Lingvistické nástroje XRCE

Výzkumné středisko firmy Xerox v Evropě (Xerox Research Centre Europe XRCE) rozšířilo svůj sortiment lingvistických n...


Výzkumné středisko firmy Xerox v Evropě (Xerox Research Centre Europe XRCE)
rozšířilo svůj sortiment lingvistických nástrojů o pět nových jazyků, aby
podpořilo expanzi společnosti na nové trhy. Tyto komponenty, mezi nimiž jsou
mimo jiné i pomůcky pro překlady a nástroje pro vyhledávání informací, jsou
nyní k dispozici i v ruské, maďarské, polské, rumunské a české verzi.
Výzkumné středisko firmy Xerox v Evropě (Xerox Research Centre Europe XRCE), v
jehož čele stojí Patrick Bergmans, bylo založeno v roce 1993 s cílem rozšířit
výzkumné a vývojové činnosti společnosti v Evropě a řešit výzkumné otázky
specifické pro evropský region. Zaměstnává celkem 80 pracovníků, z toho 20 v
Cambridgi ve Velké Británii a 60 ve francouzském Grenoblu.
Po zabudování do softwarových produktů umožní lingvistické nástroje XRCE
vyhledávat, vytvářet, sumarizovat a distribuovat dokumenty rychleji, snáze a
levněji i ve vícejazyčném prostředí. V internetových browserech tato
technologie zvýší přesnost a rychlost vyhledávání a umožní uživatelům najít na
Webu i materiály v cizím jazyce. Její komponenty lze rovněž použít pro vývoj
aplikací, což firmám umožní vytvářet vlastní specifické vícejazyčné
terminologické databáze.
Díky překladové paměti a překladovým pomůckám je možné rychle aktualizovat
technickou dokumentaci (od vědeckých publikací po manuály k výrobkům) v celé
řadě jazyků. Lingvistické nástroje XRCE mimoto pomáhají řešit problémy
související s využíváním optických snímačů znaků pro vytváření on-line textu, a
to tak, že odstraňují dvojznačnosti při rozpoznávání.
Monica Beltrametti, ředitelka laboratoře XRCE v Grenoblu uvádí: "Země střední a
východní Evropy mají velký ekonomický potenciál a pro firmy na celém světě se
stávají významným trhem". (jam)
8 0675 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.