně málo.
Na otázku, který dodavatel pravděpodobně splní požadavky na řešení při
přechodu na webové služby, odpovídají analytici téměř navlas stejně Microsoft,
Hewlett-Packard, IBM a Sun Microsystems. To odpovídá současnému stavu, kdy
jsme teprve na začátku samotného závodu. Všechny čtyři jmenované firmy jsou
na špici v koncepci webových služeb, přijímají standardy a schopnosti webových
služeb do svých vývojových nástrojů, aplikačních serverů a jejich softwarového
vybavení.
Aby vyhověly očekáváním zákazníkům, budou tyto firmy potřebovat schopnost
pohybovat se na špici, přičemž budou muset vyřešit mnoho problémů, které
stále brzdí přijetí webových služeb. Naštěstí ale již zmínění dodavatelé
stačili
položit masivní základy pro skutečnou interoperabilitu webových služeb.

Komplexní vize .NET
Microsoft bezesporu hrál jednu z prominentních rolí při vývoji architektur
zaměřených na služby. Podle řady odborníků si jeho strategie .NET vede v
oblasti webových služeb nejlépe.
Ustavením vývoje SOAP (Simple Object Access Protocol), jakož i přijetím XML do
své serverové architektury v rámci .NET nechal Microsoft jen málokoho na
pochybách o tom, jakou důležitost přikládá webovým službám v budoucnosti
distribuovaného programování.
Programovací model .NET, včetně nové verze ASP (Active Server Pages) pro
realizaci služeb založených na SOAP, pomůže postupně vytlačit architekturu COM
(Component Object Model), kterou lze v zásadě považovat za dědictví
Microsoftu. Při dané komplexnosti vize .NET pak jen stěží překvapují odklady
při uvolnění kompletního rámce webových služeb. Mnoho komponent je stále ve
vývoji, a to včetně základních nástrojů pro vybudování a testování těchto
služeb.
Mezi sporné otázky, které by mohly negativně ovlivnit přijetí vize firmy
Microsoft, patří zejména špatné historické zkušenosti s tím, že Microsoft
spíše udržuje, než rozšiřuje existující standardy. Také zavržení podpory Javy
ve prospěch konkurenčního CLR (Common Language Runtime) nedává firmě příliš
dobrou startovní pozici. I když neochota Microsoftu vycházet dobře i s jinými
platformami může v očích vývojářů zahnat tuto společnost do kouta, stále
představuje Microsoft významnou sílu při prosazování konceptu webových služeb.

HP je v pozoru
Společnost Hewlett-Packard byla průkopníkem myšlenky webových služeb již
počátkem roku 1999 totiž vytvořila e-Speak založený na platformě Java. Ale i
když svého času byla HP prominentním vizionářem, nyní se snaží dohánět další
osvícence tím, že usiluje o vytvoření širších standardů pro přijetí webových
služeb.
Částečně to lze připisovat na vrub úzce pojatého ideálu webových služeb,
který Hewlett-Packard v raných fázích prosazoval. Spolu s e-Speak představila
firma HP vlastní RPC (Remote Procedure Call), který preferovala před SOAP.
Rovněž prosazovala proprietární technologii adresářů před UDDI (Universal
Discovery, Description and Integration). Od té doby dala HP svému úsilí novou
tvář, kterou pojmenovala HP Web Service Platform, přičemž rámec webových
služeb shrnula pod pojmem NetAction.
HP stále podporuje svůj vlastní proprietární komunikační protokol, adresářový
engine a jazyk pro instalace e-Speak, přesto ale přijala širší rozsah norem
zahrnující mimo jiné SOAP, UDDI a ebXML (e-business XML) tak, aby zajistila
interoperabilitu s vnějším světem.

IBM na pomezí
Jen málo firem hrálo při vývoji standardů pro architektury orientované na
služby tak důležitou roli jako právě IBM. "Velká modrá", v duchu své pověstné
otevřenosti, darovala implementaci SOAP založenou na Javě open source
vývojářské skupině Apache Project. Také pokračuje v předkládání iniciativ,
jako je WSFL (Web Services Flow Language), která definuje normy pro předávání
úkolů mezi jednotlivými webovými službami.
Za jeden z nejpozoruhodnějších úspěchů IBM lze označit jakousi roli hráče
stojícího mezi Microsoftem a Sunem, kdy IBM přijala nejvýznamnější standardy,
aniž by přitom nechala na holičkách javovskou komunitu.
Před IBM je stále mnoho práce při přípravě enterprise serverů pro webové
služby. Nicméně firma si osvojila schopnosti prvních webových služeb a
zabudovala je do svých produktů včetně aplikačních serverů, jako je WebSphere
či databázový nástroj DB2, vydala také nástroj pro vývoj aplikací WebSphere
Studio, který je již na webové služby v podstatě připraven.

Slunce vychází
Společnost Sun Microsystems, opozdilec v aréně webových služeb, představila
svou iniciativu pro webové služby až v letošním roce pod názvem Sun ONE (Open
Net Environment). Sun prosazuje plán inteligentních služeb a také jejich
využití v kontextu, což by umožnilo vývojářům zúročit výhody parametrů
získávaných v reálném čase, jako je identita uživatele či místo, kde se
nachází. Za použití J2EE (Java 2 Enterprise Edition) a Java Connection
Architecture doufá společnost Sun ve vytvoření jednoduše implementovatelných
rozhraní webových služeb.
K podpoře běžných standardů jako SOAP, WSDL (Web Services Description
Language) či ebXML přidal Sun schopnosti podporovat webové služby k produktům,
jako je soubor nástrojů Forte IDE či server iPlanet. A v neposlední řadě JAX
(Java APIs pro XML) poskytuje klíčové XML rozhraní pro Javu.
Se stabilní základnou vývojářů v Javě, kteří hledají správný směr pro
budoucnost, bude Sun Microsystems nucen dodržet své sliby a zpřesnit své
výhledy a plány týkající se využití Javy v rámci budoucích webových služeb.
Vytvoření modelu webových služeb nakonec totiž bude vyžadovat více než jen
pouhé technologické inovace. Platformy, které budou brzy nasazovány v
podnicích, potřebují vývoj, implementaci a podporu dodavatelů, kteří jsou
schopni využít svého vedoucího postavení a cestou inovace také realizovat
návratnost investic.

Zpátky do budoucna
Za daných okolností, kdy jsou snahy v oblasti webových služeb stále v
počátečních fázích, by bylo předčasné jednoznačně vybrat z vizí webových
služeb mezi výše zmíněnými dodavateli tu nejlepší. Vývojáři by se tedy měli
postupně seznamovat se všemi standardy a zkoumat možnosti jednotlivých balíků
nástrojů, aby byly připraveni na okamžik, kdy dojde k vykrystalizování
příslušných norem. Je totiž zřejmé, že nástroje a specifikace pro webové
služby každé z uvedených firem mají šanci na úspěch. Jelikož interoperabilita
nebude již tím rozhodujícím faktorem při volbě řešení, bude výrobce k dosažení
úspěchu potřebovat inovativní a vůdcovské schopnosti.
1 2041 / kap

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.