Lidstvo v ohrožení?

Rizik, ohrožujících lidstvo, bylo vždycky dost. Tak, jak se postupně dařilo jedněm předcházet nebo se jim bránit, ob...


Rizik, ohrožujících lidstvo, bylo vždycky dost. Tak, jak se postupně dařilo
jedněm předcházet nebo se jim bránit, objevovala se další, kterým se lidé
museli teprve postavit. Se vznikem a rozvojem informačních technologií vznikají
rizika zcela nového typu, a je na lidech, aby je odhalili a našli způsoby, jak
jim čelit.
Nemyslím teď problémy, kterým se věnujeme v článku na str. 6, jako je Y2K,
bezpečnost dat či příležitostné zhroucení světové sítě. To jsou problémy, které
by měli počítačově vzdělaní experti nejprve tušit, potom definovat a nakonec
vyřešit. Jde mi o řešení závažnějších otázek, které před lidstvo klade expanze
informačních technologií a na jejichž řešení se budou muset vedle techniků a
ekonomů podílet i prognostici, filozofové a dost možná i umělci.
Za jedno z rizik patřící do této kategorie lze rozhodně zařadit stále se
vyostřující bipolárnost světa, na kterou má existence (či neexistence)
rozvinutých informačních a komunikačních technologií nepochybný vliv. Zatímco
vývoj ve vyspělých zemích umocněný technologiemi kosmického věku pomáhá budovat
základnu efektivního hospodářství schopného zajistit pro většinu svých obyvatel
pohodlí a prosperitu, upadají nestabilní a chudé země do stále větší bídy. Co
znamená počítač a vědecké základy řízení pro nemocemi sužovaného a
hladovějícího pasáka krav ve střední Africe? Hodně. Možná cestu k potravě a
důstojnému životu. Jenže on to neví. Na světě je obrovské množství strádajících
lidí, kteří možná neuvidí jinou cestu, jak si pomoci, než žádat podporu od
svých šťastnějších spoluobčanů, kteří mají mír a efektivní hospodářství. A
pokud si tito chtějí svůj klid a pohodlí zachovat, musejí své znalosti předávat
dál. Tedy obligátně řečeno: ne dát chudákovi rybu, ale naučit ho ryby chytat.
IT by tak mohly překonat propast, kterou pomáhají samy tvořit.
9 2492 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.