Linux a outcourcing

Podle průzkumu, který provedl náš partnerský časopis CIO, představuje Linux pro příštích 12 měsíců jednou z prio...


Podle průzkumu, který provedl náš partnerský časopis CIO, představuje Linux pro
příštích 12 měsíců jednou z priorit IT manažerů.
Šéfové IT oddělení v amerických firmách odpovídali na otázku, kam budou
směřovat přidělené prostředky Linux byl přitom coby priorita zmiňován přibližně
stejně často jako investice do vybudování "offshore" outsourcingových center.
Fakt, že firmy zmiňují linuxová řešení jako jednu z nejčastějších plánovaných
investic, ale ještě nevypovídá o tom, kolik prostředků do této oblasti skutečně
půjde v rámci průzkumu nebylo toto číslo nijak blíže kvantifikováno.
Co se týče nákupu specializovaného softwaru, nejčastěji byla zmiňována
bezpečnostní řešení. Prostředky vynaložené na pořizování nových osobních
počítačů pak porostou mnohem rychleji než trh se síťovým a komunikačním
hardwarem.
Celkové rozpočty IT oddělení amerických firem by se v příštích 12 měsících měly
zvýšit v průměru o asi 7 %.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.